angol-lengyel fordítás erre a szóra: fashion

EN

"fashion" lengyel fordítás

EN fashion
volume_up
{főnév}

fashion (és: vogue, mode)
volume_up
moda {nőn.}
Fashion, whether you like it or not, helps you project who you are to the world.
Moda, czy ją lubisz czy nie, pomaga ci wyrazić kim jesteś.
Over 500 entries in three weeks, toilet paper fashion.
500 prac w trzy tygodnie - moda z papieru toaletowego.
And my suggestion is that fashion might be a really good place to start looking for a model for creative industries in the future.
Sugeruję, że moda może posłużyć za model że moda może posłużyć za model dla twórczych branż przyszłości.
fashion (és: approach, line, mean, mode)
volume_up
sposób {hímn.}
The principle of subsidiarity must be interpreted dynamically and not in a bureaucratic fashion.
Zasadę pomocniczości należy interpretować dynamicznie, a nie w sposób biurokratyczny.
Secondly, the SESAR package must be brought forward in a sensible fashion.
Po drugie należy w sposób sensowny przyspieszyć wdrożenie pakietu SESAR.
However, we must act on all fronts at once in a consistent and determined fashion.
Jednakże musimy działać jednocześnie na wszystkich frontach, w spójny i zdecydowany sposób.
fashion (és: mode, register, style)
volume_up
styl {hímn.}
They develop a persona, a signature style, much like fashion designers.
Kreują swój wizerunek, oryginalny styl, całkiem jak projektanci mody.
I feel this is a good and practical solution that will allow us to operate in the appropriate fashion.
Uważam, że jest to rozwiązanie dobre i praktyczne, które pozwoli nam na działanie we właściwym stylu.
It's as if some new hit style had completely wiped out the old-fashioned style before, and with no golden oldies stations.
Zupełnie jakby jakiś hit sprawił, że dawny styl odszedł do lamusa, że dawny styl odszedł do lamusa, a nie mieli radia Złote Przeboje.

Szinonimák (angolul) a(z) fashion szóra:

fashion

Példamondatok a(z) "fashion" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe have more fashion and quality brands than the rest of the world put together.
Obecnych jest u nas więcej marek mody i jakości niż w pozostałych częściach świata łącznie.
English. ~~~ She's an Italian fashion designer.
Słyszałam niezwykłą historię o Miucci Pradzie, włoskiej projektantce mody.
EnglishThe new fashion now is to promote smoking among young girls as a weight-control measure.
Obecnie modne jest palenie w celu utrzymywania odpowiedniej wagi u młodych dziewcząt.
EnglishNow, fashion designers have the broadest palette imaginable in this creative industry.
Projektanci mody mają najszerszą paletę w całym przemyśle twórczym.
EnglishIn the fashion industry, there's very little intellectual property protection.
Świat mody w niewielkim stopniu chroni własność intelektualną.
EnglishThe consequences in Portugal are well known and prompt us to oppose this in a clear-cut fashion.
Konsekwencje w Portugalii są dobrze znane i popychają nas do zdecydowanego sprzeciwu.
EnglishThe restoration of the Treptow monument reflects this government responsibility in exemplary fashion.
Renowacja obiektu w Treptow jest wyrazem odpowiedzialności państwa w tej kwestii.
EnglishYou know, it's not just the fashion industry that doesn't have copyright protection.
Nie tylko branża mody nie ma ochrony własności intelektualnej.
EnglishYou know, what does Tony Blair get up to in private with his fashion guru?
na przykład, co Tony Blair prywatnie porabia ze swoim stylistą?
EnglishUnfortunately to date this has been approached in an amateurish fashion.
Niestety dotychczasowe podejście to tej kwestii było amatorskie.
EnglishNone of us really extends the golden rule in truly diffuse and universal fashion.
Żaden z nas, tak na prawdę, nie rozszerza złotej reguły do prawdziwie szerokiego, uniwersalnego wymiaru.
EnglishThese are 65,000 coat hangers in a street that's lined with fashion stores.
To jest 65 tys. wieszaków na ulicy pełnej sklepów z odzieżą.
English...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
EnglishYet it seems that he is more concerned with a retired fashion model than liberalising the economy.
Jednak wygląda na to, że bardziej interesuje go była modelka niż liberalizacja gospodarki.
Englishand those that use the world, as not using it to the full: for the fashion of this world passeth away.
A którzy używają tego świata, jakoby źle nie używali; bo przemija kształt tego świata.
EnglishBecause of fast fashion, global trends actually get established much more quickly than they used to.
Z powodu "szybkiej mody" globalne trendy ustalają się znacznie szybciej.
EnglishYou responded in a rather general fashion, by stating that the matter was only being examined at present.
Bo ta odpowiedź Pana była odpowiedzią dość ogólną, że jest to dopiero badane.
EnglishRSW: At a certain point a number of years ago, people -- when Michael Graves was a fashion, before teapots ...
RW: Na pewno kiedyś ludzie -- kiedy Michael Graves był modny, przed imbrykami --
EnglishThese are the priorities, and it must be done in a cooperative fashion.
To kwestie priorytetowe, którymi musimy zająć się wspólnie.
EnglishNow, some fashion designers will say, "It's only in the United States that we don't have any respect.
Niektórzy projektanci mody powiedzą: "Tylko w USA się nas nie szanuje.