angol-lengyel fordítás erre a szóra: genetic

EN

"genetic" lengyel fordítás

EN genetic
volume_up
{melléknév}

genetic
volume_up
genetyczny {mn hímn.}
Transposons are just small pieces of DNA that randomly insert in the genetic code.
Transposony są małymi fragmentami DNA, które losowo wstawiają się w kod genetyczny.
And in that space station we have the genetic material, the chromosomes, within a nucleus.
W tejże stacji kosmicznej mamy materiał genetyczny, chromosomy wewnątrz jądra komórkowego.
There is a genetic polymorphism of this enzyme.
Stwierdza sie genetyczny polimorfizm tego enzymu.

Szinonimák (angolul) a(z) genetic szóra:

genetic

Példamondatok a(z) "genetic" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishGenetic counselling, likewise, should not be dominated by a political goal.
Podobnie poradnictwo genetyczne nie powinno nadmiernie ulegać celom politycznym.
EnglishThat also applies to the funding of research in the field of genetic engineering.
Dotyczy to również finansowania badań naukowych w dziedzinie inżynierii genetycznej.
EnglishBefore 2006, we had no idea of the genetic variability of basking sharks.
Do 2006 r. nie mieliśmy pojęcia o zróżnicowaniu genetycznym żarłaczy olbrzymich.
Englisher The manufacturer is Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan 2, P.
Wytwórcą jest Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan 2, P. O.
EnglishNo link has yet been demonstrated between genetic modification and higher yields.
Nie wykazano jeszcze żadnego związku między modyfikacją genetyczną a większymi zbiorami.
EnglishAnd if you do that, you find a certain amount of genetic variation in Africa.
I jeśli to zrobicie, odkryjecie pewną ilość wariacji genetycznej w Afryce.
English. - (DE) 70% of the European population are opposed to genetic engineering.
na piśmie. - (DE) 70% ludności Europy sprzeciwia się inżynierii genetycznej.
EnglishAnd we're learning from neural nets, genetic algorithms, evolutionary computing.
Uczymy się też dzięki sieciom neuronowym, algorytmom genetycznym, obliczeniom ewolucyjnym.
EnglishSo, the website of the National Cancer Institute says that cancer is a genetic disease.
Tak więc, National Cancer Institute podaje, że rak jest chorobą genetyczną.
EnglishShire Human Genetic Therapies AB, Svärdvägen 11D, 182 33 Danderyd, Sweden
Shire Human Genetic Therapies AB, Svärdvägen 11D, 182 33 Danderyd, Szwecja
EnglishMany of the deep-sea communities have genetic distribution that goes ocean-basin-wide.
Wiele z tych społeczności głębinowych ma dystrybucję genetyczną na skalę całego oceanu.
EnglishManufacturer Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan 2, Box 1117, 221 04 Lund, Sweden
Shire Human Genetic Therapies AB Åldermansgatan 2, Box 1117, 221 04 Lund Szwecja
EnglishThose are the letters of genetic code, the 25,000 genes you've got written in your DNA.
Są to litery kodu genetycznego, 25 tysięcy genów wpisanych w ludzkie DNA.
EnglishAnd there's other genetic tricks you can play in order to get light-activated cells.
Można wykorzystać jeszcze inne genetyczne triki, żeby otrzymać komórki pobudzane światłem.
EnglishShire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan 2, PO Box 1117, SE 221 04 Lund, Sweden
Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan 2, PO Box 1117, SE 221 04 Lund, Szwecja
EnglishSo that's the first cracking of the genetic code, and it was all over by 1966.
Więc to była pierwsza udana próba złamania kodu DNA i wszystko to wydarzyło się do roku 1966.
EnglishTrying to start an artificial genetic system running in the computer.
Próby stworzenia sztucznego systemu genetycznego działającego w komputerze.
EnglishIdursulfase is produced in a human cell line by genetic engineering technology.
Sulfataza iduronianu jest produkowana w linii komórek ludzkich za pomocą inżynierii genetycznej.
EnglishSo, there are four major watermarks all over 1,000 base pairs of genetic code.
Pierwszy zawiera klucz, który pozwala odczytać resztę informacji.
EnglishThe fact is that we cannot afford to turn our backs on green genetic engineering.
W rzeczywistości nie możemy pozwolić sobie na odwrócenie się od zielonej inżynierii genetycznej.