angol-finn fordítás erre a szóra: whoever

EN

"whoever" finn fordítás

EN whoever
volume_up
{névmás}

Mr President, naturally we condemn these disgraceful deeds, whoever perpetrates them.
Arvoisa puhemies, tuomitsemme tietenkin nämä häpeälliset teot, teki ne sitten kuka tahansa.
. - Whoever the next Managing Director of the IMF is, he or she will have a huge task.
Kuka tahansa seuraava IMF:n pääjohtaja onkaan, hänellä on edessään valtava tehtävä.
Whoever is elected, we must press a clear case for ratification.
Kuka tahansa sitten tuleekin valituksi, meidän on vaadittava parlamenttia ratifioimaan lisäpöytäkirja.
whoever
Whoever says this will be a military union misunderstands the primary objective of the European Union, which is the service of peace, on the continent and throughout the world.
Kuka ikinä väittää, että tästä tulee sotilaallinen unioni, ymmärtää väärin Euroopan unionin ensisijaisen tavoitteen, joka on rauhan palveleminen tällä mantereella ja koko maailmassa.

Példamondatok a(z) "whoever" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe current rule is that whoever requests the quorum has to remain in the Chamber.
Nyt edellytetään, että päätösvaltaisuuden toteamista pyytäneen on jäätävä saliin.
EnglishIn this respect, we can really say: 'whoever is without sin, cast the first stone'.
Tässä suhteessa voimme todellakin sanoa: "synnitön heittäköön ensimmäisen kiven".
EnglishWhoever denies this might well be the one to light the fuse to the powder keg.
Se, joka unohtaa tämän seikan, saattaa olla itse sytyttämässä tuota ruutitynnyriä.
EnglishI asked whether it was Mr Barón Crespo, or whether it was Lord Plumb, or whoever.
Onko sen esittänyt herra Barón Crespo vai herra Plumb tai kuka ikinäkin, sitä kysyin.
EnglishWe oppose the very purpose of this institution, whoever is in charge of it.
Vastustamme tämän toimielimen koko tarkoitusta, riippumatta siitä, kuka sitä johtaa.
EnglishThe fault lies with OLAF, or the director-general, or whoever, but not with the Commission.
Syy on OLAFissa tai pääosastossa tai missä tahansa muualla, mutta ei komissiossa.
EnglishThey just quite happily show their masterpiece to whoever wants to look at it.
He näyttävät tekeleensä onnessaan kelle tahansa, joka haluaa katsoa.
EnglishWhoever speaks on behalf of the Union apparently is also punished on behalf of the Union.
Se, joka puhuu unionin nimissä, saa nähtävästi myös iskuja unionin nimissä.
EnglishIt is also fair to assume that whoever takes the lead will carry the others along it its wake.
Lisäksi on lähdettävä siitä, että se, joka kulkee edellä, vetää muita perässään.
EnglishAccording to an old democratic rule, whoever pays can at least share in decision-making.
Vanhan demokraattisen periaatteen mukaan maksaja voi ainakin osallistua päätöksentekoon.
EnglishWe must take precautions in the area of data protection for all citizens, whoever they may be.
Meidän on toteutettava varotoimenpiteitä kaikkien kansalaisten tietosuojan alalla.
EnglishWhoever did this has behaved in an unacceptable and disgraceful way.
Tähän syyllistynyt on käyttäytynyt häpeällisesti, eikä tätä voida hyväksyä.
EnglishI think whoever does the technological evaluation work will have to bear that in mind.
Mielestäni teknologisen arvioinnin tekijän on otettava tämä huomioon.
EnglishUnfortunately, whoever says this shows that they do not know what they are talking about.
Valitettavasti tällaisesta puhuminen osoittaa, ettei tiedä, mistä puhuu.
EnglishSo, will you please pass this on to the Conference of Presidents or whoever is responsible?
Voitteko ystävällisesti välittää asian puhemiehistölle tai asiasta vastaavalle taholle?
EnglishWhoever dares to speak up is immediately imprisoned for years.
Jos joku uskaltaa avata suunsa, hän joutuu välittömästi vuosikausiksi vankilaan.
EnglishThis House has shown the world that whoever shouts the loudest eventually wins the argument.
Parlamentti on osoittanut maailmalle, että kovaäänisin saa tahtonsa läpi.
EnglishSo whoever votes in favour, votes for the Finnish proposal which was rejected by committee.
Näin ollen se, joka äänestää puolesta, kannattaa valiokunnan hylkäämää Suomen ehdotusta.
EnglishWe must have a clear stance on human rights, whoever we might be facing.
Meidän on otettava selkeä kanta ihmisoikeuksiin kenen tahansa edessä.
EnglishWhoever appropriates water, takes possession of their fellow people.
Joka takavarikoi veden itselleen, vie samalla lähimmäistensä omaisuutta.