angol-finn fordítás erre a szóra: yesterday

EN

"yesterday" finn fordítás

EN yesterday
volume_up
{főnév}

yesterday
(DE) Mr President, the Estrela report yesterday covered a very important topic.
(DE) Arvoisa puhemies, eilinen Estrelan mietintö koski hyvin tärkeää aihetta.
(PL) Mr President, yesterday was a great occasion for the European Parliament.
(PL) Arvoisa puhemies, eilinen oli Euroopan parlamentille suuri juhlapäivä.
Yesterday's trialogue gives a lot of hope for final agreement.
Eilinen kolmikantaneuvottelu antoi paljon toivoa lopullisesta sopimuksesta.
yesterday

Példamondatok a(z) "yesterday" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMr President, I would like to make a comment in relation to yesterday' s Minutes.
Arvoisa puhemies, haluan tehdä erään huomautuksen eilisen istunnon pöytäkirjasta.
EnglishMadam President, I should like the fact that I was here yesterday to be recorded.
Arvoisa puhemies, haluan, että läsnäoloni merkittäisiin eilispäivän pöytäkirjaan.
English(CS) Madam President, I would like to respond again to yesterday's plenary debate.
(CS) Arvoisa puhemies, haluaisin vastata jälleen eilisen täysistuntokeskusteluun.
EnglishWhatever Mr McCreevy said, I think what we did yesterday was in many ways wrong.
Maailman talousfoorumi arvioi Suomen olevan maailman kilpailukykyisin kansantalous.
EnglishPresident Bush's speech yesterday did not go back on this condition in any way.
Presidentti Bush ei antanut eilisessä puheessaan tippaakaan periksi tässä asiassa.
EnglishMadam President, I just wanted to say that I was present at the session yesterday.
Arvoisa rouva puhemies, halusin vain sanoa, että olin läsnä eilisessä istunnossa.
EnglishMr President, I refer to page 31 of yesterday's Minutes - the Fontaine report.
Arvoisa puhemies, viittaan eilisen pöytäkirjan sivulle 31 - Fontainen mietintöön.
English   Mr Rübig, that has already been discussed at yesterday’s meeting of the Bureau.
   Hyvä jäsen Rübig, asiasta keskusteltiin jo eilisessä puhemiehistön kokouksessa.
EnglishHave we really nothing better to concern ourselves with than yesterday's news?
Eikö meillä siis ole muuta tekemistä kuin näiden vanhojen asioiden käsitteleminen?
EnglishMr President, in yesterday's minutes I am omitted from the list of those present.
Arvoisa puhemies, nimeäni ei ole eilisen päivän pöytäkirjan läsnäololistassa.
EnglishMr Megahy, I would not want to begin a new discussion about yesterday's debate.
Herra Megahy, en haluaisi, että avaisimme uuden keskustelun eilisestä keskustelusta.
EnglishI was explaining to French listeners what took place yesterday in Luxembourg.
Olin kertomassa ranskalaisille kuulijoille Luxemburgin eilisistä tapahtumista.
EnglishOnly yesterday Parliament expressed a positive opinion on the Agenda 2000 package.
Vasta eilenhän parlamentti ilmaisi myönteisen mielipiteensä Agenda 2000 -paketista.
EnglishAfter yesterday's meeting, the paths towards peace can be seen much more clearly.
Eilisen tapaamisen jälkeen tie kohti rauhaa alkaa erottua entistä selvemmin.
EnglishWe now have a historic chance to turn yesterday's dreams into tomorrow's reality.
Nyt on tullut historiallinen tilaisuus tehdä näistä eilisen unelmista huomisen totta.
EnglishIt is this method that has taken us from yesterday's conflicts to today's exchanges.
Tämä menetelmä on tuonut meidät eilisen konflikteista tämän päivän vaihtoihin.
EnglishI also have a brief statement to make on yesterday's International Women's Day.
Annan myös lyhyen julkilausuman eilisestä kansainvälisestä naistenpäivästä.
English(CS) I would like to follow up on the politically charged debate we had yesterday.
(CS) Haluaisin palata eiliseen poliittisesti latautuneeseen keskusteluumme.
EnglishMr President, this House has this morning approved the Minutes of yesterday's sitting.
Arvoisa puhemies, parlamentissa hyväksyttiin aamulla eilisen istunnon pöytäkirja.
English   Mr President, sadly the outcome of yesterday's verdict came as no surprise.
   Arvoisa puhemies, eilisen tuomion tulos ei valitettavasti ollut yllätys.

Más szótárak