angol-finn fordítás erre a szóra: wider

EN

"wider" finn fordítás

volume_up
wider {középf.}

EN wider
volume_up
{középfok}

wider
volume_up
leveämpi {középf.}
The gap is now wider than it was a quarter of a century ago.
Kuilu on nyt leveämpi kuin se oli neljännesvuosisata sitten.

Szinonimák (angolul) a(z) wide szóra:

wide

Példamondatok a(z) "wider" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHuman rights cannot be detached from wider political developments in the region.
Ihmisoikeuskysymystä ei voida irrottaa alueen laajasta poliittisesta kehityksestä.
EnglishMy own Group, the ELDR, strongly believes in a wider and deeper political Union.
Oma ryhmäni ELDR uskoo vahvasti laajempaan ja syvempään poliittiseen unioniin.
EnglishThese reforms are necessary quite apart from the wider context of Agenda 2000.
Nämä uudistukset ovat tarpeen Agenda 2000 -ohjelman laajemman sisällön lisäksi.
EnglishWe now have an opportunity to show the wider world that we will meet those targets.
Meillä on nyt tilaisuus osoittaa koko maailmalle, että saavutamme nämä tavoitteet.
EnglishHowever, we also need to address the wider factors that contribute to terrorism.
Meidän on kuitenkin tarkasteltava myös terrorismiin yllyttäviä laajempia vaikuttimia.
EnglishThis action is part of our constant wider efforts aimed at resolving the conflict.
Tämä toiminta on osa jatkuvia laajempia pyrkimyksiämme selkkauksen ratkaisemiseksi.
EnglishSo how are we going to evaluate the wider effects of our own macroeconomic policy?
Miten me siis aiomme arvioida makrotaloudellisen politiikkamme laajoja vaikutuksia?
EnglishHis arrest is part of a wider trend in cracking down on human rights activists.
Hänen pidätyksensä on osa laajempaa kampanjaa ihmisoikeusaktivistien murskaamiseksi.
EnglishLater on, at the Cologne Summit, Parliament' s wider request was also honoured.
Myöhemmin Kölnin huippukokouksessa kunnioitettiin myös parlamentin laajempaa pyyntöä.
EnglishReform, however, is needed across a much wider field than simply the CAP.
Uudistuksia tarvitaan kuitenkin paljon laajemmalti kuin ainoastaan YMP:n osalta.
EnglishThe gulf between policy and people is steadily increasing, getting wider and deeper.
Politiikan ja ihmisten välinen kuilu laajenee tasaisesti, kasvaa ja syvenee.
EnglishHow Slovakia is to be involved in the wider negotiation process, is still unclear.
On vielä epäselvää, kuinka Slovakia otetaan mukaan laajennettuun neuvotteluprosessiin.
EnglishThis is a document confirming that the holder belongs to the wider Polish nation.
Se on asiakirja, jossa vahvistetaan, että sen hallussapitäjä kuuluu Puolan kansakuntaan.
EnglishThis gulf must not be allowed to get any wider; bridging it is our most important task.
Tämä suuntaus ei saisi levitä ja sen korjaaminen on meidän tärkein tehtävämme.
EnglishBut there are other wider issues which will also need to be considered.
On kuitenkin olemassa myös muita laajoja kysymyksiä, joita on tarpeen käsitellä.
EnglishThat examination should take place in a wider context than the BSE crisis.
Asiaa tulisi harkita BSE-taudin aiheuttamaa kriisiä laajemmassa kontekstissa.
EnglishEqually important, it will enhance the European perspective for the wider region.
Yhtä tärkeää on se, että sillä edistetään laajemman alueen eurooppalaista perspektiiviä.
EnglishMoreover, to take decisions today about wider policy would be premature.
Lisäksi on ennenaikaista tehdä tänään päätöksiä laajapohjaisista politiikoista.
EnglishI am reassured by your comments - both with your French hat and the wider Council hat.
(EN) Olen helpottunut kuultuani kommenttinne - sekä Ranskan että neuvoston puolesta.
EnglishWe feel it should not be weakened by opening it up at present to a wider membership.
Mielestämme sitä ei pitäisi heikentää sillä, että se avataan nyt useammille jäsenille.