EN break
volume_up
{főnév}

1. általános

A five-day break, the airlines said, could be coped with.
Według linii lotniczych można sobie poradzić z przerwą rzędu pięciu dni.
A 20-day break, however, could perhaps have caused a collapse of the entire industry lasting quite some time.
Jednakże przerwa trwająca 20 dni mogłaby spowodować długotrwałe załamanie całego sektora.
Cigarette break outside -- I don't smoke.
Przerwa na papierosa na zewnątrz - ja nie palę.
break (és: cleft, fracture)
Break off the tamper-resistant plastic tip cap from the solvent syringe by snapping the perforation of the cap.
Złamać plastikową osłonkę chroniącą końcówkę strzykawki z rozpuszczalnikiem poprzez złamanie wzdłuż perforacji nasadki.
A broken bone after the age of 50 may be a sign of osteoporosis.
Złamanie kości po przekroczeniu 50. roku życia może być oznaką
And then number three, now we can punish the dog for breaking rules he didn't even know existed.
I po trzecie, teraz karzemy psa za złamanie zasad, o których istnieniu nie miał pojęcia.

2. IT

break (és: interrupt)
Bleomycin inserts itself within the strands of DNA, the genetic material of cells, making the strands break.
Lek wbudowuje się w łańcuch DNA - genetyczny materiał komórek - co powoduje przerwanie nici DNA.
That is the only way to break the spiral of violence.
To jest jedyny sposób na przerwanie spirali przemocy.
If you experience any break in the skin, which may be associated with swelling or fluid leaking out from the injection site:
Jeśli wystąpi przerwanie ciągłości skóry, któremu może towarzyszyć obrzęk i wyciek płynu z miejsca wstrzyknięcia, należy:

3. építkezés: "in a wall"

break
volume_up
ryzalit {hímn.}

Példamondatok a(z) "break" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMy covenant will I not break, Nor alter the thing that is gone out of my lips.
Ale miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej.
EnglishHow to take the first tablet Break the plastic tab and tip out the first tablet.
Jak wyjąć pierwszą tabletkę Wyłamać osłonę otworu i wyjąć pierwszą tabletkę.
EnglishIcebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
Góry lodowe rodzą się odłączając się od lodowców lub odłamując od lodowych klifów.
EnglishAnd one day, a vessel not unlike this will probably break the world speed record.
I pewnego dnia, łódź całkiem jak ta prawdopodobnie pobije światowy rekord prędkości.
EnglishI don't want a camel to so much as break wind without it ending up on my desk.
Jeśli wielbłąd puści wiatry informacja o tym musi wylądować na moim biurku.
EnglishThe mycelium is producing enzymes -- peroxidases -- that break carbon-hydrogen bonds.
Grzybnia produkuje enzymy - peroksydazy - niszczące wiązania węglowo-wodorowe.
EnglishAt the break, I was asked by several people about my comments about the aging debate.
W czasie przerwy kilka osób zapytało mnie o moje zdanie na temat debaty o starzeniu.
EnglishOlanzapine Teva tablets break easily, so you should handle the tablets carefully.
Tabletki Olanzapine Teva łatwo się kruszą, dlatego należy się z nimi obchodzić ostrożnie.
EnglishTo do so, we must break taboos such as those of taxation and of the social dimension.
Dlatego musimy przełamać tabu, jakim jest opodatkowanie i wymiar społeczny.
EnglishEven the most sophisticated among us seem powerless to break this cycle.
Nawet najbardziej wyrafinowani spośród nas są bezsilni by wyrwać się z tego kręgu.
EnglishIt took time for life to break away from water, and it still beckons all the time.
Życie potrzebowało czasu, by rozstać się z wodą, która i tak wciąż kusi.
EnglishIn other words, there has been nothing about a break with capitalist policies ...
Innymi słowy, nie zostało powiedziane nic na temat zerwania z polityką kapitalistyczną...
EnglishSo, if I, kind of, break this bread, maybe we can share this now a little bit here.
Więc, jeśli przełamię ten chleb, możemy się nim teraz trochę podzielić.
EnglishI am therefore in favour of severe and consistent sanctions for those who break the law.
Z tego powodu opowiadam się za surowymi karami dla tych, którzy łamią prawo.
EnglishThe whole earth is at rest, [and] is quiet: they break forth into singing.
Teraz odpoczywa i jest w pokoju wszystka ziemia, wszyscy głośno śpiewają;
EnglishIn view of all this, the challenge now is to make a break with these current policies ...
W związku z tym wszystkim, obecnie wyzwaniem jest zerwanie z tą polityką...
Englisha time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;
Czas zabijania, i czas leczenia; czas rozwalania, i czas budowania;
EnglishIt was really great when it started to break up all of the curatorial text.
Naprawdę fantastycznie było, gdy zaczęły się rozpadać teksty kuratorów.
EnglishTo insert a page break, click the Insert menu and select Page break.
Aby wstawić podział strony, kliknij menu Wstaw i wybierz opcję Podział strony.
EnglishDo not break or crush them and do not take any capsules that have broken open or split.
Nie należy przyjmować kapsułek uszkodzonych, otwartych czy podzielonych.