angol-lengyel fordítás erre a szóra: foot

EN

"foot" lengyel fordítás

PL

EN foot
volume_up
{főnév}

foot (és: pes, sole)
volume_up
stopa {nőn.}
The foot shall tread it down; even the feet of the poor, and the steps of the needy.
Depcze je noga; nogi ubogiego, stopa nędzników.
The distributed foot, actually, is working more like a paddle.
Rozszerzona stopa działa praktycznie jak płetwa.
Watch what happens when the foot goes onto your sandwich.
Obserwujcie, co dzieje się, gdy stopa ląduje na waszej kanapce.
foot
volume_up
noga {nőn.}
My foot standeth in an even place: In the congregations will I bless Jehovah.
Noga moja stanęła na równinie; w zgromadzeniach będę błogosławił Pana.
He will not suffer thy foot to be moved: He that keepeth thee will not slumber.
Nie dopuści, aby się zachwiać miała noga twoja; nie drzemieć stróż twój.
The foot shall tread it down; even the feet of the poor, and the steps of the needy.
Depcze je noga; nogi ubogiego, stopa nędzników.
foot (és: stem)
volume_up
nóżka {nőn.}
foot

Példamondatok a(z) "foot" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishLet us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
Nie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem.
EnglishMy son, walk not thou in the way with them; Refrain thy foot from their path:
Synu mójâ nie chodźże z nimi w drogę; zawściągnij nogi twojej od ścieżek ich.
EnglishThey are still well adrift at the foot of the demographic employment league.
Nadal błąkają się oni bez celu w ogonie demograficznej ligi w sferze zatrudnienia.
EnglishThere were markets in Africa before the colonialists stepped foot on the continent.
W Afryce istniały bazary na długo zanim kolonialiści postawili stopę na kontynencie.
EnglishNot just with the traditional foot, but also the leg, and even of the body.
Nie tylko za pomocą tradycyjnej stopy, ale również całej nogi, a nawet reszty ciała.
EnglishA shell exploded to the right of us, the jack slipped, the car fell on my foot.
Pocisk eksplodował na prawo od nas, podnośnik się ślizgnął, a samochód spadł na moją stopę.
EnglishWhat you'll see, in fact, is that it's using that half circle leg as a distributed foot.
Zobaczycie, że faktycznie robot używa całych półkolistych nóg jako rozszerzonych stóp.
EnglishAnd here's the simple version of a foot for a new robot that I'll show you in a bit.
Tutaj mamy prostą wersję stopy nowego robota; pokażę go wam za chwilę.
EnglishIt's the ultimate distributed foot: its whole body in this case is acting like its foot.
To ekstremalny przykład zastępczej stopy: całe ciało spełnia jej zadania.
English(Applause) And so this is five-foot, five-inches of frost that she left behind.
(Oklaski) Stworzyła w ten sposób pięć stóp i pięć cali przymrozku.
EnglishIndustry does not want it, and the taxpayers are supposed to foot the bill.
Przemysł nie chce tego systemu, a rachunek mają niby pokryć podatnicy.
EnglishHe's 29 years old, very well-built, lean, he's six-foot, five, weighs 265 lbs., and he is down.
Ma 29 lat, dobrze zbudowany, szczupły, ma 195 cm, waży 120 kg, i został pokonany.
EnglishFinally, the question on all our minds is who should foot the bill?
I wreszcie pytanie, które zadajemy sobie wszyscy dotyczy tego, kto poniesie koszty?
EnglishI'm about to donate some money to the Remove My Foot From Your Ass Foundation.
Dam trochę pieniędzy organizacji Zabierz Moją Nogę Z Twojej Dupy.
EnglishTurn not to the right hand nor to the left: Remove thy foot from evil.
Nie uchylaj się na prawo ani na lewo; owszem, odwróć nogę twoję od złego.
EnglishWe roll 120-foot Spartan, i.e. our vision, up to our clients' gates of Troy.
Zaciągamy 40-metrowego Spartanina, czyli naszą wizję, pod bramy naszych klientów, czyli Troi.
EnglishFor hand-foot syndrome and hyperbilirubinemia, see section 4.4.
Dla zespołu dłoniowo - podeszwowego oraz hiperbilirubinemii, patrz punkt 4. 4.
EnglishGreek workers are taking retirement at 63 and we have to foot the bill.
Pracownicy greccy przechodzą na emeryturę w wieku 63 lat, a my musimy spłacać ich rachunki.
EnglishYou're like a mouse looking at the foot of an elephant, and most of the organism is overhead, unseen.
Jesteście jak mysz, patrząca na nogę słonia, który sam jest wysoko, niewidoczny.
EnglishThe one after that, I stood on top of a hundred foot pillar for 36 hours.
Kolejna to stanie na trzydziestometrowym pilarze przez 36 godzin.