angol-lengyel fordítás erre a szóra: to keep track of

EN

"to keep track of" lengyel fordítás

EN

to keep track of {ige}

volume_up
1. "sth"
We have to keep track of every meeting on the road to Copenhagen.
Musimy z uwagą śledzić wszelkie spotkania prowadzące nas do Kopenhagi.
Comments help you to keep track of the thoughts and edits people have for your presentation in a seamless, collaborative way.
Komentarze pomagają łatwo śledzić przemyślenia i pomysły na zmiany innych osób w sposób umożliwiający współpracę.
Shuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.
To znaczy, że śledzę karty, nawet jeśli tasuje je kto inny.

Példamondatok a(z) "to keep track of" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishTasks is a feature designed to help you keep track of the things you need to do.
Lista zadań to funkcja Google Maila zaprojektowana po to, aby ułatwić śledzenie zadań do wykonania.
EnglishShuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.
To znaczy, że śledzę karty, nawet jeśli tasuje je kto inny.
EnglishBut in science, we have to keep track of the misses, not just the hits.
Ale w nauce ważne są zarówno trafienia, jak i chybienia.
EnglishAs your Documents List grows, it can become difficult to keep track of your documents and files.
W miarę rozrastania się listy dokumentów śledzenie dokumentów i plików może stawać się coraz trudniejsze.
EnglishVisit your doctor regularly to keep track of your cholesterol and discuss your goals with your doctor.
Należy odbywać regularne wizyty u lekarza w celu śledzenia poziomu cholesterolu oraz omówienia z lekarzem celów leczenia.
English< The packaging has been printed with the days of the week to help you keep track of the medicines you have already taken
< Na opakowaniu nadrukowano dni tygodnia, aby ułatwić pacjentowi pamiętanie o zażytych dotychczas lekach. >
EnglishI didn't save all of them, because I didn't realize at the beginning that it would be something that I would want to keep track of.
Całej tej korespondencji nie zachowałam, ponieważ, na początku nie zdawałam sobie sprawy, że byłoby to warte zarchiwizowania.
EnglishTasks is designed to help you keep track of things you need to do, but you can still use it for any listing actions you want, such as making a grocery list or outlining a paper.
Liczba list nie jest ograniczona - możesz utworzyć ich tyle, ile potrzebujesz do uporządkowania informacji.
Englishto keep track
EnglishThe timer in the bottom left of the speaker notes window to keep track of the time you’ve spent presenting, or how much time you’ve spent on a specific slide.
W lewym dolnym rogu okna z notatkami dla prelegenta znajduje się zegar, który ułatwia śledzenie czasu, jaki zajmuje prezentacja lub określony slajd.
EnglishWhen you use AdWords to increase conversions or sales, keep track of your conversions with a free tool called Conversion Tracking.
Jeśli korzystasz z AdWords w celu zwiększania liczby konwersji lub transakcji sprzedaży, rozpocznij śledzenie konwersji za pomocą bezpłatnego narzędzia noszącego nazwę Śledzenie konwersji.
EnglishIt is recommended that you keep track of and rotate your injection sites, so that one area is not injected too frequently in order to minimise the risk of injection site necrosis.
Należy pamiętać o zmianie miejsca wstrzyknięcia, aby nie wstrzykiwać leku zbyt często w to samo miejsce, co pozwoli zminimalizować ryzyko martwicy w miejscu wstrzyknięcia.