EN briefing
volume_up
{főnév}

briefing (és: check-in, dismissal, send-off)
volume_up
odprawa {nőn.}
briefing (és: instructions, training)

Szinonimák (angolul) a(z) brief szóra:

brief

Példamondatok a(z) "briefing" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSpecial representatives may be involved in briefing the European Parliament.2.
Specjalni przedstawiciele mogą uczestniczyć w informowaniu Parlamentu Europejskiego.2.
EnglishThere will be plenty of briefing about that afterwards.
Na późniejszym etapie otrzymają państwo szczegółowe informacje.
EnglishMadam President, I should like to congratulate Mr Leinen and the Commissioner on their briefing.
Pani przewodnicząca! Chciałabym pogratulować panu posłowi Leinenowi i panu komisarzowi przedstawionych nam informacji.
EnglishI shall summarise our own view on the initial comments here from the National Farmers' Union of Scotland briefing.
Pozwólcie państwo, że streszczę nasze zdanie na temat wstępnych komentarzy krajowego szkockiego związku rolników.
EnglishThe SES II package was adopted in November 2009 in record time, as is also mentioned in the Commission's briefing note.
Pakiet SES II przyjęto w listopadzie 2009 r. w rekordowym tempie, co wspomniano również w nocie informacyjnej Komisji.
EnglishHe will be briefing Mr Borys of the AFET Committee on 27 April to bring the committee up to date with all the events.
27 kwietnia zda on relację panu posłowi Borysowi z Komisji Spraw Zagranicznych, aby uaktualnić stan wiedzy komitetu o wszystkich wydarzeniach.
EnglishIn a recent briefing, the British Government refers to 'an absence of necessary data on what the appropriate targets should be'.
W trakcie niedawnego spotkania informacyjnego rząd brytyjski mówił o "braku niezbędnych danych o tym, jakie powinny być odpowiednie dane”.
EnglishWith regard to some of the issues that you want me to address in detail, I think it would be better to give you a briefing at expert level.
Jeżeli chodzi o niektóre zagadnienia, których szczegóły chce Pan ode mnie uzyskać uważam, że lepiej byłoby odbyć panel ekspercki.
EnglishFrontex is also supporting the Italian authorities in second-line border control activities by the briefing and screening of migrants.
Frontex wspiera również władze włoskie w działaniach z zakresu kontroli granicznej drugiej linii w postaci odpraw i kontroli migrantów.
EnglishWe could have already read everything that the Council Presidency has presented here by way of a briefing to this House in the press.
Czytając prasę mogliśmy zapoznać się już ze wszystkimi kwestiami, które podniosła tutaj prezydencja Rady w ramach informowania tego Parlamentu.
EnglishI know it is mainly about freight trains, 'non-stop from Lisbon to Liverpool without changing locomotives or train crews', says the briefing.
Wiem, że jak stanowi nota, chodzi głównie o pociągi towarowe, "które jadą non-stop z Lizbony do Liverpoolu bez zmiany lokomotyw ani załogi pociągu”.
EnglishI am offering to provide, in an organised manner, those Members of Parliament who so wish with a complete briefing on the technical measures that we can take at European level.
Proponuję zorganizowanie, dla tych posłów do Parlamentu, którzy sobie tego życzą, panelu informacyjnego dotyczącego środków technicznych, jakie możemy podjąć na szczeblu europejskim.
EnglishI will, in any case, continue my practice of briefing the leaders of your political groups immediately, within a couple of hours after the end of each European Council meeting.
Zamierzam w każdym razie trzymać się zasady niezwłocznego informowania przewodniczących grup politycznych w Parlamencie w ciągu kilku godzin po zakończeniu danego szczytu Rady Europejskiej.