angol-holland fordítás erre a szóra: to move off

EN

"to move off" holland fordítás

EN to move off
volume_up
{ige}

Példamondatok a(z) "to move off" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishNow, move the base off to the side, and the ring will split up into arcs, OK.
Nu, beweeg de voet naar de zijkant, en de ring zal in bogen opsplitsen, ok.
EnglishI'll move it off, and we'll have a blank slide for those who are squeamish amongst you.
Ik zal ze weglaten, en een lege dia tonen voor degenen onder jullie die overgevoelig zijn.
EnglishWe must move transported goods off the roads and onto the railways.
We moeten de vervoerde goederen van de weg halen en ze per spoor laten transporteren.
Englishare treated with more and more skepticism, and move off the table.
worden met steeds meer scepticisme ontvangen en van tafel geveegd.
EnglishBecause the web of the spider, it was sending me insane, because I couldn't get the web to move off.
Want het spinrag dreef me tot waanzin omdat het rag niet bleef zitten.
EnglishAnd when the fishermen move off, the crows fly down, reel up the lines, and eat the fish or the bait.
Wanneer de vissers wegrijden, vliegen de kraaien naar beneden, spoelen de lijnen op en eten de vis of het aas op.
EnglishMore structural reforms are urgently needed because we need to move from one-off effects to sustainability.
Er zijn nog meer structuurhervormingen dringend noodzakelijk, omdat de tot nog toe eenmalige effecten moeten worden bestendigd.
EnglishMove your issues off the road!
EnglishMove your men off the beach!
EnglishIn the case of Italy, but also other European countries, this is probably due to the powerful position of the incumbent operator, which is trying to put off the move for as long as possible.
In het geval van Italië, maar ook in andere Europese landen, is dit waarschijnlijk te wijten aan de macht van de gevestigde exploitant, die de liberalisering zoveel mogelijk probeert te vertragen.