angol-finn fordítás erre a szóra: whittle

EN

"whittle" finn fordítás

FI

EN whittle
volume_up
{főnév}

whittle (és: cutlass, snickersnee)

Szinonimák (angolul) a(z) whittle szóra:

whittle
English

Példamondatok a(z) "whittle" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe truth is that this exemption regime is effectively tending to whittle away at public services.
Poikkeusjärjestely on todellakin suunnattu rappeuttamaan julkisia palveluja.
EnglishThis proposal would whittle away Parliament' s rights.
Tämä ehdotus leikkaisi ja kaventaisi parlamentin oikeuksia.
EnglishThat framework allowed us to whittle down the number of possible solutions and to reach a final agreement.
Kyseisen kehyksen avulla pystyimme vähitellen supistamaan mahdollisten ratkaisujen määrää ja pääsemään lopulliseen yhteisymmärrykseen.
EnglishTo whittle away, however, at the provisions of the Treaty and the annexed acts is a method that is not worthy of the parliamentary institution.
Perussopimusten määräysten ja liiteasiakirjojen asteittainen murentaminen ei ole parlamentaarisen toimielimen arvon mukaista.
EnglishThe consensus reached on this report in the Agriculture Committee enabled us to whittle down the 314 initial amendments to just 100 in number.
Maatalousvaliokunnassa tästä mietinnöstä saavutetulla yksimielisyydellä alkuperäiset tarkistukset vähennettiin 314: stä sataan.
EnglishTo cite just two examples: in my constituency Frank Whittle invented the jet engine and James Brindley invented the safety gears on bicycles.
Mainitsen vain kaksi esimerkkiä: vaalipiirissäni Frank Whittle keksi suihkumoottorin ja James Brindley keksi polkupyörien varmuuskoneistot.
EnglishYou will appreciate that it is our right and our duty to defend the powers of this Parliament, and article 43 is considerably diminished by your proposal, so we shall continue to whittle away at it.
Ymmärtänette sen, että meillä on oikeus ja velvollisuus puolustaa tämän parlamentin valtaa. Sitä on jo tarpeeksi vähennetty 43 artiklalla, eikä oikeuksia pidä enää supistaa.