angol-lengyel fordítás erre a szóra: to keep up with

EN

"to keep up with" lengyel fordítás

EN to keep up with
volume_up
{ige}

to keep up with (és: to keep pace with)
They keep signalling to me to tell me that they cannot keep up with you.
Ciągle dają mi sygnały, że nie mogą nadążyć.
Some regions cannot keep up with development.
Niektóre regiony nie mogą nadążyć z rozwojem.
Mrs Verheyen, during your speech, the interpreters indicated to me that they could not keep up with you.
Podczas Pani wystąpienia tłumacze przekazywali mi, że nie mogą za Panią nadążyć.
to keep up with (és: to equal, to live up to, to rival)
volume_up
dorównać {bef. ige}
to keep up with
volume_up
nadążać {foly. ige}
nadążać za modą
nadążać za modą

Példamondatok a(z) "to keep up with" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe're all "I Love Lucy" on a great assembly line of information, and we can't keep up.
Jesteśmy jak z "Kocham Klarę" na linii montażowej, nie wytrzymujemy tempa.
EnglishBut we need to keep up the pressure to give meaning to our leadership.
Musimy jednak stale wywierać presję, aby nadać znaczenie naszemu przywództwu.
EnglishWe're just driving so much more; we haven't been able to keep up technologically.
Po prostu jeździmy o tyle więcej, że nie nadążamy technologicznie.
EnglishI wasn't able to keep up with the business, and I ended up with a 25-year detour.
Nie nadążałem z pracą w firmie i skończyłem z 25-letnią przerwą.
EnglishI therefore call on you to keep up the pace and to make every effort.
Dlatego wzywam Państwa do utrzymania tempa i dołożenia wszelkich starań.
EnglishHowever, we need this strategy in order to be able to keep up with the rest of the world.
Przedmiotowa strategia jest nam jednakże potrzebna w celu dotrzymania kroku reszcie świata.
EnglishI just -- I can't keep up with whether you can say, you know, the different things.
Ja po prostu nie nadążam za tym, co można powiedzieć, a co nie.
EnglishIt will just keep up with the expected inflation of 2.2% a year until 2017.
Po prostu będzie dotrzymywać kroku przewidywanej inflacji w wysokości 2,2% rocznie aż do roku 2017.
EnglishThe Council and the Commission must keep up the pressure, but they must talk to all sides.
Rada i Komisja muszą nadal wywierać presję, ale muszą przemawiać do wszystkich stron konfliktu.
EnglishI would ask the President-in-Office to keep up the good work, therefore.
Chciałbym zatem poprosić urzędującego przewodniczącego Rady o kontynuowanie tych pożytecznych prac.
EnglishDuring the announcement of candidacies there was not even an attempt to keep up appearances.
Przy zgłoszeniu kandydatur nawet nie próbowano zachować pozorów.
EnglishThe Union should not be - as in the case of Egypt and Tunisia - failing to keep up with events.
Nie powinno być tak, że Unia - jak w przypadku Egiptu i Tunezji - nie nadąża za wydarzeniami.
EnglishBut what we're actually seeing is that we actually more than keep up with it.
Przy 50% deflacji, ludzie zwiększa swoje posiadanie o 30-40%, ale nie dotrzymają tempa wzrostowi produkcji.
EnglishIn this way, you can directly see that the interpretation teams cannot keep up with you.
W ten sposób będą Państwo bezpośrednio widzieli, że zespoły tłumaczy nie nadążają za tempem wypowiedzi.
EnglishIt falls again to the European Union to show leadership and to keep up the momentum.
Raz jeszcze Unii Europejskiej przypada w udziale obowiązek objęcia przywództwa i podtrzymania impetu działań.
EnglishKeep up and do the good work, but leave it to the Member State.
Róbmy ją dalej, ale pewne sprawy zostawmy państwom członkowskim.
EnglishIt protects the ability to keep up with changes in our fast-moving media environment.
Stanowi ono ochronę zdolności dotrzymania tempa zmianom w naszym szybko zmieniającym się środowisku medialnym.
EnglishI appeal to the Council and Commission to keep up with the pace of work.
Wzywam Radę i Komisję do utrzymania tego tempa prac.
EnglishI would like to remind all Members to be careful not to speak too quickly as the interpreters cannot keep up.
Chcę przypomnieć wszystkim posłom, by nie mówili zbyt szybko, gdyż tłumacze nie nadążają.
EnglishA lot done, but an awful lot more to do - so keep up the good work.
Wiele już dokonano, lecz ogromnie dużo wciąż pozostaje do zrobienia - dlatego kontynuujcie tę udaną pracę.