EN to infiltrate
volume_up
[infiltrated|infiltrated] {ige}

1. gyógyászat

to infiltrate
volume_up
naciekać {foly. ige}

Szinonimák (angolul) a(z) filtrate szóra:

filtrate

Példamondatok a(z) "to infiltrate" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is all too obvious that Monsanto is trying to infiltrate more into Europe.
Jest więcej niż oczywiste, że Monsanto próbuje przedrzeć się w dużo większym stopniu na rynek europejski.
EnglishThe antibody is able to bind to the surface of white blood cells which infiltrate the area of infection.
Przeciwciało jest zdolne wiązać się z powierzchnią białych krwinek, które gromadzą się w obszarze zakażenia.
EnglishDo you share the official Afghan view that Iran is attempting to infiltrate foreign terrorists into the country under the cover of these deportations?
Czy podziela Pani oficjalne afgańskie stanowisko, że pod przykrywką tych deportacji Iran próbuje umieścić w kraju zagranicznych terrorystów?
EnglishSo we actually perfuse first the blood vessel tree with the patient's own blood vessel cells, and we then infiltrate the parenchyma with the liver cells.
Przepłukaliśmy tę gałąź naczyń krwionośnych naczyniami krwionośnymi należącymi do pacjenta i zapełniliśmy tkankę organu komórkami wątrobowymi.
EnglishBy creating engineered micro landscapes to infiltrate in them, we don't prevent them from being used as emergency vehicle parking spaces, because, of course, a firetruck can come and park there.
Projektując oczyszczające oazy zieleni, nie ograniczamy pojazdom ratunkowym dostępu do hydrantów ponieważ wóz strażacki może tam spokojnie wjechać.
EnglishNowadays, when threats are on the rise and infiltrate from all sides, if the EU cannot speak with one voice, it is essential to speak at least in a coordinated and stronger manner.
Obecnie zagrożenia rosną i pojawiają się ze wszystkich stron, więc jeżeli UE nie może mówić jednym głosem, powinna chociaż mówić w skoordynowany i zdecydowany sposób.
EnglishHowever, particular interest groups, lobbies that do not represent the common good, should not be allowed to infiltrate the legislative process under the guise of a dialogue with civil society.
Nie należy jednak pozwolić różnym grupom interesów, lobby, które nie reprezentują dobra ogółu, wnikać do procesu legislacyjnego pod płaszczykiem dialogu ze społeczeństwem obywatelskim.
EnglishAnd aggregated, these smaller interceptions could actually infiltrate all the roadborne pollution that now runs into the estuary system, up to a seven inch rain event, up to a hundred-year storm.
Kropla do kropli, a te niewielkie działania mogą spowodować całkowite oczyszczenie brudu ulicznego, który obecnie przedostaje się do odpływów, podczas większych opadów lub burzy stulecia.