angol-lengyel fordítás erre a szóra: to keep up

EN

"to keep up" lengyel fordítás

EN to keep up
volume_up
{ige}

1. "with sb"

to keep up (és: to keep pace)
volume_up
nadążyć {i.} (za kimś)
They keep signalling to me to tell me that they cannot keep up with you.
Ciągle dają mi sygnały, że nie mogą nadążyć.
Some regions cannot keep up with development.
Niektóre regiony nie mogą nadążyć z rozwojem.
Mrs Verheyen, during your speech, the interpreters indicated to me that they could not keep up with you.
Podczas Pani wystąpienia tłumacze przekazywali mi, że nie mogą za Panią nadążyć.
to keep up (és: to keep pace)
volume_up
nadążać {foly. ige} (za kimś)
nadążać za modą
nadążać za modą

2. "with sb/sth"

to keep up
volume_up
dotrzymywać kroku {i.} (komuś/czemuś)
It will just keep up with the expected inflation of 2.2% a year until 2017.
Po prostu będzie dotrzymywać kroku przewidywanej inflacji w wysokości 2,2% rocznie aż do roku 2017.
The European Union is not a monolithic bloc but the product of the actions of men and women and, as such, it must keep up with the times to stay alive.
Unia Europejska nie jest blokiem monolitycznym, ale produktem powstałym z działań mężczyzn i kobiet, który w związku z tym musi dotrzymywać kroku obecnym czasom, by móc nadal funkcjonować.

Példamondatok a(z) "to keep up" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe're all "I Love Lucy" on a great assembly line of information, and we can't keep up.
Jesteśmy jak z "Kocham Klarę" na linii montażowej, nie wytrzymujemy tempa.
EnglishBut we need to keep up the pressure to give meaning to our leadership.
Musimy jednak stale wywierać presję, aby nadać znaczenie naszemu przywództwu.
EnglishDo the US intelligence services keep their European counterparts up to date?
Czy amerykańskie służby wywiadowcze informują na bieżąco swoich europejskich odpowiedników?
EnglishWe're just driving so much more; we haven't been able to keep up technologically.
Po prostu jeździmy o tyle więcej, że nie nadążamy technologicznie.
EnglishI wasn't able to keep up with the business, and I ended up with a 25-year detour.
Nie nadążałem z pracą w firmie i skończyłem z 25-letnią przerwą.
EnglishNplate should be injected once per week in order to keep your platelet counts up.
Nplate należy wstrzykiwać raz w tygodniu, aby nie doprowadzić do zmniejszenia liczby płytek krwi.
EnglishI therefore call on you to keep up the pace and to make every effort.
Dlatego wzywam Państwa do utrzymania tempa i dołożenia wszelkich starań.
EnglishHowever, we need this strategy in order to be able to keep up with the rest of the world.
Przedmiotowa strategia jest nam jednakże potrzebna w celu dotrzymania kroku reszcie świata.
EnglishI just -- I can't keep up with whether you can say, you know, the different things.
Ja po prostu nie nadążam za tym, co można powiedzieć, a co nie.
EnglishI urge you to keep that up for the next five years: I should like to see it every week.
Tak trzymać! Chcę, by nadal okazywał pan dotychczasowy entuzjazm.
EnglishThe Council and the Commission must keep up the pressure, but they must talk to all sides.
Rada i Komisja muszą nadal wywierać presję, ale muszą przemawiać do wszystkich stron konfliktu.
EnglishI would ask the President-in-Office to keep up the good work, therefore.
Chciałbym zatem poprosić urzędującego przewodniczącego Rady o kontynuowanie tych pożytecznych prac.
EnglishYou think, well it's been up, it's been down, its been up, it's going to keep on going up and down.
Wydobycie drożeje. ~~~ Pomyślicie: ceny rosły i spadały, więc nadal będą rosnąć i spadać.
EnglishDuring the announcement of candidacies there was not even an attempt to keep up appearances.
Przy zgłoszeniu kandydatur nawet nie próbowano zachować pozorów.
EnglishThe Union should not be - as in the case of Egypt and Tunisia - failing to keep up with events.
Nie powinno być tak, że Unia - jak w przypadku Egiptu i Tunezji - nie nadąża za wydarzeniami.
EnglishBut what we're actually seeing is that we actually more than keep up with it.
Przy 50% deflacji, ludzie zwiększa swoje posiadanie o 30-40%, ale nie dotrzymają tempa wzrostowi produkcji.
EnglishIn this way, you can directly see that the interpretation teams cannot keep up with you.
W ten sposób będą Państwo bezpośrednio widzieli, że zespoły tłumaczy nie nadążają za tempem wypowiedzi.
EnglishIt falls again to the European Union to show leadership and to keep up the momentum.
Raz jeszcze Unii Europejskiej przypada w udziale obowiązek objęcia przywództwa i podtrzymania impetu działań.
EnglishKeep up and do the good work, but leave it to the Member State.
Róbmy ją dalej, ale pewne sprawy zostawmy państwom członkowskim.
EnglishIt protects the ability to keep up with changes in our fast-moving media environment.
Stanowi ono ochronę zdolności dotrzymania tempa zmianom w naszym szybko zmieniającym się środowisku medialnym.