angol-lengyel fordítás erre a szóra: countenance

EN

"countenance" lengyel fordítás

EN countenance
volume_up
{főnév}

countenance (és: air, expression, face)
volume_up
mina {nőn.}
countenance (és: facial expression)
volume_up
mimika {nőn.} (zmienny wyraz twarzy)
countenance (és: visage, mien)
volume_up
oblicze {seml.} [fennk.]
Iron sharpeneth iron; So a man sharpeneth the countenance of his friend.
Żelazo żelazem bywa naostrzone; tak mąż zaostrza oblicze przyjaciela swego.
Blessed is the people that know the joyful sound: They walk, O Jehovah, in the light of thy countenance.
Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy twojej; miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze twoje.

Szinonimák (angolul) a(z) countenance szóra:

countenance

Példamondatok a(z) "countenance" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe cannot countenance any ambiguity on the part of the European Union.
Nie możemy aprobować żadnych dwuznacznych zachowań ze strony Unii Europejskiej.
EnglishAnd the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick?
I rzekł mi król: Czemuż twarz twoja tak smutna, gdyż nie chorujesz?
EnglishSorrow is better than laughter; for by the sadness of the countenance the heart is made glad.
Lepszy jest smutek, niżeli śmiech; bo przez smutek twarzy naprawia się serce.
EnglishA glad heart maketh a cheerful countenance; But by sorrow of heart the spirit is broken.
Serce wesołe uwesela twarz; ale dla żałości serca duch strapiony bywa.
EnglishIf I say, I will forget my complaint, I will put off my [sad] countenance, and be of good cheer;
Jeźli rzekę: Zapomnę narzekania mego, zaniecham gniewu swego, a posilę się:
EnglishThou hast set our iniquities before thee, Our secret sins in the light of thy countenance.
Położyłeś nieprawości nasze przed sobą, tajne występki nasze przed jasnością oblicza twego.
EnglishIn the light of the king's countenance is life; And his favor is as a cloud of the latter rain.
W jasności twarzy królewskiej jest żywot, a łaska jego jest jako obłok z deszczem późnym.
EnglishThe wicked, in the pride of his countenance, [saith], He will not require [it].
Niepobożny dla pychy, którą po sobie pokazuje, nie pyta się o Boga; wszystka myśl jego, że niemasz Boga.
EnglishThou madest known unto me the ways of life; Thou shalt make me full of gladness with thy countenance.
Oznajmiłeś mi drogi żywota, a napełnisz mię radością przed obliczem twojem.
EnglishThou prevailest for ever against him, and he passeth; Thou changest his countenance, and sendest him away.
Przemagasz go ustawicznie, a on schodzi; odmieniasz postać jego, i wypuszczasz go.
Englisha nation of fierce countenance, that shall not regard the person of the old, nor show favor to the young,
Naród srogi, który nie będzie miał względu na starego ani się nad dziecięciem zmiłuje;
EnglishNow he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look upon.
Tedy rzekł Pan: Wstań, a pomaż go, boć ten jest.
EnglishAnd he settled his countenance stedfastly [upon him], until he was ashamed: and the man of God wept.
Wtem pokazał mu, i stawił twarz swoję smutną, i płakał mąż Boży.
EnglishJehovah lift up his countenance upon thee, and give thee peace.
Niech obróci Pan twarz swoję ku tobie, a niechaj ci da pokój.
EnglishBut his countenance fell at the saying, and he went away sorrowful: for he was one that had great possessions.
A on zafrasowawszy się dla tego słowa, odszedł smutny; albowiem miał wiele majętności.
EnglishAnd as he was praying, the fashion of his countenance was altered, and his raiment [became] white [and] dazzling.
A gdy się modlił, stał się inakszy kształt oblicza jego, i szaty jego stały się białe i świetne.
EnglishThe show of their countenance doth witness against them; and they declare their sin as Sodom, they hide it not.
Postawa oblicza ich świadczy przeciwko nim; grzech swój, jako Sodomczycy, opowiadają, a nie tają go.
EnglishThen was king Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his lords were perplexed.
Skąd król Balsazar był bardzo zatrwożony, a jasność jego zmieniła się na nim, i książęta jego potrwożyli się.
EnglishHope thou in God; for I shall yet praise him, [Who is] the help of my countenance, and my God.
Englishand said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as beforetime; but the God of my father hath been with me.
I nazwał Bóg światłość dniem a ciemność nazwał nocą; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień pierwszy.