angol-finn fordítás erre a szóra: why

EN

"why" finn fordítás

FI
FI

EN why
volume_up
{határozószó}

why (és: what for)
Why not for teaching hospitals, why not for health teams and NGOs in the health field?
Miksi ei opetussairaaloille, miksi ei terveydenhuoltoalan tiimeille ja kansalaisjärjestöille?
But why a new report on the Black Sea and why an EU strategy for the Black Sea?
Mutta miksi uusi mietintö Mustastamerestä ja miksi Mustanmeren aluetta koskeva EU:n strategia?
Why is Ireland performing better than a great many of the larger Member States?
Miksi? Miksi Irlanti kehittyy paremmin kuin jotkin suuremmista jäsenvaltioista?

Szinonimák (angolul) a(z) why szóra:

why
English

Példamondatok a(z) "why" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThat is why Commissioner Louis Michel went out to the region to see for himself.
Komission jäsen Louis Michel matkusti siksi alueelle ottamaan tilanteesta selvää.
EnglishThat is why I thought I should make her happy by not giving explanations of vote.
Siksi ajattelin tehdä niin kuin hän haluaa ja olla antamatta äänestysselityksiä.
EnglishThat is why we now want to extend the legal basis for these forms of assistance.
Sen vuoksi haluaisimme nyt jatkaa näiden rahoitusapujen oikeudellista perustaa.
EnglishThis is why this is a defeat for politics and for European environmental policy.
Siksi tämä on tappio politiikalle ja myös eurooppalaiselle ympäristöpolitiikalle.
EnglishWhy, that the opinion of the European Parliament need not be taken into account.
Tietenkin sen, että Euroopan parlamentin mielipidettä ei tarvitse ottaa huomioon.
EnglishThat is why it is necessary constantly to improve European rules in this field.
Sen vuoksi on välttämätöntä jatkuvasti parantaa eurooppalaisia kilpailusääntöjä.
EnglishThat is why the Commission has proposed a European globalisation adjustment fund.
Tämän vuoksi komissio on ehdottanut Euroopan globalisaatiorahaston perustamista.
EnglishThat is why it is vital that the Council, too, concern itself with this problem.
Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että myös neuvosto käsittelee tätä ongelmaa.
EnglishThese concerns are very real and that is why I support the ELDR's Amendment No 2.
Huolenaiheet ovat hyvin todellisia, ja siksi kannatan ELDR-ryhmän tarkistusta 2.
EnglishThat's why the Governing Council of the ECB has launched an information campaign.
Myös EKP:n neuvosto on osallistunut rahanvaihdosta tiedottamiseen käynnistämällä
EnglishThis is why Turkey must demonstrate proper determination to resolve the dispute.
Turkin olisikin osoitettava todellista päättäväisyyttä kiistan ratkaisemisessa.
EnglishThat is why my group is calling for support for Amendment No 70 to this report.
Tästä syystä ryhmäni pyytää tähän mietintöön esitetyn tarkistuksen 70 tukemista.
EnglishEnvironmental taxation is important, and that is why it has been discussed here.
Ympäristöverotus on tärkeää, siksi se on ollut täälläkin keskusteluissa esillä.
English"Why don't you try?"
3:45 Hän kuunteli minua tarkasti ja vastasi virnistäen: "Mitäpä jos yrittäisit?"
EnglishThat is why it is very important to ensure that impact studies are independent.
Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että vaikutuksenarvioinnit ovat riippumattomia.
EnglishThis, I believe, was the fundamental reason why my country did not join the euro.
Mielestäni tämä oli keskeinen syy siihen, että maani ei liittynyt euroalueeseen.
EnglishThat is clearly stated in this report, which is why it deserves our full support.
Tämä seikka on ilmaistu mietinnössä selkeästi, ja siksi meidän on sitä tuettava.
EnglishThere is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
Ne haluavat myös syöstä Bahrainin hallituksen vallasta yksinkertaisesta syystä.
EnglishThat is why I think the British Aerospace merger with Marconi makes good sense.
Sen vuoksi British Aerospacen ja Marconin fuusio on mielestäni erittäin järkevä.
EnglishThis is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
Sen tähden olemmekin yhä selvemmin alamaisia emmekä herroja maailmanpolitiikassa.