angol-lengyel fordítás erre a szóra: bandage

EN

"bandage" lengyel fordítás

EN bandage
volume_up
{főnév}

1. általános

bandage (és: patch)
volume_up
opatrunek {hímn.}
opatrunek samoprzylepny
If you are allergic (hypersensitive) to fentanyl, adhesive bandages or tapes, or any of the
jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwość) na fentanyl, opatrunki z przylepcem lub
bandage (és: gauze)
volume_up
bandaż {hímn.}

2. sportok

bandage
volume_up
bandaż  {hímn.}

Szinonimák (angolul) a(z) bandage szóra:

bandage
English

Példamondatok a(z) "bandage" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAs with every patch or bandage, Neupro can cause skin reactions, such as reddening and
Podobnie jak w przypadku innych plastrów lub bandaży, Neupro może powodować odczyny
EnglishIf needed, you may cover the injection site with a bandage.
Jeśli jest to konieczne możną zabezpieczyć miejsce wkłucia opatrunkiem.
EnglishIf needed, you may cover the injection site with a bandage. uc
Jeśli to konieczne, w miejscu wstrzyknięcia można przykleić plaster.
EnglishIf needed, you may cover the injection site with a bandage.
Jeśli to konieczne, w miejscu wstrzyknięcia można przykleić plaster.
EnglishPress the injection site with a small bandage or sterile gauze if necessary for several seconds.
Jeżeli wystąpi krwawienie, należy przykleić nieduży plaster.
EnglishAfter injection, press the injection site with a small bandage or
Przez kilka sekund uciskać miejsce wstrzyknięcia za pomocą
EnglishIf there is bleeding, cover with an adhesive bandage.
Igły i strzykawkę należy wyrzuć odpowiednio zabezpieczone do
EnglishIf there is bleeding, cover with an adhesive bandage.
Jeżeli wystąpi krwawienie, należy przykleić nieduży plaster.
EnglishAny bleeding may be covered with an adhesive bandage.
Krwawiące miejsce można przykryć opatrunkiem samoprzylepnym.
EnglishIf there is bleeding, cover with an adhesive bandage.
W przypadku krwawienia opatrzyć samoprzylepnym opatrunkiem.
EnglishIf needed, you may cover the injection site with a bandage. lo
Nie wolno pocierać skóry w miejscu wstrzyknięcia.
EnglishIf there is bleeding, cover with an adhesive bandage.
Jeżeli wystąpi krwawienie, należy przykleić mały plaster.
EnglishAvoid covering the KS lesions treated with gel with any bandage or material other than loose clothing.
Nie zasłaniać leczonych zmian skórnych powstałych wskutek KS bandażem ani innymi materiałami, oprócz luźnej odzieży.
EnglishAnd the one that particularly bothered me in the burn department was the process by which the nurses took the bandage off me.
Na oddziale oparzeń szczególnie niepokoił mnie sposób, w jaki pielęgniarki zdejmowały bandaże.
EnglishIf needed, you may cover the injection site with a bandage.
W razie potrzeby można je obandażować.
EnglishThe pump was a little bit problematic when performing, so I'd attach it to my inner thigh with the help of the girdle and an ACE bandage.
Pompka sprawiała nieco problemów podczas występów, więc przy pomocy gorsetu i bandażu przymocowałam ją po wewnętrznej stronie uda.
EnglishThis may require protective drops, ointments, soft bandage contact lenses, or closure of the eye by patching or similar means.
Konieczne może być stosowanie ochronnych kropli do oczu, maści, miękkich terapeutycznych soczewek kontaktowych lub przykrycie oka opatrunkiem itp.
EnglishA bandage is optional.
EnglishSon of man, I have broken the arm of Pharaoh king of Egypt; and, lo, it hath not been bound up, to apply [healing] medicines, to put a bandage to bind it, that it be strong to hold the sword.
EnglishThe Andersson report is a bandage on the wound inflicted by the European Court of Justice on the results of one hundred years of labour struggles, and it does not go anywhere near far enough.
Sprawozdanie posła Anderssona jest plastrem na ranę zadaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości temu, co osiągnięto przez sto lat zmagań, i jest zdecydowanie niewystarczające.