angol-finn fordítás erre a szóra: wholesome

EN

"wholesome" finn fordítás

EN wholesome
volume_up
{melléknév}

wholesome (és: all right, healthy, sane, sound)

Példamondatok a(z) "wholesome" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFirst of all, there is a stronger requirement for food to be wholesome.
Ensiksikin puhtaisiin elintarvikkeisiin liittyvät vaatimukset lisääntyvät.
EnglishWholesome raw ingredients from the farm gate are the basis of good-quality safe food.
Terveelliset raa'at ainekset suoraan maatilalta ovat hyvälaatuisen turvallisen ravinnon perusta.
EnglishThat includes wholesome food from a healthy environment as well as the requisite amount of exercise.
Se käsittää terveellisen ruoan ja ympäristön sekä riittävän määrän liikuntaa.
EnglishThat includes a healthy environment, and it also includes wholesome food.
Se käsittää terveellisen ympäristön ja myös terveellisen ruoan.
English   I would like to thank the President-in-Office for that response, and very wholesome it was too.
   Haluan kiittää neuvoston puheenjohtajaa vastauksesta, joka oli hyvin tervehenkinen.
EnglishRather, this is the opposite of sport’s most wholesome values.
Pikemminkin se on täysin urheilun tervehenkisten arvojen vastaista.
EnglishThis will immediately have an impact on any chance for a wholesome relationship between the two.
Tämä vaikuttaa suoraan äidin ja vauvan mahdollisuuksiin kehittää tervehenkinen keskinäinen suhde.
EnglishThe people of the EU must have access to sufficient wholesome food, despite economic difficulties.
EU:n kansalaisten on saatava riittävästi terveellistä ruokaa taloudellisista vaikeuksista huolimatta.
EnglishWe in Europe want to eat wholesome food, from our region: good, fresh milk, milk that I obviously drink.
Me eurooppalaiset haluamme syödä oman alueemme terveellistä ruokaa: hyvää, tuoretta maitoa, jota minäkin tietysti juon.
EnglishWe in the EU nevertheless have to do all we can to promote a wholesome sports and physical exercise culture.
Meidän on kuitenkin EU:n toimesta pyrittävä kaikin keinoin ja kaikin tavoin edistämään puhdasta urheilua ja liikuntakulttuuria.
EnglishOne of the key objectives of the common agricultural policy is to produce good, wholesome food for the consumers of Europe.
Yhteisen maatalouspolitiikan yksi avaintavoitteista on tuottaa hyvää ja terveellistä ruokaa Euroopan kuluttajille.
EnglishIt is equally important for consumers that food should be wholesome and of good quality, and that its origin should be clear.
Kuluttajille ovat aivan yhtä tärkeitä elintarvikkeiden turvallisuus, laatu ja ennen kaikkea alkuperän varmistaminen.
EnglishI like fruit very much myself and I think that it is a good thing for Europe's children to eat sufficient quantities of these wholesome foods.
Pidän itse kovasti hedelmistä, ja minusta on hyvä, jos Euroopan lapset syövät riittävästi näitä terveyspommeja.
EnglishThey must be reassured that all the necessary measures really are in place to ensure that they are buying good wholesome food.
Heidät täytyy saada vakuuttuneiksi siitä, että olemme kaikin mahdollisin toimin varmistaneet, että he ostavat terveellistä ruokaa.
EnglishIt is our job to ensure that the wine on our tables – on the tables of European consumers – is both wholesome and good quality.
Meidän tehtävämme on varmistaa, että pöydässämme – eurooppalaisten kuluttajien pöydässä – oleva viini on sekä terveellistä että hyvälaatuista.
EnglishIt must also support agricultural communities which provide European citizens with a wide range of high-quality and wholesome foods.
Sillä on myös tuettava maatalousyhteisöjä, jotka toimittavat Euroopan kansalaisille monenlaisia laadukkaita ja terveellisiä elintarvikkeita.
EnglishWe must work incessantly to convince our own consumers and customers in exports markets that our beef is safe and wholesome.
Meidän on työskenneltävä lakkaamatta vakuuttaaksemme kuluttajillemme sekä vientimarkkinoiden kuluttajille, että naudanlihamme on turvallista ja terveellistä.
EnglishProduction of wholesome food, protection of the environment and good animal welfare standards must also be key elements of CAP reform.
Terveellisten elintarvikkeiden tuotannon, ympäristönsuojelun ja eläinten hyvinvointia koskevien standardien on myös oltava YMP: n uudistuksen avaintekijöitä.
EnglishWe want wholesome food produced in a diverse system, and by diverse I do mean biological diversity, but also diversity in terms of production.
Haluamme kokonaisia elintarvikkeita, jotka tuotetaan moninaisissa järjestelmissä, ja moninaisella tarkoitan todellakin luonnon monimuotoisuutta mutta myös tuotantoa koskevaa moninaisuutta.
EnglishIt is perverse that, whilst there are small tolerances allowed for stones, soil, dead insects, metal filings and wood chips, there is no tolerance whatsoever for a single wholesome grain of maize.
On nurinkurista, että vaikka sallimme pienet määrät kiviä, multaa, kuolleita hyönteisiä, metallia ja puulastuja, emme hyväksy lainkaan yksittäisiä maissinjyviä.