EN dump
volume_up
{főnév}

volume_up
skład {hímn.}
The British Government must spell out a detailed plan as to how it is going to decommission this radioactive dump, known as the B30 pond.
Rząd brytyjski musi przedstawić szczegółowy plan likwidacji tego radioaktywnego składu, zwanego osadnikiem B30.
We don't just want limestone dumped everywhere in all the pretty canals.
Nie chcemy przecież wapienia porzuconego bez ładu i składu w pięknych kanałach.
dump (és: airdrop, drop)
volume_up
zrzut {hímn.}
dump (és: shame, come-down)
volume_up
obciach {hímn.} [közny.]

Példamondatok a(z) "dump" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWhen they come back, they actually dump this oily ballast water into the ocean.
Wracając, pozbywają się tej oleistej wody balastowej spuszczając ją do oceanu.
EnglishAnd all of those products probably end their lives in a dump like this one in Manila.
Wszystkie te produkty pewnie kończą swój żywot na wysypisku podobnym do tego w Manili.
EnglishBut, having devastated Mauritanian waters, the Commission now wants to dump its deal.
Jednak po wyniszczeniu wód należących do Mauretanii, Komisja chce teraz porzucić swoją umowę.
EnglishHere, I'm looking at the Hex dump of an image file, which contains an exploit.
(exploit) To plik obrazu wykorzystujący błąd w programie.
EnglishYet this year, within the EU, we will dump EUR 50 million worth of dead cod back into the sea.
Jeszcze w tym roku wyrzucimy w UE warte 50 milionów euro martwe dorsze z powrotem do morza.
EnglishAll this simply fuels the race to dump corporate tax.
Wszystko to po prostu napędza wyścig w unikaniu płacenia podatku od osób prawnych.
EnglishI will give you an example of a landfill dump called Whiteriver in my own country, in Co.
Podam państwu przykład wysypiska odpadów w moim kraju, Co.
EnglishAfter all, every year, we dump millions of tonnes of toxic electrical and electronic waste on them.
Każdego roku, bądź co bądź, podrzucamy im miliony ton odpadów elektrycznych i elektronicznych.
EnglishNow we all know that bones are fossilized, and so if you dump it into acid, there shouldn't be anything left.
Wiemy, że kości są skamieniałe, więc po zanurzeniu ich w kwasie nie powinno nic zostać.
EnglishThe Niger Delta, the flora and fauna of which were once among the most beautiful in the world, has become a veritable dump.
Delta Nigru, którego flora i fauna były kiedyś najpiękniejsze na świecie, stała się istnym wysypiskiem.
EnglishThey have been stuffing their faces at Europe's expense for years and now they dump us in the s-h-i-t' - his word, not mine.
Opychają się na koszt Europy przez lata, a potem porzucają nas w g-ó-w-n-i-e” - to jego słowa, nie moje.
EnglishOf course we must, but how do we encourage free movement if we dump the conditions in countries?
Oczywiście, że musimy, ale w jaki sposób będziemy wspierać swobodny przepływ, jeżeli w krajach pozbędziemy się odpowiednich warunków?
EnglishAnd in fact, would even dump the grain in Lake Michigan, rather than spend more money transporting it back to their farms.
Prędzej wrzuciliby zboże do jeziora Michigan, niż wydali więcej pieniędzy na ponowny jego transport na farmę.
EnglishThen, while jogging with my dog one morning, she pulled me into what I thought was just another illegal dump.
Pewnego ranka biegałam z moją suką. ~~~ Zaciągnęła mnie w kierunku czegoś, co wydawało się kolejnym nielegalnym wysypiskiem.
EnglishAt Kariotiškės dump near Vilnius, for instance, a power plant was opened in December, which creates electricity from methane gas.
Na przykład w grudniu na wysypisku Kariotiškės w pobliżu Wilna otwarto elektrownię wytwarzającą energię z metanu.
EnglishProblems at work, dump your partner.
Coś nie tak w pracy, zostawiasz partnera.
EnglishThe British Government must spell out a detailed plan as to how it is going to decommission this radioactive dump, known as the B30 pond.
Rząd brytyjski musi przedstawić szczegółowy plan likwidacji tego radioaktywnego składu, zwanego osadnikiem B30.
EnglishI didn't dump her, she dumped me.
Nie ja ją zostawiłem, tylko ona mnie.
EnglishFor example, in Poland, in Lower Silesia, we have the largest liquid waste dump in Europe, which was established in the 1970s.
Dla przykładu w Polsce, na Dolnym Śląsku, znajduje się największe w Europie składowisko płynnych odpadów powstałe w latach 70.
EnglishWe have to change our agricultural policy so that we no longer dump produce on the developing countries' markets.
Musimy zmienić naszą politykę rolną w taki sposób, aby zaprzestać przerzucania naszych nadwyżek produkcji na rynki krajów rozwijających się.