angol-lengyel fordítás erre a szóra: incisive

EN

"incisive" lengyel fordítás

EN incisive
volume_up
{melléknév}

incisive (és: acerbic, acrid, acute, aquiline)
volume_up
ostry {mn hímn.}
We also remain in close contact with our colleagues in Geneva where an incisive statement was made yesterday in the Human Rights Council.
Pozostajemy również w bliskim kontakcie z naszymi kolegami z Genewy, gdzie wczoraj Rada Praw Człowieka przedstawiła ostre oświadczenie.
On the subject of human rights in Russia, there is indeed a serious problem, which we acknowledge, and the resolution which we are submitting is sufficiently tough and incisive.
Wracając do tematu praw człowieka w Rosji - przyznajemy, że rzeczywiście jest to poważny problem, a rezolucja, którą przedstawiamy zawiera wystarczająco twarde i ostre stanowisko.
incisive (és: aquiline, clean-cut, expressive)
volume_up
wyrazisty {mn hímn.}
We must give consideration to a reform of the Union budget so as to put Europe in a fit state to steer economic policy in a more incisive manner.
Musimy zastanowić się nad reformą unijnego budżetu, aby uzdrowić kondycję Europy, co umożliwi jej prowadzenie polityki gospodarczej w bardziej wyrazisty sposób.
incisive (és: accurate, pertinent, tariff, telling)
volume_up
celny {mn hímn.}
incisive (és: cutting, stinging, keen-edged)
volume_up
tnący {mn hímn.}
incisive (és: acute, astute, deep, insightful)
volume_up
wnikliwy {mn hímn.}
volume_up
przenikliwy {mn hímn.}
incisive (és: cut, keen, poignant, punchy)
volume_up
cięty {mn hímn.}

Szinonimák (angolul) a(z) incisive szóra:

incisive

Példamondatok a(z) "incisive" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the amendment aims to make our judgment on Egypt's actions more incisive.
(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Celem poprawki jest dokonanie wnikliwszej oceny działań podejmowanych przez Egipt.
EnglishIn this respect, the Treaty of Lisbon gives elected assemblies a more incisive role that they must make the most of.
Traktat z Lizbony pod tym względem daje wybranym przez obywateli zgromadzeniom większą rolę do odegrania, którą muszą jak najlepiej wykorzystać.
EnglishWe also remain in close contact with our colleagues in Geneva where an incisive statement was made yesterday in the Human Rights Council.
Pozostajemy również w bliskim kontakcie z naszymi kolegami z Genewy, gdzie wczoraj Rada Praw Człowieka przedstawiła ostre oświadczenie.
EnglishIt is therefore imperative for Thailand to find a consensus with all parties on how to move towards a more incisive society.
Niezbędne jest zatem, by Tajlandia znalazła konsensus pomiędzy wszystkimi stronami w kwestii tego, jak należy zmierzać do bardziej zintegrowanego społeczeństwa.
EnglishOn the subject of human rights in Russia, there is indeed a serious problem, which we acknowledge, and the resolution which we are submitting is sufficiently tough and incisive.
Wracając do tematu praw człowieka w Rosji - przyznajemy, że rzeczywiście jest to poważny problem, a rezolucja, którą przedstawiamy zawiera wystarczająco twarde i ostre stanowisko.
EnglishThe family must also be protected by means of more incisive and substantial measures because forgetting the family means overlooking one of the essential components of society.
Należy także chronić rodzinę za pomocą bardziej integrujących i znaczących środków, ponieważ zapominanie o rodzinie oznacza ignorowanie jednego z podstawowych elementów społeczeństwa.
EnglishLet us therefore fight for better structural reforms and work towards more incisive employment policies, so as to encourage the weaker sections of society to join the labour market.
Walczmy zatem o lepsze reformy strukturalne i działajmy w kierunku bardziej zdecydowanych polityk zatrudnienia, aby zachęcić słabsze części społeczeństwa do wejścia na rynek pracy.