angol-lengyel fordítás erre a szóra: compulsion

EN

"compulsion" lengyel fordítás

EN compulsion
volume_up
{főnév}

1. általános

compulsion (és: coercion, constraint, duress, squeeze)
volume_up
przymus {hímn.}
Employing compulsion in this situation is completely unacceptable.
Przymus w tej sytuacji jest całkowicie nie do przyjęcia.
The next step, of course, is compulsion.
Następnym krokiem jest oczywiście przymus.
We believe in cooperation rather than compulsion; and therefore we voted against this report.
Opowiadamy się raczej za współpracą, a nie przymusem; dlatego właśnie głosowaliśmy przeciwko temu sprawozdaniu.

2. pszichológia

compulsion (és: obsession)

Szinonimák (angolul) a(z) compulsion szóra:

compulsion

Példamondatok a(z) "compulsion" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishShould we not be referring instead to economic compulsion and force?
Czy nie powinniśmy zamiast o wolności gospodarczej mówić o przemocy i przymusie ekonomicznym?
EnglishWe believe in cooperation rather than compulsion; and therefore we voted against this report.
Opowiadamy się raczej za współpracą, a nie przymusem; dlatego właśnie głosowaliśmy przeciwko temu sprawozdaniu.
Englisheven the earth with its compulsion to take unto itself all that falls must know that falling is absurd,
nawet ziemia przymuszona by na siebie brać wszystko co spada, musi wiedzieć, że absurdalne jest spadanie,
EnglishNo element of EU policy has ever involved quotas or compulsion on national acceptance of migrants.
Żaden element polityki UE nigdy nie dotyczył limitów czy przymusu w kwestii przyjmowania migrantów przez poszczególne kraje.
EnglishThe situation surrounding a Roma beggar may match the human trafficking criteria if it is organised and based on compulsion.
Kryteriom handlu ludźmi może odpowiadać też sytuacja żebrzącego Roma, jeżeli uwarunkowana jest przymusem.
EnglishIt must never be a matter of compulsion.
W żadnym przypadku nie może być wymuszony.
English(ES) Mr President, I have no doubt that the legal procedures have been followed correctly; with a minimum of compulsion shall we say.
(ES) Panie przewodniczący! Nie wątpię, że postępowano zgodnie z procedurami prawnymi; pod minimalnym przymusem, powinniśmy to powiedzieć.
EnglishThe results we want can only be achieved by common goals, common interests, common collaboration and compulsion to achieve the goals.
Oczekiwane rezultaty możemy osiągnąć jedynie dzięki wspólnym celom, wspólnym interesom, współpracy i nadrzędnej potrzebie zrealizowania tych celów.
EnglishSo what we have to do is, by collaboration, cooperation, conviction and persuasion, try and get things moving ahead - but we cannot do it by compulsion.
Musimy więc próbować i osiągać postęp poprzez współdziałanie, współpracę, przekonywanie i perswazję - ale nie możemy tego robić pod przymusem.