angol-lengyel fordítás erre a szóra: to elapse

EN

"to elapse" lengyel fordítás

EN to elapse
volume_up
[elapsed|elapsed] {ige}

More than six decades have elapsed since then.
Od tamtej pory minęło ponad sześć dekad.
If elapsed time is greater than 45 minutes, the reconstituted suspension should be discarded appropriately and a new dose prepared.
Jeśli minęło powyżej 45 minut, należy odpowiednio usunąć przygotowaną zawiesinę i przygotować nową dawkę.
You spoke of energy-efficient homes: two years have elapsed and Hungary has not introduced the Directive on the energy certification of buildings.
Była mowa o domach wydajnych energetycznie: minęły dwa lata, a Węgry nie wdrożyły dyrektywy dotyczącej certyfikacji energetycznej budynków.
to elapse (és: to pass by)
volume_up
upłynąć {bef. ige}
A period of 7 days should be allowed to elapse before applying a new patch to the same area of skin.
Przed naklejeniem nowego systemu na tę samą powierzchnię skóry powinno upłynąć 7 dni.
At least 1 month should elapse between receipt of a live virus vaccine and ProQuad.
Przynajmniej 1 miesiąc musi upłynąć pomiędzy podaniem szczepionki zawierającej żywego wirusa a podaniem szczepionki ProQuad.
At least one week should elapse between discontinuation of paroxetine and initiation of therapy with any MAOI.
Co najmniej jeden tydzień powinien upłynąć od przerwania leczenia paroksetyną do rozpoczęcia leczenia którymkolwiek inhibitorem MAO.
volume_up
przeminąć {bef. ige}
to elapse (és: to flow, to run)
volume_up
upływać {foly. ige}
Many long months elapse between the time of the disaster and the point at which the Member State actually receives the aid: in this case it has been more than a year.
Od wystąpienia katastrofy do momentu otrzymania pomocy przez państwo członkowskie upływa wiele miesięcy: w tym przypadku był to ponad rok.
to elapse (és: to go by, to pass)
volume_up
przemijać {foly. ige}

Példamondatok a(z) "to elapse" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAt least five weeks should elapse between discontinuation of fluoxetine and initiation of treatment with rasagiline.
Należy unikać jednoczesnego stosowania rasagiliny i fluoksetyny lub fluwoksaminy (patrz punkt 4. 5).
EnglishSimilarly, at least 5 weeks should elapse after discontinuing fluoxetine treatment before starting a MAOI.
Należy zachować przynajmniej 5- tygodniową przerwę po odstawieniu fluoksetyny, przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami MAO.
EnglishOne to two weeks should elapse between titration steps (as determined by blood glucose response).
Dostosowanie dawki powinno odbywać się stopniowo w odstępach od jednego do dwóch tygodni (na podstawie oznaczenia stężenia glukozy we krwi).
EnglishAt least one month must elapse between the first and second dose of any live viral attenuated vaccine.
Należy przestrzegać co najmniej jedno miesięcznej przerwy między podaniem kolejnych dawek każdej szczepionki zawierajacej żywe atenuowane wirusy.
EnglishAfter administration of this product, an interval of three months should elapse before vaccination with live attenuated virus vaccines.
Po podaniu tego produktu należy zachować odstęp trzech miesięcy przed zastosowaniem szczepionki z żywymi atenuowanymi wirusami.
EnglishAfter administration of this product, an interval of 3 months should elapse before vaccination with live attenuated virus vaccines.
Po podaniu immunoglobuliny szczepienie z zastosowaniem szczepionek zawierających żywe atenuowane wirusy może być wykonane po upływie okresu 3 miesięcy.
EnglishMany long months elapse between the time of the disaster and the point at which the Member State actually receives the aid: in this case it has been more than a year.
Od wystąpienia katastrofy do momentu otrzymania pomocy przez państwo członkowskie upływa wiele miesięcy: w tym przypadku był to ponad rok.
EnglishIt must never happen again that - as in the present case - the Commission does not fulfil its mandate and allows time to elapse without acting.
Nie może się nigdy więcej zdarzyć, że - jak to ma miejsce teraz - Komisja nie wypełnia swojego mandatu i pozwala, byśmy tracili czas nie podejmując żadnych działań.