angol-finn fordítás erre a szóra: who knows

EN

"who knows" finn fordítás

EN who knows
volume_up
[példa]

who knows
And who knows, at this rate we may end up with one reading of the budget.
Ja kukapa tietää, vaikka tällä vauhdilla saisimme talousarvion laadituksi yhdessä käsittelyssä.
Who knows why, but Europe seems to consider this point to be completely irrelevant and extraneous.
Kukapa tietää, miksi, mutta unioni vaikuttaa pitävän tätä seikkaa täysin merkityksettömänä ja epäolennaisena.
Kukapa tietää, mihin tässä vielä päädytään.

Hasonló fordítások a(z) "who knows" szóra finnül

who névmás
to know ige

Példamondatok a(z) "who knows" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWho still knows nowadays how to make a stew, potato dumplings or mashed potato?
Kuka osaa enää tänä päivänä tehdä lihapataa, perunaknöödeleitä tai perunamuusia?
EnglishNobody, not even the Commission, quite knows exactly who is involved in these.
Kukaan ei, ei edes komissio, tiedä tarkkaan ketkä näihin ryhmiin osallistuvat.
EnglishAnyone who knows me is aware that the last thing I am afraid of is difficulties.
Joka tuntee minut, tietää, että asia, jota vähiten pelkään, ovat vaikeudet.
EnglishWho knows, we in my group may even make our voting decision conditional on yours.
Ehkä voisimme tehdä ryhmämme äänestämiskäyttäytymisen siitä riippuvaiseksi.
English11:34 Video: JO: Who knows what that is? Child: Uh, pear? JO: What do you think this is?
11:34 Video: JO: Kuka tietää mikä tämä on? Lapsi: Uh, päärynä. JO: Mikä tämä on?
EnglishAnyone who has visited Africa knows the important role that women play.
Kuka tahansa Afrikassa vieraillut tietää, kuinka tärkeässä asemassa naiset ovat.
EnglishWho knows what issue we will need to refer to that Scientific Committee.
Kuka tietää, mitä kysymyksiä meidän on annettava sen tiedekomitean tutkittaviksi.
EnglishIf President Putin did not order the deed, he certainly knows who did.
Jos presidentti Putin ei tilannut rikosta, hän varmasti tietää, kuka sen tilasi.
EnglishWho knows, though, what will happen in a couple of years’ time, when the costs go up?
Kuka sen sijaan tietää, mitä tapahtuu parin vuoden päästä, kun kustannukset kohoavat?
EnglishWho knows how late it will be by the time the quartet meets on 9 May.
Kuka tietää, miten myöhäistä kaikki on sitten, kun kvartetti tapaa 9. toukokuuta.
EnglishEurope will not become a player by adopting who knows how many resolutions.
Euroopasta ei tule varteenotettavaa kumppania antamalla ties miten monia päätöslauselmia.
EnglishAnyone who travels knows the value and importance of such schemes.
Kaikki ulkomailla matkustavat ymmärtävät näiden hankkeiden arvon ja merkityksen.
EnglishI always ask someone who knows where the stand is to bring me one back.
Pyydän aina jotakuta, joka tietää, missä kioski on, tuomaan minulle lehden.
EnglishAnd who knows, perhaps we will shortly be having to take a closer look at the D'Amato law?
Ja kenties meidän on kohta pakko suhtautua vakavammin siihen D'Amato-lakiin.
EnglishShe has never been elected to anything and no one knows who she is!
Häntä ei ole koskaan valittu vaaleilla mihinkään virkaan, eikä kukaan tunne häntä!
EnglishWho knows better than the family how to fight against marginalisation and isolation?
Mikä on perhettä parempi keino torjua syrjäytymistä ja eristymistä?
EnglishThe model I have in my mind is that of the responsible consumer who knows what he is buying.
Malli, joka minulla on mielessäni, on vastuullinen kuluttaja, joka tietää mitä ostaa.
EnglishTo the Russians and who knows who else on peacekeeping missions?
Koskeeko se Venäjää ja kukaties muitakin rauhanturvatehtäviin osallistuvia?
EnglishIt is a rhetorical question, but who of us knows anything about the European political parties?
Kysyn retorisesti, kuka meistä tietää jotakin Euroopan tason poliittisista puolueista.
EnglishWho knows whether more far-reaching coordination and guidance will be possible in the time to come.
Myös pitemmälle menevä koordinaatio ja ohjaus saattavat olla myöhemmin mahdollisia.