angol-lengyel fordítás erre a szóra: keep on

EN

"keep on" lengyel fordítás

PL
PL

EN keep on
volume_up
{határozószó}

keep on (és: else, further, furthermore, hereafter)
I hope we will keep talking, that we will keep discussing.
Mam nadzieję, że będziemy w dalszym ciągu rozmawiać, dalej dyskutować.
This is not to say, therefore, that it is perfect: we need to keep working.
Oczywiście nie mówię, że jest nieskazitelny: musimy pracować dalej.
This policy is, of course, already ambitious, but we are going to keep on aiming higher.
Polityka ta oczywiście już teraz jest ambitna, ale mamy zamiar pójść jeszcze dalej.

Szinonimák (angolul) a(z) keep on szóra:

keep on

Példamondatok a(z) "keep on" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishTo keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.
Aby podtrzymać napływ inwestycji, Europa musi zwiększyć swą względną atrakcyjność.
EnglishPeople keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
Wciąż mówi się o uciążliwych procedurach i prosi się mnie o ich dostosowanie.
EnglishI also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.
Mam nadzieję, że również państwa członkowskie i Komisja podtrzymają dyskusję.
EnglishWe have to keep to the basic principles and criteria of Economic and Monetary Union.
Musimy trzymać się podstawowych zasad i kryteriów unii gospodarczej i walutowej.
EnglishThis is when your doctor may decide to no longer keep treating you with Fuzeon.
Jest to moment, w którym lekarz może zdecydować o zakończeniu leczenia lekiem Fuzeon.
EnglishWe should remind the Council to keep to this mandate in its negotiations with the US.
Powinniśmy przypomnieć Radzie, by trzymała się tego mandatu w negocjacjach z USA.
EnglishHowever, they are never here because they do not want to keep hearing the same thing.
Nigdy się tu jednak nie pojawiają, ponieważ nie chcą wciąż słyszeć tego samego.
EnglishKeep the container tightly closed in order to protect from light and moisture
Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
EnglishTherefore, it is important to keep taking Emselex correctly, as described above.
Dlatego ważne jest prawidłowe zażywanie leku Emselex, zgodnie z powyższymi wskazówkami.
EnglishKeep the syringe and needle level, so the needle does not touch the tray.
Strzykawkę i igłę należy trzymać w tej pozycji tak, aby igła nie dotykała tacki.
EnglishKeep the pre-filled syringe in the outer carton in order to protect from light.
Ampułkostrzykawkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
EnglishThe Police Department and the Public Security Bureau are required to keep [...]
w celu identyfikacji twarzy osób przechodzących przez drzwi monitorowane przez kamerę.
EnglishI suggest, though, that we keep out of Belgian internal debates and interests.
Sugerowałbym jednak, abyśmy nie ingerowali w belgijskie wewnętrzne debaty i interesy.
EnglishWhy do governments have to keep their statistics and their budget procedures secret?
Z jakiego powodu rządy chcą utajniać swoje dane statystyczne i procedury budżetowe?
EnglishInstead of paying to keep your airplane in a hanger, park it in your garage.
Zamiast płacić za trzymanie samolotu w hangarze, parkujesz we własnym garażu.
EnglishBut they keep hearing about people getting rich, and then in 1850 they still hear that.
Ale wciąż słyszeli o tych, którzy się bogacili. ~~~ W 1850 nadal o tym słyszeli.
EnglishBut you only need to keep two things in mind when setting up your billing information:
Konfigurując informacje rozliczeniowe, musisz jednak pamiętać o dwóch aspektach:.
English. - (DE) Mr President, I will keep this very brief.
w imieniu grupy PSE. - (DE) Panie przewodniczący! Postaram się mówić krótko.
EnglishLadies and gentlemen, thank you once again; I shall not keep you any longer.
Panie i panowie, dziękuję raz jeszcze. Nie będę państwa dłużej przetrzymywać.
EnglishThe third target group is senior citizens whom we must be able to keep in work.
Trzecia grupa to osoby starsze, które musimy potrafić utrzymać przy pracy.