angol-holland fordítás erre a szóra: to buy

EN

"to buy" holland fordítás

EN to buy
volume_up
[bought|bought] {ige}

to buy (és: to acquire)
volume_up
kopen [kocht|gekocht] {tárgy. i}
He could buy things that King Henry, in all his wealth, could never buy.
Hij zou dingen kunnen kopen die Koning Hendrik in al zijn rijkdom nooit kon kopen.
What it proves to us is that people don't buy what you do; people buy why you do it.
Wat dit ons aantoont, is dat mensen niet kopen wat je doet; ze kopen waarom je het doet.
We are the people who buy and sell almost all the things they want to buy and sell.
Wij zijn de mensen die bijna alles kopen en verkopen wat dat land te bieden heeft.
Therefore, consumers can actually choose whether they want to buy those products.
Daarom kunnen consumenten nu kiezen of ze deze producten willen aanschaffen.
There was one particular one that caught my fancy, which I thought I might like to buy.
Mijn aandacht werd getrokken door een boek dat ik wel wilde aanschaffen.
You can buy a machine today for about $300 that you can create yourself, which is quite incredible.
Voor ongeveer $ 300 kan je vandaag al een ongelooflijke zelfbouwmachine aanschaffen.
He could buy things that King Henry, in all his wealth, could never buy.
Hij zou dingen kunnen kopen die Koning Hendrik in al zijn rijkdom nooit kon kopen.
What it proves to us is that people don't buy what you do; people buy why you do it.
Wat dit ons aantoont, is dat mensen niet kopen wat je doet; ze kopen waarom je het doet.
We are the people who buy and sell almost all the things they want to buy and sell.
Wij zijn de mensen die bijna alles kopen en verkopen wat dat land te bieden heeft.
If my mother was on the boat, she would know when to buy the stuff.
Als mijn moeder aan boord was, zou zij wel weten op welk ogenblik zij haar inkopen moet doen.
We could, of course, buy more efficiency.
We zouden natuurlijk efficiënter kunnen inkopen.
Farmers would otherwise buy their feed elsewhere: only with this information can they get the seal of approval.
De landbouwers zouden anders elders voer gaan inkopen, aangezien zij alleen met deze vermeldingen het controlezegel kunnen krijgen.
Companies are merging or buying each other out.
Maatschappijen fuseren of worden overgenomen, de een na de ander.
The big companies might be able to buy up the small ones, but in many cases it is the small companies which have a fine investment record in our rural areas.
De grote kwekerijen zouden de kleintjes kunnen overnemen, maar in veel gevallen zijn plattelandsgebieden voor investeringen juist afhankelijk van de kleine ondernemingen.
But there too the market will have to be opened up, particularly as EDF has just bought an electricity company in the United Kingdom.
Ook daar zal de markt evenwel moeten worden opengesteld, te meer daar EDF zojuist een energiemaatschappij heeft overgenomen, te weten een Britse elektriciteitsmaatschappij.
The Third World had to supply cheap raw materials, and subsequently buy expensive industrial products from Europe.
De Derde Wereld moest goedkope grondstoffen leveren en later ook dure industrieproducten uit Europa afnemen.
Supermarkets too are being threatened if they want to buy meat from Spain and the Netherlands, and the French Government is refusing to take action.
De supermarkten worden ook bedreigd als zij vlees uit Spanje en Nederland willen afnemen, en de Franse overheid weigert op te treden.
The population of the Ukraine is so impoverished that it lacks the purchasing power to be able to buy any substantial amount of electricity as a consumer.
De bevolking van Oekraïne is zozeer verpauperd dat zij te weinig koopkracht heeft om als verbruiker veel elektriciteit te kunnen afnemen.
The result is simply that the European Union will have to buy this product abroad.
Het gevolg is gewoon dat de Europese Unie dit product in het buitenland moet gaan aankopen.
Er kunnen dus interventie-aankopen worden gedaan.
But why should this agency only be funded by persons who buy a certain quantity, 150,000 tonnes of oil or more?
Maar waarom moet het nieuwe fonds alleen worden gefinancierd door de oliemaatschappijen van landen die een hoeveelheid aankopen van meer dan 150.000 ton?

Példamondatok a(z) "to buy" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishRun down to the nearest store...... and buy the first Wonka candy bar you see.
Ren naar de dichtstbijzijnde winkel, en koop de eerste Wonka-reep die je ziet.
EnglishYou can opt to buy replacement therapy rather than overdose on cigarettes.
Dan kan je kiezen of je een vervangingsmiddel neemt of een overdosis sigaretten.
EnglishYou did not allow us to buy back Alcan, even though you could have done so.
Wij mochten van u Alcan niet terugkopen, terwijl het omgekeerde wel mogelijk was.
EnglishThe association is very easy: buy green, don't buy red, think twice about yellow.
Heel eenvoudig te begrijpen: koop groen, koop geen rood, denk twee keer na over geel.
EnglishThey produce hardly any goods that anyone wants to buy apart from military equipment.
Op wapens na produceert het land immers nauwelijks producten die in trek zijn.
EnglishAt the top there is a small village where you can buy food, water and " souvenirs ".
Bovenop ligt een dorpje waar voedsel, water en " souvenirs " te koop zijn.
EnglishThere is no point in lifting a ban if no one is going to buy the stuff anyway.
Het is zinloos het verbod op te heffen als toch niemand rundvlees koopt.
EnglishJU: I think in five years time when you buy a computer, you'll get this.
JU: Ik denk dat als je over vijf jaar een computer koopt, je dit zult krijgen.
EnglishNo Member State should be able to buy its way out of this responsibility.
Geen enkele lidstaat mag zich kunnen vrijkopen van zijn verantwoordelijkheid.
EnglishThe refugees sell all their worldly possessions in order to buy a passage to Europe.
De vluchtelingen verkopen al hun bezittingen om een ticket naar Europa te kunnen betalen.
EnglishGo to ClimateCrisis.org or CarbonCalculator.com and buy carbon credits.
Ga naar ClimateCrisis.org of CarbonCalculator.com en koop koolstofkredieten.
EnglishThere is some indication that it may buy you some time in the midst of an outbreak.
Er zijn aanwijzingen dat je erdoor wat uitstel kan krijgen in het midden van een uitbraak.
EnglishThe Bollywood stars who I would party with and buy my work disappeared.
De Bollywood sterren met wie ik feestjes bouwde en die mijn werk kochten, verdwenen.
EnglishThe next thing we looked at is in which case were people more likely to buy a jar of jam.
Het volgende dat we bekeken, was in welke gevallen mensen vaker een pot jam kochten.
EnglishIf you buy a two-by-four and it's not straight, you can take it back.
Als je een 5 bij 10 cm lat koopt, die niet recht is, kun je het terugbrengen.
EnglishAlmost half of all Britain's households now buy barn or free-range eggs.
Bijna de helft van alle Britse huishoudens koopt inmiddels scharreleieren.
EnglishWe then go and buy up that overproduction and in a hungry world we then destroy the fruit.
Terwijl er op de wereld hongersnood heerst, vernietigen wij deze vruchten vervolgens.
EnglishThe only problem was how to get them home through customs, so I did not buy them!
Het enige probleem was hoe ik ze door de douane moest krijgen, dus ik heb ze maar niet gekocht!
EnglishWe can only buy back the quotas which are not bought by other tobacco farmers.
Wij kunnen alleen die quota terugkopen die niet door die andere tabaksboeren worden opgekocht.
EnglishIt costs you a dollar to buy the ticket and, if you win, you get 20 bucks.
Het kost je één dollar voor een lot en als je wint krijg je 20 dollar.