angol-lengyel fordítás erre a szóra: construct

EN

"construct" lengyel fordítás

EN construct
volume_up
{főnév}

1. általános

construct (és: construction, structure)
It furthermore rules out the sui generis construct.
Dodatkowo wyklucza to konstrukcję sui generis.
The European construct must be stable if people are to live and prosper in it, working in decent jobs with real future prospects.
Konstrukcja europejska musi być stabilna, jeśli chcemy, by obywatele żyli i prosperowali, mieli porządną pracę i prawdziwe perspektywy na przyszłość.
And it's constructed. ~~~ I built it.
To wszystko konstrukcja, ja ją stworzyłem.

2. pszichológia

construct
volume_up
konstrukt {hímn.}
The lap of luxury is an architectural construct of childhood, which we seek, in vain, as adults, to employ.
Kolana luksusu to architektoniczny konstrukt dzieciństwa, którego szukamy na daremno, do użycia jako dorośli.

Szinonimák (angolul) a(z) construct szóra:

construct

Példamondatok a(z) "construct" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishTherefore, there is no need to construct unnecessary barriers for patients.
Z tego względu nie ma potrzeby tworzenia niepotrzebnych przeszkód dla pacjentów.
EnglishAnd it's quite clear that, in order to make minds, we need to construct neural maps.
I całkiem oczywiste jest, że aby stworzyć umysł, musimy stworzyć mapy neuronalne.
EnglishIt's about the values behind the words, and how we construct those values.
Chodzi o wartości, które niosą te słowa i o to, jak budujemy takie wartości.
EnglishUntil now, the European construct was based on representative democracy.
Aż do tej pory europejska koncepcja opierała się na demokracji przedstawicielskiej.
EnglishRight from the start, the euro was a completely misjudged construct that was bound to fail.
Euro było od samego początku kompletnie chybioną, skazaną na klęskę koncepcją.
EnglishIt is important that the European Union construct its point of view in exactly this manner.
Ważne jest, aby Unia Europejska konstruowała swój punkt widzenia właśnie w taki sposób.
EnglishIn Greece there are plans to construct 61 landfill sites with cofinancing arrangements.
W Grecji planuje się budowę 61 współfinansowanych składowisk odpadów.
EnglishSlovenské Elektrárne has indeed notified its intention to construct a nuclear power plant.
Slovenské Elektrárne faktycznie poinformowało o swoim zamiarze budowy elektrowni atomowej.
EnglishThe European Parliament is a component of the reactionary construct of the EU.
Parlament Europejski jest elementem reakcyjnej struktury UE.
EnglishWhen you construct a circuit, you have to stick to the engineer's plan.
Budując tor, trzeba trzymać się planu stworzonego przez architekta.
EnglishMalta would not have to undertake the capital expenditure needed to construct a power station.
Malta nie musiałaby ponosić nakładów inwestycyjnych niezbędnych do zbudowania elektrowni.
EnglishWill we have the opportunity to construct transport and technical infrastructure in the coming period?
Czy w nadchodzącym okresie będziemy mieli możliwość budowania infrastruktury transportowej i technicznej?
EnglishTo what extent do we self-construct, do we self-invent?
Do jakiego stopnia sami to konstruujemy i wynajdujemy?
EnglishIn fact, it makes so much sense that we can construct an electronic toy circuit that simulates the behavior of the fly.
Wiemy z naszego modelu formalnego, że struktura mózgu odbierająca komentarze Krytyka to Aktor.
EnglishBut our Union is not an abstract construct; it is not just another administrative level of governance.
Nasza Unia nie jest jednak abstrakcyjną ideą; nie jest tylko kolejnym szczeblem administracyjnym sprawowania rządów.
EnglishDo we really need to construct something which is not Europeanness, but merely the Europeism I mentioned earlier?
Czy rzeczywiście jest potrzeba budowania czegoś, co nie jest europejskością tylko właśnie owym europeizmem?
EnglishIt furthermore rules out the sui generis construct.
Dodatkowo wyklucza to konstrukcję sui generis.
EnglishCare and caution should be used to prevent overfilling of the construct and/ or intervertebral space.
Należy zachować szczególną uwagę oraz ostrożność aby nie dopuścić do przepełnienia zestawu i/ lub przestrzeni międzykręgowej.
EnglishThose planning to construct new power stations should examine more closely the dangers they pose.
Te kraje, które planują zbudowanie nowych elektrowni, powinny wnikliwiej przyjrzeć się niebezpieczeństwom, jakie się z tym wiążą.
EnglishWe can construct six-and-a-half-million different stereo systems out of the components that are on offer in one store.
Możemy złożyć sześć i pół miliona różnych zestawów stereo z elementów znajdujących się w ofercie jednego sklepu.