angol-holland fordítás erre a szóra: guide on

EN

"guide on" holland fordítás

guide on
Úgy értesültünk, hogy a(z) "guide on" kifejezés fordítása nem található meg a szótárunkban.

Példamondatok a(z) "guide on" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe want a Convention that knows the direction in which Parliament wants to guide it.
Wij willen een Conventie die weet waar het Parlement haar naartoe wil leiden.
EnglishAnother thing it's good for is navigation -- it can guide you around in a city.
Het is ook handig voor navigatie. ~~~ Het kan je rondleiden in een stad.
EnglishWe're sort of circumventing evolutionary programs that guide our behavior.
We zijn de evolutionaire programma's die ons gedrag bepalen aan het omzeilen.
EnglishThey also serve as an important guide for subsequent actions on the part of the Council.
Zij zijn ook een belangrijke richtsnoer voor het verdere optreden van de Raad.
EnglishThis is the message that should guide the fresh initiatives by the Quartet.
Dat is de boodschap die de nieuwe initiatieven van het Kwartet steeds moet inspireren.
EnglishI regard this Programme as something like a guide to the Lisbon Strategy.
Ik zie dit programma als een soort handleiding voor de Lissabon-strategie.
EnglishToday, we must let our conscience be our guide, and not some reason of party or state.
Vandaag dient het geweten te spreken en niet het partij- of staatsbelang.
EnglishFirstly, the present proposal for a directive deletes the reference to guide levels.
Ten eerste schrapt de onderhavige ontwerprichtlijn de verwijzing naar indicatieve niveaus.
EnglishIn fact the WHO guide-values are minimum rather than maximum values.
De richtwaarden van de WHO zijn veeleer minimumwaarden en geen maximumwaarden.
EnglishWe wish you success, too, in your efforts to guide smoothly the introduction of the euro.
Wij wensen u ook succes bij uw pogingen de invoering van de euro soepel te begeleiden.
EnglishThe same can be said if our own economic interests guide what we do.
Dat is ook het geval als het eigen financieel belang ons handelen zou sturen.
EnglishFurthermore, nostalgia is not a good guide in politics, in my opinion.
Overigens is nostalgie volgens mij ook geen goede raadgever in de politiek.
EnglishThe principles which should guide us today have been clear since that first reading debate.
De principes die we moeten volgen waren al duidelijk bij het debat in eerste lezing.
EnglishFrom the highest level they are supposed to guide Europe's footsteps in the world.
Die worden geacht als leidraad voor Europa in de wereld te dienen.
EnglishWe fix the guide price and then base compensation on the average market price.
Wij stellen de richtprijs vast en baseren de compensatie vervolgens op de gemiddelde marktprijs.
EnglishWillie, if you was to go trapping for the first time, who would you take along as a guide?
Willie, als jij voor 't eerst ging jagen, wie zou je als gids meenemen?
EnglishAllow me to recapitulate the principles which guide us and which are non-negotiable.
Laat mij nogmaals de beginselen noemen waardoor wij ons laten leiden, en die buiten kijf staan.
EnglishWill the Commission guide the Member States towards a common approach?
Is de Commissie voornemens de lidstaten te leiden in de richting van een homogene aanpak?
EnglishWe produced a 'Guide for Citizens ', published in 11 languages.
Wij hebben bijvoorbeeld al in elf talen een ' Gids voor de burgers ' gepubliceerd.
EnglishBut ultimately the quality of the end product must be our guide.
Maar uiteindelijk dient de kwaliteit van het eindproduct toch onze maatstaf te zijn.

Más szótárak

English
  • guide on

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.