EN worry
volume_up
{főnév}

The worry such as that for the lady of Rangoon is a genuine one.
Huoli esimerkiksi tästä Rangoonissa vankina pidettävästä naisesta on aiheellinen.
Regarding Europol, worry has been expressed here concerning Europol surveillance.
Mitä tulee Europoliin, täällä on ilmaistu huoli Europolin valvonnasta.
I have a nagging worry that such intervention may not be the solution.
Minua kalvaa huoli, että tällainen toiminta ei ehkä merkitse, että asia ratkaistaan.
worry (és: annoyance, drag, nuisance)

Szinonimák (angolul) a(z) worry szóra:

worry

Példamondatok a(z) "worry" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishDon’t worry—it’s only going to resize copies of your photos, not the originals.
Don’t worry—it’s only going to resize copies of your photos, not the originals.
EnglishAs to how these monies are distributed, we can worry about that in due course.
Kuinka nämä rahat sitten jaetaan, on seikka, josta on huolehdittava myöhemmin.
EnglishWe are right to worry when in Russia a candidate for the presidency disappears.
Meillä on oikeus huolestua siitä, että Venäjällä presidenttiehdokas katoaa.
EnglishSomething else that we should take to heart is the fact that people worry.
Meidän pitäisi myös kiinnittää huomiota siihen, että ihmiset ovat huolestuneita.
EnglishHowever, the positive expectations are mixed with a fair amount of anxiety and worry.
Näihin myönteisiin odotuksiin liittyy kuitenkin huomattavasti pelkoa ja huolta.
EnglishDon't worry, we don't break the law but we get results and we can prove it.
Ei hätää, emme riko lakia, mutta saamme aikaan tuloksia ja voimme todistaa sen.
EnglishThose are the things we need to worry about, not protection from sunlight.
Näistä asioista meidän olisi huolehdittava, ei auringonvalolta suojautumisesta.
EnglishDesigned for trouble-free performance, eliminating the worry of battery life.
Suunniteltu huolettomaan käyttöön, johon ei kuulu paristojen jännitteen seuraaminen.
EnglishCommissioner Frattini, it is not enough to worry about the morals of the day.
Arvoisa komission jäsen, nykypäivän moraaliarvoista huolehtiminen ei riitä.
EnglishThey worry a great deal about it; there has been a great deal of discussion about it.
Pk-yrityksissä ollaan asiasta varsin huolestuneita, ja siitä on keskusteltu paljon.
EnglishThat is why neighbours worry and I understand the Austrian position in this.
Se on syynä naapureiden huoleen, ja ymmärrän Itävallan kannan tässä asiassa.
EnglishWe have seen the scientific evidence and clearly there is room there for worry.
Me olemme nähneet tieteelliset todisteet ja meillä on todella aihetta olla huolissamme.
EnglishWhen we worry just about our own security, we are sowing the seeds of war.
Kun huolehdit vain omasta turvallisuudestasi, olet kylvämässä sodan siementä.
EnglishI appreciate the fears of those who worry about Turkey' s Islamic population.
Ymmärrän niiden pelkoja, jotka ovat huolestuneita Turkin muslimiväestöstä.
EnglishCommissioner, I will mention two examples which worry me a great deal.
Arvoisa komission jäsen, mainitsen kaksi esimerkkiä, jotka huolestuttavat minua.
EnglishDo not worry, a solution will be found and, anyway, that is not the problem.
Älkää olko huolissanne, nimikysymykseen löydetään varmasti ratkaisu. Se ei ole ongelma.
EnglishThey worry about globalisation, about job security, about pensions, about living standards.
He ovat huolissaan globalisaatiosta, työsuhdeturvasta, eläkkeistä ja elintasosta.
EnglishSecondly, I would like to say that there is no need to worry, ladies and gentlemen.
Hyvät parlamentin jäsenet, haluan myös vakuuttaa teille, ettei ole mitään syytä huolestua.
EnglishThere is a genuine and justified worry about both use and proliferation.
Sekä niiden käytöstä että leviämisestä ollaan todella syystäkin huolissaan.
EnglishWe have already done that before, but the problems with the hull worry me in particular.
Olemme tehneet sen jo aiemmin, mutta erityisesti runko-ongelmat huolestuttavat minua.