angol-lengyel fordítás erre a szóra: mine


Erre gondoltál: minąć
EN

"mine" lengyel fordítás

PL
PL

"miny" angol fordítás

volume_up
miny {nőn. tsz}
EN

EN mine
volume_up
{főnév}

1. általános

The Almadén mine has been closed since 2003.
Kopalnia w Almadén została zamknięta w 2003 roku.
It was a very productive silver mine.
To była wydajna kopalnia srebra.
The new mine in Kittilä is the biggest in Europe with a yearly production of 5 000 kg of gold.
Nowa kopalnia w Kittilä jest największą w Europie, a jej roczna produkcja złota wynosi 5 tysięcy kilogramów.

2. katonai

mine
volume_up
mina {nőn.}

Példamondatok a(z) "mine" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is not mine but I see it as a code for the Council and the European Council.
Nie jestem autorem, ale postrzegam je jako kod dla Rady i Rady Europejskiej.
EnglishThou knowest my downsitting and mine uprising; Thou understandest my thought afar off.
Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka.
EnglishConsider mine enemies, for they are many; And they hate me with cruel hatred.
Obacz nieprzyjaciół moich, jako się rozmnożyli, a mają mię niesłusznie w nienawiści.
EnglishI have given thee a king in mine anger, and have taken him away in my wrath.
Dałem ci tedy króla w zapalczywości mojej, alem go odjął w zagniewaniu mojem.
EnglishBut cars are really more than a passion of mine; they're quite literally in my blood.
Ale samochody to coś więcej niż tylko moja pasja; mam je niemal dosłownie we krwi.
EnglishTheir collective wisdom is much greater than mine, and I admit it to them openly.
Ich zbiorowa mądrość znacznie przewyższa moja, i przyznaję im to otwarcie.
EnglishFor it is a fire that consumeth unto Destruction, And would root out all mine increase.
Gdyż ten ogień aż do zatracenia pożera, a dochody moje wszystkie wykorzenić może.
EnglishAnd why dost thou not pardon my transgression, and take away mine iniquity?
Przecz nie odejmiesz przestępstwa mego, i nie przepuścisz nieprawości mojej?
EnglishMr Higgins' was the second question to Commissioner Rehn and mine the third question.
Pytanie pana posła Higginsa było drugim pytaniem do komisarza Rehna, a moje trzecim.
EnglishMine eyes anticipated the night-watches, That I might meditate on thy word.
Uprzedzają straż nocną oczy moje, przeto, abym rozmyślał o wyrokach twoich.
EnglishFor mine own sake, for mine own sake, will I do it; for how should [my name] be profaned?
Sam dla siebie, dla siebie to uczynię; bo jakożby miało być splugawione imię moje?
EnglishI took thee to curse mine enemies, and, behold, thou hast blessed them altogether.
Na przeklinanie nieprzyjaciół moich przyzwałem cię, a oto, błogosławiąc błogosławiłeś im.
EnglishI should have liked mine to have been here too, but that is no longer possible.
Chciałbym, aby moi rodzice mogli tu być, ale nie jest to już możliwe.
EnglishFor thy lovingkindness is before mine eyes; And I have walked in thy truth.
Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mojemi, a będę chodził w prawdzie twojej.
EnglishBut as for me, I will walk in mine integrity: Redeem me, and be merciful unto me.
Ale ja w niewinności mojej chodzę: odkupże mię, a zmiłuj się nademną.
EnglishWherefore my heart soundeth like a harp for Moab, and mine inward parts for Kir-heres.
Dlatego brzmią wnętrzności moje nad Moabem jako lutnia, a trzewa moje nad Kircharesem.
EnglishFor I am come down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.
Bom zstąpił z nieba, nie iżbym czynił wolę moję, ale wolę onego, który mię posłał.
EnglishJesus therefore answered them and said, My teaching is not mine, but his that sent me.
Odpowiedział im Jezus i rzekł: Nauka moja nie jestci moja, ale tego, który mię posłał.
Englishalways in every supplication of mine on behalf of you all making my supplication with joy,
(Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością prośbę czyniąc).
EnglishIf the decision had been mine, many parts of it would have been different.
Gdyby decyzja należała do mnie, wiele z jego części wyglądało by inaczej.