EN finishing
volume_up
{főnév}

finishing
finishing (és: finish, trim, edit, detail work)

Szinonimák (angolul) a(z) finishing szóra:

finishing
finish

Példamondatok a(z) "finishing" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFour weeks after finishing this first treatment, your doctor will assess your skin.
Po upływie pierwszych 4 tygodni leczenia lekarz prowadzący oceni stan skóry pacjenta.
EnglishPerhaps the task of the third act is to finish up the task of finishing ourselves.
Być może zadaniem trzeciego aktu jest dokończenie pracy nad samym sobą.
EnglishMembers of the Council, you - I am finishing here, Mr President - are co-legislators.
Członkowie Rady - na tym zakończę, Panie Przewodniczący - jesteście współlegislatorami.
EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Europa -i w tym momencie już zakończę - nie powinna tracić czujności również na tym froncie.
EnglishWe started at the beginning of the year and we are finishing with the Belgian Presidency.
Zaczęliśmy je na początku roku i kończymy wraz z zakończeniem belgijskiej prezydencji.
EnglishAnd I also think that science will never go away and -- I’m finishing on this line.
Myślę też, że nauka nigdy nie zniknie i... ~~~ Tym właśnie zakończę.
EnglishObviously it is very difficult to speak with all this confusion; in any case I am finishing.
Oczywiście całe to zamieszanie bardzo utrudnia wypowiedzi; w każdym razie, już kończę.
EnglishAt any rate, and I am finishing up now, Mr President, I welcome this report.
W każdym razie kończę, panie przewodniczący i z zadowoleniem przyjmuję niniejsze sprawozdanie.
EnglishBefore finishing, I would like to briefly explain a number of innovations in the work programme.
Zanim skończę, chciałbym pokrótce wyjaśnić kilka nowości w programie prac.
Englishfor the Lord will execute [his] word upon the earth, finishing it and cutting it short.
Albowiem sprawę skończy i skróci w sprawiedliwości; sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na ziemi.
EnglishIf you stop taking Preotact before finishing the treatment please inform you doctor.
W razie zaprzestania stosowania leku przed ukończeniem leczenia, należy poinformować o tym lekarza.
EnglishA variety of trees and a range of paved paths add the finishing touches.
Dopełnieniem projektu są różne gatunki drzew i brukowane ścieżki.
EnglishOnce again, we have been told that the finishing touches have not yet been added to the agreement.
Raz jeszcze powiedziano nam, że porozumienie nie nabrało jeszcze ostatecznego kształtu.
EnglishWe have to add a few more finishing touches here in the next few days.
Przez następnych kilka dni musimy wprowadzić jeszcze kilka ostatecznych poprawek w tym zakresie.
EnglishI am finishing up now, Mr President: one cannot talk to the Council about 20% solidarity.
Zbliżam się do końca, panie przewodniczący: nie można rozmawiać z Radą na temat solidarności w 20%.
EnglishNow, I have one last, two last little stories to tell you, in finishing off this business.
Oto jedna. ~~~ Takie rzeczy zdarzają się od czasu do czasu.
EnglishFourthly and lastly, and I am just finishing, Mr President, is the importance of the pilot programmes.
Po czwarte, i na tym zakończę moją wypowiedź, podkreślam znaczenie programów pilotażowych.
EnglishIt is very difficult for someone finishing education to find a job.
Bardzo trudno jest znaleźć pracę osobom, które kończą szkoły.
EnglishCroatia is nearing the finishing line after four years of intense accession negotiations.
Chorwacja jest już prawie na finiszu po czterech latach intensywnych negocjacji w sprawie przystąpienia.
EnglishAre we robbing Peter to pay Paul, or perhaps robbing Paul and Peter and finishing up with nothing?
Czy okradamy Piotra, żeby zapłacić Pawłowi, czy może okradamy Pawła i Piotra, żeby skończyć na niczym?