EN fake
volume_up
{főnév}

1. általános

fake (és: sham, phony)
volume_up
podróbka {nőn.} [közny.]
To podróbka.
fake (és: dodge, gimmick, ploy, trick)
volume_up
trik {hímn.}
fake (és: imposter)
fake (és: counterfeit, forgery)
fake (és: sham, dud, phony)
volume_up
fałszywka {nőn.} [közny.]

2. sportok

fake
volume_up
zwód {hímn.}

Példamondatok a(z) "fake" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn other parts of the world more than 30% of the medicines on sale can be fake.
W innych częściach świata fałszowanych może być ponad 30 % leków w sprzedaży.
EnglishMadam President, fake medicines, as we have heard, are an increasing problem.
Pani Przewodnicząca! Jak słyszeliśmy, fałszywe leki stanowią coraz większy problem.
EnglishAs a result, for financial reasons, the consumer prefers to purchase the fake goods.
To z kolei sprawia, że konsument, ze względów ekonomicznych, preferuje te pierwsze.
EnglishFake medicines may have effects other than those of the tablets prescribed by the doctor.
Podrabiane leki mogą wywoływać skutki inne niż tabletki, które przepisał lekarz.
EnglishA lot of fake medicine is getting into the legal supply chain during repackaging.
Wiele fałszywych lekarstw trafia do legalnego kanału dystrybucji podczas przepakowywania.
EnglishKarl, this marriage... our marriage, this fake marriage, that's what it is, right?
Carl, to małżeństwo... nasze małżeństwo, to fałszywe małżeństwo, takie jest naprawdę, tak?
EnglishFact is, there's a general rule: if you don't like it, it's fake; if you do like it, it's faux.
Jest ogólna zasada: jeśli czegoś nie lubisz, to fałsz; jeśli coś lubisz, to faux.
EnglishDisney World, on the other hand, is a fake real, or a fake reality.
Disney World, z drugiej strony, jest fałszywie prawdziwy, lub jest fałszywą prawdą.
EnglishWell babies will fake a cry, pause, wait to see who's coming and then go right back to crying.
Niemowlęta udają płacz, przestają, patrzą, czy ktoś idzie i zaraz znów płaczą.
EnglishFake medicines are the most commonly encountered of all the counterfeit products in the EU.
Leki to produkt najpowszechniej podrabiany ze wszystkich produktów w Unii Europejskiej.
EnglishWe will never be able to prevent the production of fake medicines.
Nigdy nie będziemy w stanie uniemożliwić produkcji podrobionych produktów leczniczych.
EnglishThat is why we urgently need to tighten the rules on import, export and trade in fake medicines.
Dlatego pilnie musimy zaostrzyć zasady przywozu, wywozu i handlu sfałszowanymi lekami.
EnglishThe rapidly growing numbers of fake medicines have forced us to act.
Gwałtowny wzrost liczby podrabianych produktów leczniczych zmusił nas do podjęcia działań.
EnglishThat's when you're perceived as fake, as a phony company -- advertizing things that you're not.
To wtedy jest się postrzeganym jako fałszywa, lewa firma, reklamująca coś, czym nie jest.
EnglishWe have discovered fake medicines at different stages of the supply chain.
Wykryliśmy podróbki leków na różnych etapach łańcucha dostaw.
EnglishTaking counterfeit medication is certainly not the same thing as using a fake perfume.
A przecież to nie to samo, co użycie podrobionych perfum.
EnglishOr are they fake sentences that we think we ought to be saying?
Może są fałszywymi sentencjami, które powtarzamy, bo tak trzeba?
EnglishThere will always be companies around to supply the fake, because there will always be desire for the fake.
Zawsze znajdą się firmy chcące sprzedawać fałsz, ponieważ zawsze będzie potrzeba fałszu.
EnglishHowever, we cannot keep falling for fake promises of jam tomorrow.
Nie możemy jednak dawać się zwodzić pustym obietnicom.
EnglishThis represents one of the most common ways for fake products to get onto EU markets.
Jest to bowiem jedna z najczęściej wybieranych dróg wprowadzania podrabianych produktów na rynki Unii Europejskiej.