EN to follow through
volume_up
{ige}

1. általános

to follow through
doprowadzać do końca
to follow through
doprowadzić do końca

2. "idea, theory, argument"

to follow through (és: to follow, to stalk, to trace, to track)
to follow through

3. "promise"

to follow through (és: to keep, to promise)
volume_up
dotrzymać {bef. ige}
to follow through (és: to abide, to keep)
volume_up
dotrzymywać {foly. ige}

4. "threat"

to follow through (és: to gratify, to keep, to observe, to perform)
to follow through (és: to carry out, to comply with, to consummate, to keep)
volume_up
spełniać {foly. ige}

Hasonló fordítások a(z) "to follow through" szóra lengyelül

to follow ige
through melléknév
through határozószó
through prepozíció

Példamondatok a(z) "to follow through" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis is for Member States to undertake and follow through - such is their competence.
Tym powinny zająć się poszczególne państwa członkowskie - leży to w ramach ich kompetencji.
EnglishBut follow through one consequence of what would actually happen if they did join.
Ale przyjrzyjmy się jednej z konsekwencji tego, co faktycznie by się stało, gdyby naprawdę wstąpiły one do Unii.
EnglishOnce 24 hours has passed, please follow steps 1 through 5 again.
Po 24 godzinach ponownie wykonaj kroki od 1 do 5.
EnglishBanknotes follow a specific path through the economy.
Banknoty w gospodarce podążają szczególną drogą.
EnglishThe Commission did not follow this through.
EnglishThe Commission intends to follow up these issues through existing instruments and in cooperation with other donors.
Komisja zamierza zająć się powyższymi zagadnieniami korzystając z istniejących instrumentów oraz we współpracy z innymi darczyńcami.
EnglishTo sum up, if you really wish to accuse someone, use Rule 122 of the Rules of Procedure and Article 7 of the Treaties and have the courage to follow it through to the end.
122 Regulaminu oraz art. 7 traktatów i miejcie odwagę przeczytać je do końca.
EnglishJust one year ago, we called on Uganda not to follow through on its plans for a law to criminalise homosexuals.
Zaledwie rok temu wezwaliśmy Ugandę, by nie realizowała swoich planów legislacyjnych mających na celu uczynienie homoseksualistów przestępcami.
EnglishWe are absolutely to determined to follow through the commitments made unanimously by the European Council in March last year.
Jesteśmy absolutnie zdeterminowani, aby realizować zobowiązania poczynione jednogłośnie przez Radę Europejską w marcu zeszłego roku.
EnglishNow we need action, and I know full well that Commissioner Geoghegan-Quinn is a Commissioner of action and will follow through.
Teraz potrzebne są działania; wiem doskonale, że pani komisarz Geoghegan-Quinn jest "komisarzem czynu” i doprowadzi te sprawy do końca.
EnglishHowever, I have the impression that we have stopped halfway or would like to stop and we do not really have the courage to follow things through.
Mam jednak wrażenie, że zatrzymaliśmy się w połowie drogi, lub że chcielibyśmy się zatrzymać, bo nie mamy odwagi, by iść dalej.
EnglishI urge the French presidency - as I understand, it will be in their court - to follow through and remove them immediately.
Namawiam prezydencję francuską - z tego co rozumiem, będzie to leżało w gestii jej sądów - aby doprowadziła sprawę do końca i natychmiast usunęła PMOI z listy.
EnglishThere are social and political elites in the Czech Republic who want ratification and who are ready to support whomever will follow it through.
W Republice Czeskiej istnieją elity społeczne i polityczne, które chcą ratyfikacji i które są gotowe poprzeć każdego, kto do niej doprowadzi.
EnglishI would like to follow through by asking the Commissioner to name any Member State that will not have an excessive deficit, as understood to date.
Chciałabym kontynuować, prosząc panią komisarz o wskazanie państwa członkowskiego, które w dotychczasowym rozumieniu nie odnotuje nadmiernego deficytu.
EnglishI will certainly bring all the points raised to the attention of the High Representative in order for us to follow through the various means at our disposal.
Na pewno przedstawię wszystkie poruszone tu kwestie wysokiej przedstawiciel, abyśmy mogli przemyśleć różnorodne środki, które mamy do dyspozycji.
EnglishIn addition, our rules allow us to trace and follow food or feed through all stages of production and distribution from farm to table.
Ponadto nasze przepisy umożliwiają śledzenie żywności lub paszy na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji, od gospodarstwa rolnego, do momentu, gdy trafiają na stół.
EnglishThey are always well meaning but, unless you have the follow-through and the financial support, such reports will be doomed to fail.
Takie grupy zawsze chcą czynić dobro, ale bez dokończenia działań przez nie rozpoczętych i odpowiedniego wsparcia finansowego, ich sprawozdania będą zawsze skazane na porażkę.
EnglishWhat initiatives exactly has the Presidency taken so far to achieve the above commitments and what timetable does it intend to follow through to the end of the year?
Jakie konkretnie inicjatywy podjęła do tej pory, by zrealizować powyższe zobowiązania, i jakiego harmonogramu zamierza się trzymać do końca roku?
EnglishThe process of structural adjustment must continue and the country needs to follow through its commitments, particularly in the area of judiciary and the rule of law.
Należy kontynuować proces dostosowań strukturalnych i Serbia musi wypełnić swoje zobowiązania, szczególnie w zakresie sądownictwa i praworządności.
EnglishA total of 52 cases of invasive disease caused by vaccine serotypes had accumulated in a blinded follow- up period through April 20, 1999.
W zaślepionej obserwacji po badaniu klinicznym, do 20 kwietnia 1999 roku, stwierdzono 52 przypadki choroby inwazyjnej wywołanej przez serotypy takie jak te zawarte w szczepionce.