angol-finn fordítás erre a szóra: wholly

EN

"wholly" finn fordítás

FI

EN wholly
volume_up
{határozószó}

I regard it as wholly inappropriate for Parliament to approve this agreement.
pidän täysin sopimattomana sitä, että parlamentti hyväksyy tämän sopimuksen.
The issuing of an EOPA should be wholly at the discretion of the national court.
EOPA-määräyksen antamisen olisi oltava täysin kansallisen tuomioistuimen harkintavallassa.
Certainly under those circumstances, a Working Hours Directive is wholly unwelcome.
Tässä tilanteessa työaikadirektiivi on ehdottomasti täysin epätoivottu.

Szinonimák (angolul) a(z) wholly szóra:

wholly

Példamondatok a(z) "wholly" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI think that a reaction from yourself, Madam President, would be wholly appropriate.
Arvoisa puhemies, mielestäni teidän pitäisi todellakin ottaa kantaa tähän asiaan.
English   In Europe, tens of millions of workers are wholly or partially unemployed.
   Euroopassa kymmenet miljoonat työntekijät ovat kokonaan tai osittain työttöminä.
EnglishAnother area of doubt concerning correct spending is of a wholly different nature.
Toinen huolestuttava asia, joka liittyy asianmukaisiin menoihin, on aivan toisenlainen.
EnglishFirst of all, I am wholly convinced that the Union has a debt of honour to repay.
Ensinnäkin olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionilla on maksettavanaan kunniavelka.
EnglishWhat is certain is that no wholly military solution is possible in Afghanistan.
Varmaa kuitenkin on, että pelkkä sotilaallinen ratkaisu ei ole mahdollinen Afganistanissa.
EnglishIn concrete terms I wholly agree with the report from Mr Valverde for several reasons.
Olen konkreettisesti samaa mieltä herra Valverden mietinnön kanssa, monestakin syystä.
EnglishConsequently, this directive relies wholly on the quality of information and consultation.
Tämä direktiivi on siis ehdottaman riippuvainen tiedottamisen ja kuulemisen laadusta.
EnglishBut that job is made very difficult by these wholly unrealistic budgets.
Nämä erittäin epärealistiset talousarviot tekevät kuitenkin tuon työn erittäin vaikeaksi.
EnglishYou never know but wholly carbon-intensive production sectors might move into the background.
Ehkäpä kokonaiset hiili-intensiiviset tuotannonalat siirtyisivät taustalle.
EnglishYou said that you were wholly responsible for putting the new team together.
Te sanoitte: olette tehnyt kaikkenne uuden joukkueen kokoamiseksi.
EnglishThe Commission can accept 16 of these amendments wholly, in part or in principle.
Komissio voi hyväksyä 16 näistä tarkistuksista kokonaan, osittain tai periaatteellisella tasolla.
EnglishIn this regard, it will surely be wholly beneficial to dedicate the year 2011 to this theme.
Näin ollen vuoden 2011 omistaminen vapaaehtoistyölle on varmasti kaikin puolin hyväksi.
EnglishWhat has been done to Mr Pasko is therefore wholly unacceptable.
Siksi emme mitenkään voi hyväksyä sitä, mitä Grigori Paskolle on tapahtunut!
EnglishI wholly support Prime Minister Vanhanen’s statement on this.
Kannatan varauksettomasti pääministeri Vanhasen tätä asiaa koskevaa toteamusta.
EnglishMany of us feel that the EU’s defence ambitions are wholly misplaced.
Monet meistä ovat sitä mieltä, että EU:n puolustustavoitteet on kohdistettu aivan väärin.
EnglishThe statistics quoted on child mortality speak for themselves and are wholly unacceptable.
Mainitut lapsikuolleisuustilastot puhuvat puolestaan, eikä niitä voida mitenkään hyväksyä.
EnglishOver this period we have wholly fulfilled our political commitments.
Tämän ajanjakson aikana me olemme täyttäneet poliittiset sitoumuksemme täysimääräisesti.
EnglishLet me say that this kind of proposal is wholly unacceptable to us.
Totean, että emme voi missään tapauksessa hyväksyä tällaista ehdotusta.
EnglishThe country's disruption has been caused by a violence which we wholly condemn.
Valtion murentuminen on seurausta väkivallasta ja me tuomitsemme tämän väkivallan ilman liennytyksiä.
EnglishThe response of the international community has been wholly inadequate.
Kansainvälinen yhteisö on reagoinut siihen aivan riittämättömästi.