angol-holland fordítás erre a szóra: to give up on

EN

"to give up on" holland fordítás

EN to give up on
volume_up
{ige}

The Member States must give up their old national habits and devote more resources to building Europe.
De lidstaten moeten afstappen van oude nationale gewoonten en meer investeren in de opbouw van Europa.
Thirdly, I hope you will give up that metaphysical position which allows you to state that you support Mr Baker's efforts without specifying exactly how you propose to do so.
Ten derde zou ik willen dat u zou afstappen van het nogal abstracte standpunt dat u de inspanningen van de heer Baker steunt zonder aan te geven hoe u die steunt.

Példamondatok a(z) "to give up on" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn any case, however, we cannot give up direct rule as a method of management.
Maar hoe dan ook, we mogen het beginsel van het eigen beheer niet laten varen.
EnglishWe must, however, ' keep the pot boiling ', and must not give up this struggle.
Wij moeten het proces echter gaande houden en mogen de strijd niet opgeven.
EnglishAt the end of the day, these countries will not give up their rights to progress.
Die landen zullen zich uiteindelijk hun rechten op de ontwikkeling niet laten afnemen.
EnglishWould it not be better to give up the idea of regulating local delicacies?
Zou het niet beter zijn het idee om locale delicatessen te reguleren op te geven?
EnglishMr President, thanks to your wise words, I shall give up my speaking time.
Mijnheer de Voorzitter, dank zij uw wijsheid kan ik van mijn spreektijd afzien.
EnglishWe will gladly give up sovereignty for this, but not for an MAI in this form.
Daarvoor geven we graag onze soevereiniteit op, maar niet voor een MOI in deze vorm.
EnglishBut that does not mean that we should give up hope in the fight against cancer.
Maar dat betekent niet dat we de hoop opgeven in de strijd tegen kanker.
EnglishI therefore think that the European Union should not give up its negotiating agenda.
Ik geloof daarom dat de Europese Unie zich moet houden aan haar onderhandelingsagenda.
EnglishI cannot on this occasion give up one of those places to a smaller group.
Ik kan dan ook geen enkele van die plaatsen aan een kleinere fractie afstaan.
EnglishOthers do not wish to give up the privileges they were granted earlier.
Anderen zijn van mening dat de EU de economie te veel regels oplegt en te duur is.
EnglishThis would mean that we would have to give up our military neutrality.
Het zou betekenen dat wij onze militaire ongebondenheid zouden moeten opgeven.
EnglishMr Rothley, you should not give up before you cross the finishing line.
Mijnheer Rothley, men mag niet stoppen vlak voor men zijn doel heeft bereikt.
EnglishHe wanted to give up the dangerous kind of science and keep the good bits.
Hij wilde de gevaarlijke wetenschap opgeven en de goede beetjes behouden.
EnglishWe should not put the cart before the horse, and we must not give up before we begin.
Laten we het paard niet achter de wagen spannen en niet als verliezers de strijd ingaan.
EnglishWe also support the need for the military to give up some of their air space.
Wij steunen ook het voorstel dat de luchtmachten een deel van hun luchtruim moeten afstaan.
EnglishOur measures should not result in European companies having to give up the fight.
Onze maatregelen mogen er niet toe leiden dat Europese ondernemingen de strijd moeten staken.
EnglishNo, actually, Jerry, I'm convinced that this is the perfect time to give up hope.
Nee, eigenlijk is dit het perfecte moment om de moed te verliezen.
EnglishNow whatever you give up gets tripled in the other person's account.
Het bedrag dat jij opgeeft, wordt verdrievoudigd op de rekening van de ander.
EnglishNot to do so would be to give up, and that is something we cannot do.
Doen we dat niet, dan zou dat betekenen dat we het bijltje erbij neergooien.
EnglishIt is also clear that our Member States do not wish to give up this responsibility.
Het is ook duidelijk dat de lidstaten geen afstand willen doen van deze verantwoordelijkheid.