angol-holland fordítás erre a szóra: consciousness

EN

"consciousness" holland fordítás

EN consciousness
volume_up
{főnév}

consciousness (és: awareness)
And there is no real distinctiveness of your consciousness from somebody else's consciousness.
En er is geen werkelijk onderscheid tussen jouw bewustzijn en het bewijstzijn van iemand anders.
These can best be overcome by developing a European consciousness.
Die angst kan het best overwonnen worden door een Europees bewustzijn aan te kweken.
National frontiers are a central part of many people's consciousness.
Landsgrenzen nemen in het bewustzijn van de mensen een centrale plaats in.
consciousness (és: awareness, notion, sense, realization)
We believe that one of the measures of the consciousness of the depth of that historic challenge will be found in the reformist appetite of the states in the IGC.
Ons inziens is een van de maatstaven voor het besef van die historische uitdaging de mate van hervormingsgezindheid die de staten in de IGC aan de dag zullen leggen.
There's this absolute concentration of being, the absolute concentration of consciousness, awareness, an absolute locus of compassion and love that defines the primary attributes of divinity.
Er is deze absolute concentratie van zijn, de absolute concentratie van bewustzijn, besef, en absolute kern van medeleven en liefde wat de hoofdeigenschappen van goddelijkheid zijn.
consciousness (és: awareness)

Szinonimák (angolul) a(z) consciousness szóra:

consciousness
conscious
English

Példamondatok a(z) "consciousness" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.
Er moet een bewuswordings-, 'outing'-campagne komen voor Amerikaanse atheïsten.
EnglishIt also has something to do with the newly awoken self-consciousness of this Parliament.
Dit heeft ook iets met het ontwakende zelfbewustzijn van dit Parlement te maken.
EnglishThere is this thing called the hard problem of consciousness, that puzzles a lot of people.
Maar ze zijn kleine op de schaal van de morele oordelen die we eigenlijk maken.
EnglishFeminist blogging is basically the 21st century version of consciousness raising.
Feministisch bloggen is de 21e-eeuwse versie van bewustmaking.
EnglishThis debate will further strengthen the citizens ' consciousness of their identity as European citizens.
Dit debat zal een belangrijke bijdrage zijn aan een Europees burgerbewustzijn.
EnglishWhere political participation is concerned, we have been successful in raising consciousness.
Wij zijn erin geslaagd om op het gebied van de politieke participatie de bewustwording te bevorderen.
EnglishTelevision, not radio, has the greatest impact on people's consciousness.
Televisie, en niet radio, heeft de grootste impact.
EnglishThere's a wonderful stream of consciousness here and if you follow it along, you learn a lot about this man.
Er staat hier een prachtige gedachtenstroom en als je hem volgt, leer je veel over deze man.
EnglishAll too often, weight-consciousness turns into anorexia.
Maar al te vaak slaat slankheidsbewustzijn om in magerzucht.
EnglishIt has been especially important to increase public consciousness of the need to protect minors.
Hierbij was het vooral belangrijk om de mensen bewuster te maken van de noodzaak om minderjarigen te beschermen.
EnglishThat's supposed to exhibit the stream of consciousness.
Het moet de stroom van uw bewuste gedachten voorstellen.
EnglishSo I hope this talk has raised sound in your consciousness.
Ik hoop dat u zich nu wat bewuster bent van geluid.
EnglishWe can therefore say that competition law has been accorded an important place in the Danish consciousness.
Ik ben u daar dankbaar voor en ik heb vastgesteld dat alle initiatieven van de commissaris positief werden onthaald.
EnglishWhat is certain is that we must come to a final decision, in all consciousness, as responsible citizens.
Feit is dat wij allen in actie moeten komen om naar eer en geweten als goede gezinshoofden een definitief besluit te nemen.
EnglishAnd we entered Western consciousness with a tagline: "Next Ramadan, the world will have new heroes," back in 2005.
En we raakten in het Westen bekend met de tagline "Tegen de volgende Ramadan zal de wereld nieuwe helden hebben", in 2005.
EnglishOur aim is to ensure that the right of petition is embedded in European consciousness, both in old and new Member States.
Wij willen dat het petitierecht zich nestelt in de geest van de Europeanen in zowel de oude als de nieuwe lidstaten.
EnglishIt is highly likely that the popular consciousness of today has been inoculated against the phenomena of the past.
Het is heel waarschijnlijk dat bepaalde verschijnselen uit het verleden vandaag de dag geen post meer kunnen vatten in het publieke geweten.
EnglishThe names 'Urquiola ', 'Aegean Sea ' and 'Casou ' are, together with that of the Prestige, part of our consciousness and of our collective misfortunes.
De namen Urquiola, Aegean Sea en Casou staan net als die van de Prestige voor altijd in het collectieve geheugen gegrift.
EnglishBut if you look into the eye of consciousness, that single eye you can see, I'm looking down, but let me tell you how I felt at that point.
Maar als je in het bewustzijnsoog kijkt, dat ene oog wat je ziet, dan kijk ik omlaag, maar ik zal vertellen wat ik op dat moment voelde.
EnglishToday, the idea of a Constitution for Europe has entered the consciousness of the European: Europe's citizens are now ready for the Constitution.
Inmiddels is het idee van een Europese grondwet in de publieke opinie volledig geaccepteerd: de mensen verwachten dat er zo'n grondwet komt.