angol-lengyel fordítás erre a szóra: after

EN

"after" lengyel fordítás

PL
PL
PL

"after" angol fordítás

volume_up
after {hímn.}

EN after
volume_up
{határozószó}

after (és: afterward, afterwards, later, next)
The day after, let us not kid ourselves, it will be in Milan and, shortly after that, it will be in Brussels or Paris.
Pojutrze, nie oszukujmy się, będzie to Mediolan, a zaraz potem Bruksela i Paryż.
Right after that the negotiators will begin the first session of their work.
Zaraz potem negocjatorzy przystąpią do pierwszego etapu swojej pracy.
I wrote an article entitled "Linked Data" a couple of years ago and soon after that, things started to happen.
Napisałem kilka lat temu artykuł „Powiązane dane” i wkrótce potem zaczęło się dziać.

Szinonimák (angolul) a(z) after szóra:

after

Példamondatok a(z) "after" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAbsorption After i. v. administration, Cmax is reached at the end of infusion.
Wchłanianie W przypadku podania dożylnego Cmax jest osiągane pod koniec infuzji.
EnglishSigns of the disease may not be seen for 6 weeks to 6 months after infection.
Objawy choroby mogą nie być widoczne przez 6 tygodni do 6 miesięcy od zakażenia.
EnglishThe therapy should be continued for up to 4 weeks after the end of chemotherapy.
Leczenie powinno być kontynuowane do 4 tygodni od zakończenia chemioterapii.
EnglishAfter first use, the cartridge may be stored for up to 28 days at 2°C - 8°C.
Otwarty lek może być przechowywany maksymalnie 28 dni w temperaturze 2ºC do 8°C.
EnglishAfter all, in his opinion, what further action is needed in the way of prevention?
Ostatecznie jakie dalsze działania zapobiegawcza, jego zdaniem, należałoby podjąć?
Englished each month during treatment, and for the 4 months after treatment is stopped.
wykonywanego przed rozpoczęciem leczenia, w każdym miesiącu jego trwania oraz w ciągu
EnglishIf this happens, you may have the symptoms listed below after your injection.
Jeżeli wystąpiły takie objawy, należy poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.
EnglishAfter all, humankind has always been living in a time of continuous climatic change.
W sumie rodzaj ludzki zawsze żył na ziemi w czasach ciągłych zmian klimatycznych.
EnglishThe Treaty of Paris after the Second World War did not solve the problems either.
Również traktat paryski, kończący drugą wojnę światową, nie rozwiązał tego problemu.
EnglishSo far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.
W końcu, jak dotychczas trzy grupy w tej Izbie pracowały wyłącznie nad tym tematem.
EnglishAfter the first opening of the bottle, the product should be used within 1 month.
Produkt należy wykorzystać w ciągu 1 miesiąca, licząc od pierwszego otwarcia butelki.
EnglishThe clock will start from the first Monday after the date of announcement of the
Rozpoczęcie zbierania danych do pierwszego raportu okresowego PSUR nastąpi
EnglishThese results show that IONSYS has a benefit in controlling pain after an operation.
Wyniki te pokazują skuteczność systemu IONSYS w kontrolowaniu bólu pooperacyjnego.
EnglishAfter all, this directive concerns health and safety and not parental leave.
Ta dyrektywa dotyczy wszak zdrowia i bezpieczeństwa, a nie urlopu rodzicielskiego.
EnglishAfter all, Parliament will be strengthened pursuant to the Treaty of Lisbon.
Przecież na mocy traktatu lizbońskiego pozycja Parlamentu zostanie wzmocniona.
EnglishWomen are going to have not only the babies to look after, but also the elderly.
Kobiety będą musiały się opiekować nie tylko dziećmi, ale także seniorami.
EnglishAfter all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
W końcu to właśnie telekomunikacja w pewnym stopniu nadaje Europie ludzką twarz.
EnglishThe second dose will be given between six and twelve months after the first dose.
Druga dawka powinna być podana pomiędzy 6. a 12. miesiącem od podania pierwszej dawki.
EnglishWhat is important to citizens, who are after all the subject of these provisions?
Co jest ważne dla obywateli, którzy są w końcu przedmiotem tych przepisów?
EnglishResolution 1822 provides for a review of the measures contained in it after 18 months.
Rezolucja 1822 zapewnia przegląd zawartych w niej środków w terminie 18 miesięcy.