angol-lengyel fordítás erre a szóra: mode


Erre gondoltál: moda
EN

"mode" lengyel fordítás

EN mode
volume_up
{főnév}

1. általános

mode (és: approach, fashion, line, mean)
volume_up
sposób {hímn.}
The mode of administration of Intrinsa makes overdose unlikely.
Sposób stosowania produktu Intrinsa powoduje, że przypadki przedawkowania są mało prawdopodobne.
The mode of administration of Livensa makes overdose unlikely.
Sposób stosowania produktu Livensa powoduje, że przypadki przedawkowania są mało prawdopodobne.
Due to this mode of action, cetrorelix controls the secretion of gonadotropins (LH and FSH).
W wyniku takiego sposobu działania lek kontroluje wydzielanie gonadotropin (LH i FSH).
mode (és: procedure, routine)
volume_up
tryb {hímn.}
For times when you want to browse in stealth mode, Google Chrome offers the incognito browsing mode.
Kiedy chcesz ukradkiem przeglądać internet, Google Chrome oferuje tryb przeglądania incognito.
It goes into that mode, and then you can do up to five or six different hand grasps with this hand.
Ten tryb się załącza i można wykonać ręką do pięciu-sześciu różnych chwytów.
We have seen the G20 move from crisis mode to a more stable approach to global governance.
Okazało się, że G-20 zamieniła tryb kryzysowy na bardziej długoterminowe podejście do ładu światowego.
mode (és: fashion, register, style)
volume_up
styl {hímn.}

2. zene

mode
volume_up
modus {hímn.}

3. közgazdaságtan

mode

4. köznyelvi

mode (és: fashion, vogue)
volume_up
moda {nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) mode szóra:

mode

Példamondatok a(z) "mode" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis is the first time the public sees this as well, because we have been in stealth mode.
To jest również pierwsza publiczna prezentacja, ponieważ pracowaliśmy w ukryciu.
EnglishTandemact contains two active substances, each of which has a different mode of action.
Preparat Tandemact zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania.
EnglishWe observed that we need every mode of transport, including aviation.
Zaobserwowaliśmy, że potrzeba nam każdego środka transportu, w tym lotnictwa.
EnglishEvery mode of transport must cover the costs it actually generates.
Każdy podsektor transportu powinien pokrywać koszty, które rzeczywiście powoduje.
EnglishThe expression of these effects depends on the mode of application and the dosage applied.
Nasilenie obu efektów jest zależne od sposobu podania i zastosowanej dawki.
EnglishThe expression of these effects depends on the mode of application and the dosage applied.
Wyrażenie obu efektów jest zależne od sposobu podania i zastosowanej dawki.
EnglishYarvitan also has a slight appetite decreasing effect due to its mode of action.
Mechanizm działania preparatu Yarvitan wykazuje także niewielkie działanie zmniejszające apetyt.
EnglishDue to this mode of action, cetrorelix controls the secretion of gonadotropins (LH and FSH).
W wyniku takiego sposobu działania lek kontroluje wydzielanie gonadotropin (LH i FSH).
EnglishYou can put so much information into that mind, it's in full [receiving] mode.
Można mnóstwo wpakować do głowy nastawionej na pełen odbiór.
EnglishThe mode of action of tacrolimus is stated to be by inhibition of calcium dependent signal in
immunologicznego, istnieje możliwość, że takrolimus może mieć wpływ na zachowanie zmian uk
EnglishEucreas contains two active substances, which each have a different mode of action.
Preparat Eucreas zawiera dwie substancje czynne, które charakteryzują się innym mechanizmem działania.
EnglishYou can always press the Esc key to close out of the speaker notes window and exit presentation mode.
Zawsze możesz nacisnąć Esc, aby zamknąć okno z notatkami i wyjść z trybu prezentacji.
EnglishThe principal mode of action is inhibition of cyclooxygenase (COX).
Głównym mechanizmem działania jest hamowanie cyklooksygenazy (COX).
EnglishBased on the mode of action, erlotinib, has the potential to be a teratogen.
Na podstawie mechanizmu działania erlotynibu można wnioskować, że może on mieć właściwości teratogenne.
EnglishCompetact contains two active substances which each have a different mode of action.
Preparat Competact zawiera dwie substancje czynne, które charakteryzują się innym mechanizmem działania.
EnglishWhat's the difference between a sermon and our modern, secular mode of delivery, the lecture?
Jaka jest różnica pomiędzy kazaniem, a obecnym świeckim wykładem?
EnglishYou can automatically cycle through slides in presentation mode.
W trybie prezentacji możesz automatycznie wyświetlać kolejne slajdy.
EnglishLiprolog Basal has a prolonged mode of action compared to soluble insulin
Liprolog Basal działa dłużej niż insulina rozpuszczalna.
EnglishHumalog BASAL has a prolonged mode of action compared to soluble insulin
Humalog BASAL działa dłużej niż insulina rozpuszczalna.
EnglishIt switches, so what's upside down is right side up when you go to artificial gravity mode.
Przemieszcza się, więc co było do góry nogami, wraca na miejsce, kiedy włączy się sztuczną grawitację.