angol-holland fordítás erre a szóra: to start off

EN

"to start off" holland fordítás

EN to start off
volume_up
{ige}

The first is the speed at which the new safety system should start off.
Ten eerste, de snelheid waarmee dat nieuwe veiligheidssysteem van start moet gaan.
Je start op 3500 meter.

Példamondatok a(z) "to start off" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWell, there's lots to talk about, but I think I'm just going to play to start off.
We hebben een hoop om over te praten maar ik denk dat ik maar begin met wat muziek.
EnglishSo we start off the story with Ernest, who volunteers as a census taker.
We beginnen het verhaal met Ernest, die zich vrijwillig aanbiedt als volksteller.
EnglishLet me start off showing you an Al Gore movie that you may have seen before.
Laat ik beginnen met een film van Al Gore die jullie eerder hebben gezien.
EnglishThe first is the speed at which the new safety system should start off.
Ten eerste, de snelheid waarmee dat nieuwe veiligheidssysteem van start moet gaan.
EnglishI suspect that similar letters could be obtained from Estonia and Sweden to start off with.
Ik verwacht dat we van Estland en Zweden vergelijkbare brieven krijgen.
EnglishYou start off by making a fundamental observation about the general lack of training.
U gaat uit van een zeer belangrijke constatering, namelijk dat de beroepsopleiding tekort schiet.
EnglishSo, let's start off with the positive control first, where we know the person was healthy.
Laten we eerst beginnen met de positieve controle, waarvan we weten dat de persoon gezond was.
EnglishI mean, as girls, we start off feisty -- "Yeah, who says?"
Ik bedoel, als meisjes beginnen we met pit -- "Ja... ~~~ wie zegt dat?"
EnglishIt was a pleasure to start off with a Dutch rapporteur.
Het was een plezier om meteen een Nederlandse rapporteur hier te hebben.
EnglishAnd he looked at me, you know, as if to say, "This is how you're going to start this thing, right off?"
En hij keek me aan, je weet wel, alsof hij wilde zeggen: "Ga je dit echt meteen zo beginnen?"
EnglishWe must therefore start off along this common path, this walk together, at Barcelona.
Daarom ben ik, zodra Barcelona achter de rug is, voorstander van een gezamenlijke aanpak met de kandidaat-lidstaten.
EnglishIt is not advisable, in my view, to start off with sweeping statements and far-ranging plans at this stage.
Ik geloof niet dat wij nu met trompetgeschal een groots opgezette conferentie moeten aankondigen.
EnglishIf we start off that way, it is all the same whether the share of road traffic is 1 % or 100 %.
Als wij op die manier te werk gaan, is het om het even of het aandeel van het wegvervoer 1% of 100% bedraagt.
EnglishI want to start off by saying, Houston, we have a problem.
Om te beginnen wil ik zeggen: Houston, we have a problem.
EnglishMr President, I would like to start off by congratulating Mr Ferber on excellent guidelines.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou willen beginnen met de heer Ferber te feliciteren met deze uitstekende richtsnoeren.
EnglishThey start off like 17 camels -- no way to resolve it.
Ze vangen aan zoals de 17 kamelen, geen oplossing mogelijk.
EnglishIf I start you off easy, I learn how to choose.
Als ik je een gemakkelijke start geef, leer ik kiezen.
EnglishThey start off on all sorts of goofy projects.
Ze ontspruiten aan allerlei typen sullige projecten.
EnglishPerhaps we ought to start off by reminding ourselves of the very reason why this report came about in the first place.
Misschien moeten we eerst maar eens terug gaan naar de eigenlijke reden voor het opstellen van dit verslag.
EnglishI will start off with the Scandinavian countries.
Ik wil beginnen met de Scandinavische landen.