angol-lengyel fordítás erre a szóra: axe

EN

"axe" lengyel fordítás

EN axe
volume_up
{főnév}

axe (és: chopper, cleaver, ax)
volume_up
topór {hímn.}
The stone axe was made by someone for himself.
Kamienny topór ktoś zrobił dla siebie.
Adam takes four hours to make a spear and three hours to make an axe.
Adam robi włócznię w 4 godziny i topór w 3.
Oz takes one hour to make a spear and two hours to make an axe.
Oz robi włócznię w 1 godzinę a topór w 2.
axe (és: chopper, hatchet, small ax)
Populist hacking, as though going at a botanical garden with an axe.
Populistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny.
But as one was felling a beam, the axe-head fell into the water; and he cried, and said, Alas, my master!
I stało się, gdy jeden z nich obalał drzewo, że mu siekiera wpadła w wodę; i zawołał, mówiąc: Ach, ach, panie mój!
For the customs of the peoples are vanity; for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman with the axe.
Ustawy zaiste tych narodów są wierutna marność; bo uciąwszy drzewo siekierą w lesie, dzieło rąk rzemieślnika,

Szinonimák (angolul) a(z) axe szóra:

axe
English

Példamondatok a(z) "axe" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishGo back to this image of the axe and the mouse, and ask yourself: "Who made them and for who?"
Wróćcie do obrazu z toporem i myszką i zastanówcie się "Kto je zrobił i dla kogo?"
EnglishOne is an Acheulean hand axe from half a million years ago of the kind made by Homo erectus.
Pierwszy to aszelski pięściak sprzed pół miliona lat, z rodzaju tworzonych przez Homo erectus.
EnglishIf Mr Barroso wishes to axe this point he will face huge opposition from Parliament.
Pan przewodniczący Barroso spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony Parlamentu, jeśli będzie chciał pominąć tę kwestię.
EnglishThou art my battle-axe and weapons of war: and with thee will I break in pieces the nations; and with thee will I destroy kingdoms;
Młotemeś ty moim kruszącym, orężem wojennym, abym pokruszył przez cię narody,i poburzył przez cię królestwa;
EnglishThe evolution of technology, I pay a lot of attention to, so, you know, one of the first things you got was a little hand axe.
Ewolucja technologii, którą uważnie śledzę. ~~~ Wiecie, jedną z pierwszych rzeczy, które mieliśmy to mały pięściak.
EnglishStretching over a million years, the hand axe tradition is the longest artistic tradition in human and proto-human history.
Żywa przez ponad milion lat tradycja tworzenia siekierek jest najdłuższą tradycją artystyczną w całej historii ludzkości.
EnglishMr President, Mr Wathelet, Commissioner, the axe of cutbacks is swinging through the public budgets in most of the Member States.
Panie przewodniczący, panie Wathelet, panie komisarzu! Gilotyna cięć wisi nad budżetami publicznymi większości państw członkowskich.
Englishto have an axe to grind
EnglishFor illegal immigrants, there is the axe of the European Immigration Pact, with 18 months' detention, deportation and a ban on entry for 5 years.
Na nielegalnych imigrantów czeka bat w postaci europejskiego paktu o imigracji, przewidującego 18-miesięczny areszt, deportację i pięcioletni zakaz wjazdu.
EnglishAnd the house, when it was in building, was built of stone made ready at the quarry; and there was neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house, while it was in building.
A gdy ten dom budowano, z kamienia wyrobionego, jakie przywożono, budowano go; a młota, ani siekiery, ani żadnego naczynia żelaznego nie słychać było w domu, gdy go budowano.