angol-holland fordítás erre a szóra: sailing

EN

"sailing" holland fordítás

EN sailing
volume_up
{főnév}

sailing
Remember that, when sailing there, there can be pack ice 20 metres high!
Vergeet u niet dat men daar soms door pakijs van 20 meter hoog moet varen!
We do not want ports of convenience, just as we do not want ships sailing under flags of convenience.
Wij willen geen goedkope havens, net zomin als schepen die onder een goedkope vlag varen.
Het gaat niet over schepen die varen.
sailing (és: yachting)
Apart from bathing, there are now activities such as surfing, windsurfing and sailing.
Behalve baden kunnen toeristen ook surfen, windsurfen, zeilen, enzovoorts.
Socrates, the flagship of Europe's education programme, is currently sailing on half power.
SOCRATES, het vlaggenschip van de Europese onderwijsprogramma's, vaart op dit ogenblik met slappe zeilen.
If you include sailing boats and rowing boats, there is one boat for every 70 citizens.
Als daar ook nog eens de zeil- en roeiboten bij opgeteld worden, resulteert dat in één boot per zeventig burgers.

Szinonimák (angolul) a(z) sailing szóra:

sailing
sail

Példamondatok a(z) "sailing" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThey look like the lights of a strange ocean liner sailing on a frozen sea.
Het lijkt op het licht van een schip, wat over een bevroren zee vaart.
EnglishThe fisheries sector appears to be sailing through calm seas at present.
Op het eerste gezicht maakt de visserijsector een kalme periode door.
EnglishLet me quote, for example, the large sailing competitions and the name of Fleury-Michon.
Zo zou ik bijvoorbeeld de grootscheepse zeilwedstrijden en de naam Fleury-Michon willen noemen.
EnglishIn other words, had it not sunk, it would still be sailing.
Met andere woorden, als hij niet gezonken was, zou hij nog in de vaart zijn.
EnglishHe is reported as: 'enjoying his summer holiday, sailing on a yacht '.
Er wordt bericht dat hij u201Cop een zeiljacht van zijn zomervakantie aan het genieten isu201D.
EnglishYour head now is 100 yards away, sailing through the air, OK?
Bam! ~~~ Je hoofd is nu 100 meter verder, vliegend door de lucht, oké?
EnglishUnfortunately, this type of fishing does exist in the shape of fishing vessels sailing under flags of convenience.
Helaas, deze visserij bestaat in de vorm van vissersschepen onder goedkope vlag.
EnglishWe carried on sailing through the ice packs towards the North Pole.
We vervolgden onze reis door het pakijs richting Noordpool.
EnglishIt's made to look like the inside of an English sailing ship.
Het is gemaakt naar het binnenste van een Engels zeilschip.
EnglishIn recent years this has led to many ships sailing under so-called flags of convenience.
Deze heeft er in de afgelopen jaren toe geleid dat een groot aantal schepen onder zogenaamde goedkope vlag zijn gebracht.
EnglishSo we carried on sailing and we arrived at the North Pole.
Dus we voeren door en arriveerden aan de Noordpool.
EnglishThe WHO standards are based on bathers and not on canoeists or sailing crew who accidentally go overboard.
De WHO-normen zijn gebaseerd op zwemmers en niet op kanoërs of zeilers die per ongeluk uit hun bootje vallen.
EnglishWe are aware, moreover, that containers loaded with radioactive materials are sailing the seas from The Hague to Japan.
Wij weten dat containers met radioactieve stoffen van La Hague over zee Japan naar vervoerd worden.
EnglishHowever, it is not now just plain sailing.
Het gaat echter niet allemaal van een leien dakje.
EnglishMr President, one of my ancestors was the captain of a ship sailing between Scotland and Valparaiso, Chile.
Mijnheer de Voorzitter, één van mijn voorouders was kapitein op een schip dat voer tussen Schotland en Valparaiso in Chili.
EnglishLet me remind you that the Erika was sailing under a flag of convenience, that of a state applying for membership of the European Union.
Ik wijs erop dat de Erika voer onder de goedkope vlag van een kandidaat-land voor toetreding tot de Unie.
EnglishNot everything will be plain sailing.
Alles zal niet van een leien dakje lopen.
EnglishOver and over again, our ships, when sailing between Asia und Europe, fall prey to pirates in certain narrow stretches of sea.
Het komt regelmatig voor dat onze schepen tussen Azië en Europa in bepaalde zee-engtes ten prooi vallen aan piraterij.
EnglishAnd people in white hats sailing boats.
EnglishMr President, I should like to start by thanking Mr Eurlings for his hard work; it has not always been plain sailing.
- Voorzitter, ik wil beginnen met collega Eurlings te bedanken voor zijn harde werk, dat niet altijd even gemakkelijk is geweest.