angol-lengyel fordítás erre a szóra: gum

EN

"gum" lengyel fordítás

PL

"guma" angol fordítás

volume_up
guma {nőn.}

EN gum
volume_up
{főnév}

1. általános

gum (és: mastication)
volume_up
żucie {seml.}
Probably his incessant nicotine-gum chewing.
Chyba jego nieustanne żucie tej gumy.

2. anatómia

gum (és: gingiva)
They stimulated her gums with a toothpick, to see if that was doing it.
Drażnił jej dziąsła wykałaczką. ~~~ Nic z tego, bodźcem była cała czynność.
This Parliament did make a big impression with its gums in terms of using the right to be consulted on legislation.
Ten Parlament w istocie odciskał pokaźny ślad dziąsłami, w sensie uprawnienia do konsultacji w procesie legislacyjnym.
Ken said to me that it was true that Parliament did not have a lot of teeth, but, if you asked any mother of a young baby, you would know that you can make a big impression with your gums.
Ken stwierdził, że to prawda, Parlament nie ma zbyt pokaźnego uzębienia, lecz gdyby zapytać matki niemowlaka, odpowie, że i samymi dziąsłami można odcisnąć pokaźny ślad.

Szinonimák (angolul) a(z) gum szóra:

gum

Szinonimák (lengyelül) a(z) guma szóra:

guma
Polish

Példamondatok a(z) "gum" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe other ingredients are sorbitol (E420), sodium dihydrogen citrate (E331[a]), xanthan gum
Substancje pomocnicze: sorbitol (E420), sodu diwodorocytrynian (E331[ a ]), guma ksantanowa
EnglishIt was then that I heard the cracking of Crick's nicotine gum.
I wtedy usłyszałem dźwięk, który Crick wydawał podczas żucia swojej gumy.
EnglishThe bubble gum was chewed up by pop star Britney Spears and sold for several hundreds of dollars.
Guma była żuta przez gwiazdę muzyki pop Britney Spears i sprzedana za kilka tysięcy dolarów.
EnglishAnd you'll note I started chewing gum because I was around this camel all day.
Żuję gumę, bo zaraziłem się tym od wielbłąda.
English(e. g. bleeding from your bowels, stomach, mouth and gum or bleeding in the brain or bleeding from the liver).
następstwem urazu (np.: krwawienie z jelit, żołądka, ust lub krwotok w mózgu czy z wątroby).
EnglishIf you get gum disease, you will lose your teeth, but you'll get dentures, and it won't be that bad.
A jeśli dostaną zapalenia dziąseł, to wypadną im zęby.
EnglishThat's the way it was for me with Crick and his nicotine gum.
Tak samo było z Crickiem i jego gumą nikotynową.
EnglishSolvent Calcium carbonate Xanthan gum Sterile water
Rozpuszczalnik Wapnia węglan Guma ksantanowa Woda jałowa
EnglishYou can put shoes on your feet; you can play golf with golf clubs; and chewed up bubble gum doesn't do anything at all for you.
Możesz założyć buty na stopy, grać w golfa kijami, a wyżuta guma prawdopodobnie do niczego ci nie służy.
EnglishAnd guess what, I'm out of bubble gum.
I wiecie co skończyła mi się guma do żucia.
EnglishIn dogs, the medicine was studied in some skin, urinary tract and gum infections caused by certain specific bacteria.
U psów lek testowano w przypadku zakażeń skóry, dróg moczowych oraz dziąseł wywoływanych przez określone szczepy bakterii.
Englishsucrose, sorbitol liquid (crystallising), propylene glycol, purified water, natural and artificial bubble gum flavouring
sacharoza, sorbitol płynny (krystalizujący), glikol propylenowy, woda oczyszczona, naturalny i sztuczny aromat gumy balonowej
EnglishHe was all high on nicotine gum.
EnglishThe tablets should be removed from the packaging immediately before being placed between the gum and the cheek at the back of the mouth.
Tabletki należy wyjąć z opakowania bezpośrednio przed ich umieszczeniem pomiędzy dziąsłem a policzkiem w tylnej części jamy ustnej.
English." ~~~ And Tomasz, a young Polish man said, "I don't need twenty kinds of chewing gum.
Nie mieli szansy nauczyć się jak zareagować." Młody Polak o imieniu Tomasz powiedział: "Nie muszę mieć 20 rodzajów gumy do żucia do wyboru.
EnglishDental and gum disorders, which may lead to loss of teeth, have been reported in patients receiving Pegasys and ribavirin combination therapy.
U pacjentów leczonych lekiem Pegasys w skojarzeniu z rybawiryną obserwowano zaburzenia zębów i dziąseł, które mogą prowadzić do wypadania zębów.
EnglishWho wants gum?
Englishparaffin, polysorbate 60, sorbitan stearate, glycerol, methyl hydroxybenzoate (E218), propyl hydroxybenzoate (E216), xanthan gum, purified water.
stearylowy, wazelina biała, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, glicerol, metylu hydroksybenzoesan (E218), propylu hydroksybenzoesan (E216), guma ksantanowa, woda oczyszczona.
EnglishI have visited the Danish authorities working on this and have seen seizures of chewing gum, water, washing powder and all manner of everyday products.
Spotkałam się w władzami duńskimi, które nad tym pracują, i byłam świadkiem konfiskaty gumy do żucia, wody, proszku do prania i innych produktów codziennego użytku różnego rodzaju.
EnglishWhen the Prestige sank off the coast of Spain, there were big, floating cushions the size of sofa cushions of emulsified oil, with the consistency, or the viscosity, of chewing gum.
Gdy Prestige zatonął u wybrzeża Hiszpanii, pojawiły się wielkie pływające poduszki, wielkości tych z kanapy, zemulgowanej ropy o gęstości i lepkości gumy do żucia.