EN articulate
volume_up
{melléknév}

1. általános

articulate (és: audible, clear, clear-cut, conspicuous)
volume_up
wyraźny {mn hímn.}
articulate
volume_up
artykułowany {mn hímn.}
articulate (és: eloquent, silver-tongued)
volume_up
elokwentny {mn hímn.}
That child was very articulate and showed us and even dealt with the things he couldn't do automatically with that manual.
Taki elokwentny chłopak, wszystko nam wytłumaczył, nawet to, czego nie wiedział, bo od razu zajrzał do instrukcji.
I listened intently to this articulate wee man.
Słuchałem uważnie tego elokwentnego człowieka.
articulate (és: clear, clear-cut, easy, limpid)
volume_up
klarowny {mn hímn.}
articulate

2. anatómia

articulate
articulate

Szinonimák (angolul) a(z) articulate szóra:

articulate

Példamondatok a(z) "articulate" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHe happens to be very...... articulate... cultured...... extraordinarily tidy.
Tak naprawdę jest bardzo...... wygadany... kulturalny...... nieprawdopodbnie schludny.
EnglishA second and related imperative is to understand and articulate the potential of peace.
Druga, pokrewna konieczność, to zrozumienie i wyrażenie potencjału, jaki niesie ze sobą pokój.
EnglishIt is the way in which enlightened people communicate with one another and articulate themselves.
Jest to sposób, w jaki oświeceni ludzie komunikują się ze sobą i w jaki się wyrażają.
EnglishAnd this student, probably the first time using it, but she can articulate it many different ways.
A ta studentka, pewnie używa go po raz pierwszy, ale potrafi go wykorzystać na różne sposoby.
EnglishSo the most important thing is to get people to articulate their models.
Dajmy ludziom wysłowić ich modele poznawcze.
EnglishSo it needed a very articulate front paw.
Potrzebowała więc precyzyjnej, połączonej stawami przedniej łapy.
EnglishWhat would Question Time be without our Irish colleagues and their effective and articulate contributions?
Czym byłaby tura pytań bez naszych irlandzkich koleżanek i kolegów posłów i ich przekonujących i elokwentnych wystąpień?
EnglishI listened intently to this articulate wee man.
Słuchałem uważnie tego elokwentnego człowieka.
EnglishBut his -- well, the only way I can articulate how it felt was that it precipitated my medical decline.
Ale jego - cóż jedynym sposobem ujęcie w słowa tego co czułam było to, że przyspieszylam proces pogarszania się mojego zdrowia.
EnglishNow that is a particularly -- that is a particularly adorable and articulate little boy, but what Cristine discovered is this is actually quite typical.
To wyjątkowo - to wyjątkowo uroczy i wygadany mały chłopiec, ale Cristine odkryła, że to typowe.
EnglishThis is the freedom which allows us to articulate these problems within a spectrum of views which is relevant to their solution.
Jest to wolność, która pozwala nam na wyrażanie problemów w oparciu o spektrum poglądów na temat sposobów ich rozwiązania.
EnglishIs it that I articulate very well?
EnglishNow, Mrs Ashton, the great challenge is to articulate and identify a European response, mainly at the London Conference.
Pani minister! Teraz najważniejszym zadaniem jest sformułowanie i sprecyzowanie odpowiedzi Europy, przede wszystkim podczas konferencji londyńskiej.
EnglishTo this end, the authorities should achieve, or even surpass, the fiscal target for this year and articulate a robust medium-term budgetary strategy.
Co za tym idzie, władze powinny osiągnąć, a nawet przekroczyć cel fiskalny na ten rok i ogłosić konkretną, średnioterminową strategię budżetową.
EnglishIt is good that the European Parliament and the Pan-African Parliament will get the opportunity at the summit to articulate the parliamentary view on the joint strategy.
To dobrze, że Parlament Europejski i Parlament Panafrykański będą miały na szczycie możliwość wyrażenia opinii Parlamentu na temat wspólnej strategii.
EnglishIt grants us, as Europeans, the tools we need to be able to articulate this European wish, which was so necessary in the past, continues to be so today and will doubtless be so in the future.
Nam, Europejczykom, daje to narzędzia do wyrażania naszej woli, tak potrzebne w przeszłości, dziś i bez wątpienia również w przyszłości.
EnglishThose documents articulate the EU's political determination to address the situation of millions of Roma who are suffering from economic and social exclusion.
W przedmiotowych dokumentach wyrażono polityczną determinację UE, by zająć się sytuacją milionów Romów, którzy cierpią na skutek wykluczenia gospodarczego i społecznego.
EnglishWhat Europe needs is a strong, articulate political will, one with enough human, military and financial resources to make it a credible actor on the world stage.
Europa potrzebuje silnej, wyrazistej woli politycznej popartej wystarczającymi zasobami ludzkimi, wojskowymi i finansowymi, by uczynić ją wiarygodnym graczem na scenie światowej.