angol-finn fordítás erre a szóra: widely

EN

"widely" finn fordítás

EN widely
volume_up
{határozószó}

widely (és: largely)
The importance of alternative energy policy is widely accepted in this House.
Vaihtoehtoisen energian tärkeys tunnustetaan laajalti tässä parlamentissa.
The September elections are widely seen as a milestone for the future of the country.
Syyskuun vaaleja pidetään laajalti virstanpylväänä valtion tulevaisuudelle.
That is widely accepted and supported in this House.
Se tunnustetaan laajalti ja sitä tuetaan laajalti tässä parlamentissa.
widely (és: considerably, greatly)
There are widely different interpretations of crime involving drugs, for example.
Käsitykset esimerkiksi huumausainerikollisuudesta vaihtelevat suuresti.
Social security systems vary widely within Europe.
Sosiaaliturvajärjestelmät poikkeavat toisistaan suuresti eri puolilla Eurooppaa.
The likelihood of an accident varies widely among different regions and continents.
Onnettomuusriski vaihtelee suuresti alueittain ja maanosittain.

Szinonimák (angolul) a(z) widely szóra:

widely
English
wide

Példamondatok a(z) "widely" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishDo you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
Luuletteko, että tämä ajatus voi todella saada laajempaa kannatusta neuvostossa?
Englishis a widely held belief that we are experiencing new and unprecedented phenomena.
Syntyy helposti kuva, että elämme uusien, ennenkokemattomien ilmiöiden keskellä.
EnglishHowever, this framework must be a compromise between widely differing objectives.
Kehyksen on kuitenkin oltava hyvin erilaisten tavoitteiden välinen kompromissi.
EnglishGiven the great many directives in force, this diverges widely in the Member States.
Se tulee useiden direktiivien vuoksi olemaan jäsenvaltioissa hyvin epäyhtenäistä.
EnglishSuch projects might be more widely copied if people were made more aware of them.
Tällaisia hankkeita voitaisiin toistaa laajemmin, jos niistä tiedettäisiin laajemmin.
EnglishThe concerns expressed by the European Parliament about Tibet are widely shared.
. (EN) Monet yhtyvät Euroopan parlamentin ilmaisemaan huoleen Tiibetistä.
EnglishThe objective will have been achieved if this text is widely approved by Parliament.
Tavoite on saavutettu, jos tämä teksti saa parlamentissa laajan hyväksynnän.
EnglishThe most widely-used word in the House this morning was 'simplification'.
Sanaa "yksinkertaistaminen" käytettiin parlamentissa tänä aamuna kaikkein eniten.
EnglishWe will consult widely and look forward to Parliament’s views on the guidelines.
Aiomme kuulla monia tahoja ja odotamme innolla parlamentin mielipiteitä suuntaviivoista.
EnglishLoss of hearing is clearly the most widely-known harmful effect of noise.
Kuulon menetys on eittämättä kaikista tunnetuin pahanlaatuinen melun seuraus.
EnglishMethods for making a device discoverable can vary widely depending on the device.
Tavat, joilla laitteen voi määrittää löydettävissä olevaksi, vaihtelevat laitteen mukaan.
EnglishNissan's Sunderland plant is widely acknowledged as the most productive in Europe.
Nissanin Sunderlandin tehdas tunnustetaan yleisesti Euroopan kannattavimmaksi tehtaaksi.
EnglishSocial security systems differ very widely from one EU Member State to another.
Eri EU:n jäsenvaltioissa on hyvin erilaiset sosiaaliturvajärjestelmät.
EnglishThey are made of widely differing alloys, all sorts of different metals have been used.
Niissä on mitä erilaisimpia seoksia, niihin on käytetty mitä erilaisimpia metalleja.
EnglishIn a torrent of words, he covers all manner of widely divergent issues.
Hän käsittelee siinä monisanaisesti kaikenlaisia laajoja ja erilaisia aiheita.
EnglishIt will undoubtedly be used more widely in the area of leisure, for example.
Siksi sitä tullaan varmasti käyttämään enemmän myös vapaa-ajan alueella.
English(DE) Madam President, expectations in relation to the strategy are widely divergent.
(DE) Arvoisa puhemies, strategiaa koskevat odotukset ovat hyvin eriäviä.
EnglishWe have also widely extended the possibility for prior notice of controls.
Olemme myös laajentaneet huomattavasti mahdollisuutta tarkastusten ennakkoilmoitukseen.
EnglishThe views within my own group about the proposed buy-back programme also diverge widely.
Myös oma ryhmäni oli hyvin erimielinen ehdotetusta takaisinosto-ohjelmasta.
EnglishI would like to address separately some of the most widely discussed issues in the debate.
Haluan puhua erikseen muutamasta keskustelussa laajimmin käsitellystä kysymyksestä.