angol-holland fordítás erre a szóra: prostitution

EN

"prostitution" holland fordítás

EN prostitution
volume_up
{főnév}

prostitution
According to some figures, 95 % of prostitution is forced prostitution.
Volgens sommige gegevens is prostitutie voor 95 procent gedwongen prostitutie.
The difference between forced prostitution and prostitution is very small.
Het verschil tussen prostitutie en gedwongen prostitutie is zeer klein.
Amendment No 88 contains the word 'prostitution, and the fight against prostitution '.
In 88 staat het woord prostitutie, - de bestrijding van prostitutie.

Szinonimák (angolul) a(z) prostitution szóra:

prostitution

Példamondatok a(z) "prostitution" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHeroin, cocaine, women being trafficked into prostitution and precious minerals.
Heroïne, cocaïne, vrouwen die als prostituee werden verhandeld, en kostbare metalen.
EnglishEvery year, more than one million children are forced into prostitution.
Elk jaar worden meer dan een miljoen kinderen gedwongen zich te prostitueren.
EnglishThey control all the prostitution and gambling up and down the Gulf Coast... tons of cash.
Ze zijn de baas over alle hoeren en casino's langs de kust... bergen met geld.
EnglishAnd Somaly Mam, a Cambodian activist who fights passionately against child prostitution.
En Somaly Mam, een Cambodjaanse activiste die gepassioneerd strijdt tegen kinderprostitutie.
EnglishWe also know about child prostitution, in our own big cities too.
Wij wisten ook van kinderprostitutie ook in de grote steden bij ons.
EnglishI also refer in this context to the country’ s record on child prostitution and forced labour.
Ik noem in dit verband ook de kinderprostitutie en dwangarbeid.
EnglishToday, in 2006, we have more prostitution of women than we did 50 years ago, after the war.
In 2006 hebben wij een groter aantal vrouwen dat zich prostitueert dan vijftig jaar geleden, na de oorlog.
EnglishThere are people who use the Internet to entrap young women and children into prostitution rings.
Er zijn mensen die internet gebruiken om jonge vrouwen en kinderen in prostitutienetwerken te vangen.
EnglishThis exacerbates social ills, such as child prostitution, forced child labour and violence against women.
Dit bevordert sociale misstanden als kinderprostitutie, kinderdwangarbeid en geweld tegen vrouwen.
EnglishIf we can break one prostitution ring with this directive, that alone would have been worth it.
Als we met deze richtlijn één van die prostitutienetwerken kunnen oprollen, is alleen dat al de moeite waard.
EnglishWe must also press for the banning of child prostitution in all applicant countries.
Wij moeten bovendien druk uitoefenen om ervoor te zorgen dat alle kandidaat-landen een verbod op kinderprostitutie instellen.
EnglishMost child prostitutes are part of the general prostitution market run by Mafias of procurers.
De meeste kinderen die zich prostitueren maken deel uit van een door maffiose souteneurs opgezette prostitutiemarkt.
EnglishIn fact, reducing the demand for prostitution limits or helps limit trafficking of persons for sexual purposes.
Het verminderen van de vraag leidt of draagt bij tot de beperking van mensenhandel met seksuele doeleinden.
EnglishI am talking here about such things as the discrimination against the Roma, child prostitution and human trafficking.
Het gaat hier om zaken zoals de aanhoudende discriminatie van de Roma, de kinderprostitutie en de mensenhandel.
EnglishThis is also true of child prostitution and trafficking in women, and the trade in organs which often goes with them.
Dat geldt ook voor kinderprostitutie en vrouwenhandel en de daar vaak mee in verband staande handel in organen.
EnglishHe has been a tireless campaigner against the evils of child prostitution and child pornography in the Philippines.
Hij heeft onvermoeibaar actie gevoerd tegen de kwellingen van de kinderprostitutie en de kinderpornografie op de Filippijnen.
EnglishMr President, recent events have tragically highlighted the serious problem of child prostitution.
Mijnheer de Voorzitter, de recente gebeurtenissen hebben op tragische wijze het ernstige probleem van de kinderprostitutie in het licht gesteld.
EnglishWe cannot put a stop to this trade by amending immigration and asylum policy and the legalisation of prostitution.
En hoewel ik in het algemeen een voorstander ben van goede arbeidsomstandigheden, ook die kunnen de vrouwenhandel niet tegenhouden.
EnglishThose children have been forced back into the chain of prostitution, which notoriously serves a European clientele.
Die kinderen zijn opnieuw in het prostitutienetwerk terechtgekomen dat, zoals algemeen bekend is, met name Europese klanten bedient.
EnglishHowever, the UN optional protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography is also referred to.
Er wordt in het verslag ook verwezen naar het facultatief protocol betreffende handel in kinderen, kinderprostitutie en kinderporno van de VN.