angol-holland fordítás erre a szóra: travel

EN

"travel" holland fordítás

EN travel
volume_up
{főnév}

travel (és: travelling)
However, the reality is that people travel and we have to travel for health.
De werkelijkheid is evenwel dat mensen reizen en dat we moeten reizen voor onze gezondheid.
Unnecessary travel to affected areas should be discouraged or postponed.
Niet-noodzakelijke reizen naar risicogebieden dienen te worden ontmoedigd of uitgesteld.
Tens of thousands of Irish people travel to Britain and the continent by car every year.
Tienduizenden Ieren reizen jaarlijks per auto naar Groot-Brittannië en het continent.
travel (és: journey, trip, voyage)
It should be possible for Parliament to inspect the travel and entertainment budget.
De reis- en representatiekosten moeten door het Parlement gecontroleerd kunnen worden.
The entire Encyclopedia Britannica bound in a single volume, for travel purposes.
De gehele Encyclopedia Brittannica in één kaft gebonden, voor op reis.
It is no accident that these times coincide with the travel and rest rules applicable to drivers.
Het is niet toevallig dat deze tijden gelijk zijn aan de reis- en rusttijden voor chauffeurs.

Szinonimák (angolul) a(z) travel szóra:

travel

Példamondatok a(z) "travel" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI know that drivers travel hundreds of extra kilometres to buy cheap diesel fuel.
Ik weet dat men honderden kilometers omrijdt om goedkope diesel te kunnen kopen.
EnglishDoes he have some travel plans or is he entertaining some distinguished visitors?
Heeft hij reisplannen of moet hij misschien vooraanstaande bezoekers bezighouden?
EnglishAs parliamentarians, we should be reimbursed the travel costs actually incurred.
Als parlementsleden moeten wij volgens de werkelijk gemaakte kosten vergoed worden.
EnglishSome 30 % more lorries travel through the Brenner than through the Swiss passes.
Over de Brenner rijdt zo'n 30 % meer vrachtwagens dan over Zwitserse transitroutes.
EnglishThis amendment also refers to Members who travel to Parliament in their own car.
In dit amendement is sprake van leden die naar het Parlement komen in hun eigen auto.
EnglishAt the same time, the activity of travel agencies has undergone a profound change.
Intussen is de aard van de activiteiten van de agentschappen enorm veranderd.
EnglishThe 'travel authorisation ' proposed by the Commission would erode this mechanism.
De door de Commissie voorgestelde " reisvergunning " zou dit volkomen onderuit halen.
EnglishFor example, 350 000 lorries should embark each year at Montoire to travel to Spain.
Zo moeten zich in Montoire elk jaar 350.000 vrachtwagens inschepen richting Spanje.
EnglishThe Bureau also decided that new rules should be introduced for travel expenses.
Het Bureau heeft ook besloten dat er een nieuwe regeling moet komen voor de reiskosten.
EnglishThe virus can travel with returning players and fans in food and on their footwear.
Het virus kan met terugkerende spelers en fans meeliften in voedsel en aan schoeisel.
EnglishUse of ICT opens a completely new dimension in the context of travel and tourism.
Nu verlopen vrijwel alle contacten alleen nog tussen bedrijven onderling.
EnglishIs it a political priority to reduce the travel expenses of the highest paid?
Is het een politieke prioriteit om de reiskosten voor de hoogstbetaalden te verlagen?
EnglishHow can we explain why Members make up to 50 % profit on their travel expenses?
Hoe willen wij uitleggen dat afgevaardigden op hun reisvergoeding tot 50 % winst maken?
EnglishWe welcome a system through which actual travel expenses are reimbursed.
Wij juichen het systeem van vergoeding van daadwerkelijk gemaakte reiskosten toe.
EnglishAir travel in particular has become cheaper and more convenient for everyone.
Vooral vliegreizen zijn goedkoper en gemakkelijker geworden voor iedereen.
EnglishWe will make the road from violent activities into politics harder to travel.
Dat denk ik. ~~~ We zullen de weg van geweld naar politiek moeilijker begaanbaar maken.
EnglishIt has to be the case that actual travel costs and only those costs are reimbursed.
Het zal zo moeten zijn dat niet meer dan reële reiskosten worden vergoed.
EnglishTravel expenses should be reimbursed on the basis of the actual costs incurred.
Een vergoeding dient gebaseerd te zijn op de werkelijk gemaakte kosten.
EnglishThat then resulted in animals having to travel very large distances to slaughterhouses.
Daardoor moesten dieren over zeer grote afstanden naar slachthuizen worden vervoerd.
EnglishThe path ahead of us is therefore still a long one, but it is one that we must travel.
De weg die vóór ons ligt is dus nog lang, maar het is een weg die we moeten afleggen.