EN whiting
volume_up
{főnév}

whiting
whiting

Példamondatok a(z) "whiting" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFinally, we cannot afford to repeat the mistakes of the past in relation to blue whiting.
Lopuksi, meillä ei ole varaa toistaa virheitä, jotka teimme aiemmin siniturskan osalta.
EnglishWe should also look at the issue of, for example, blue whiting.
Meidän pitäisi tutkia myös mustakitaturskan kysymystä.
EnglishLast year's figures for my region showed that haddock withdrawals increased by 50 % and whiting withdrawals were up by 30 %.
Alueeni viime vuoden luvuista käy ilmi, että koljasaalis kasvoi 50 % ja valkoturskan 30 %.
EnglishThe distribution of the quota for sand smelt, horse mackerel and blue whiting speaks volumes in this respect.
Tuulenkalan, piikkimakrillin ja mustakitaturskan kiintiöiden jakaminen kertoo siinä suhteessa erittäin paljon.
EnglishFishing for haddock and whiting should also be suspended because too many cod are caught with them.
Koljan ja valkoturskan kalastus olisi myös keskeytettävä, sillä niitä kalastettaessa saaliiksi jää myös paljon turskakaloja.
EnglishThe problem with this type of fishery is with the large by-catch of protected species, especially young shellfish and whiting.
Sen ongelmana on suojeltujen lajien, erityisesti nuorten koljien ja valkoturskien, suuri osuus sivusaaliin joukossa.
EnglishISIS, the international scientific body, has advised closing cod, whiting and haddock fisheries for the duration of this year.
Kansainvälinen tutkimusjärjestö ICES on neuvonut keskeyttämään turskan-, valkoturskan- ja koljanpyynnin kuluvan vuoden ajaksi.
EnglishThe minimum mesh size needed to protect juvenile cod, for example, would be too big to catch adult haddock and whiting.
Esimerkiksi nuoren turskan suojelemiseksi tarvittava vähimmäissilmäkoko olisi liian suuri täysikasvuisen koljan ja valkoturskan pyydystämiseksi.
EnglishOnce again, we have the threat of complete closure of haddock, whiting, prawn and other fisheries related to cod allegedly.
Jälleen kerran uhkana on koljan, valkoturskan ja katkaravun kalastuksen sekä muun turskan kalastukseen liittyvän kalastuksen täydellinen kieltäminen.
EnglishThe main species are sandeel at 60%, sprats at around 20%, Norway pout at around 6% and blue whiting, again at around 6%.
Tärkeimmät kalalajit ovat tuulenkala 60 prosentilla, kilohaili noin 20 prosentilla, harmaaturska noin 6 prosentilla ja mustakitaturska samoin noin 6 prosentilla.
EnglishBefore 1996, industrial fisheries in the North Sea, the Skagerrak and the Kattegat were still taking by-catches of herring, whiting and haddock.
Vuoteen 1996 saakka Pohjanmeren, Skagerrakin ja Kattegatin teollisessa kalastuksessa saatiin vielä sivusaaliiksi silliä, valkoturskaa ja koljaa.
EnglishAs far as fisheries of blue whiting are concerned, the ICES has warned that there may be fairly large by-catches of juveniles of the same species.
Mustakitaturskan kalastuksen osalta ICES varoitti siitä, että siinä sivusaaliiksi saattaisi joutua suurempia määriä saman lajin nuoria kaloja.
EnglishOn research, we need to look seriously at the interaction of cod and other commercial fish species such as haddock and whiting.
Tutkimuksen alalla meidän on tarkasteltava vakavasti turskan ja muiden kaupallisesti hyödynnettävien kalalajien, kuten koljan ja valkoturskan, välistä vuorovaikutusta.
EnglishThere is no quota for cod, for Atlantic redfish in the western waters, or for blue whiting, in order to do justice to the EU's fishing capacity.
Läntisillä vesillä ei ole kiintiötä turskalle ja puna-ahvenelle, eikä myöskään mustakitaturskalle, koska se vastaa paremmin EU:n kalastuskapasiteettia.
EnglishWorse still, the estimated by-catches of shellfish and whiting in industrial fishing are being explicitly withdrawn from the annual TAC and Quota Regulation.
Vielä pahempi asia on se, että teollisuuskalastuksen arvioidut koljan ja valkoturskan sivusaalismäärät pidetään erillään vuosittaisesta arvio- ja kiintiöjärjestelmästä.
EnglishNow that we can see stocks are being exhausted - between one and two thirds of hake, cod and whiting have disappeared - we now have our backs to the wall.
Olemme joutuneet umpikujaan todetessamme, että kalakannat ovat ehtyneet: kummeliturskien, turskien ja valkoturskien kannat ovat pienentyneet kahteen kolmasosaan entisestään.
EnglishBecause we are dealing with a mixed fishery where the cod is caught together with prawns, whiting and haddock, we have all these discard problems that we have just heard Jim Allister talking about.
Koska turskaa pyydetään muiden lajien, kuten katkarapujen, valkoturskan ja koljan joukossa, meillä on poisheittämistä koskevia ongelmia, joista Jim Allister juuri puhui.
EnglishI do not accept that the possible recovery of cod stocks is in any way an adequate justification for the sacrifice of the prawn, haddock, whiting, plaice, and flatfish fisheries.
En hyväksy sitä, että turskakantojen mahdollinen elpyminen olisi millään tavalla asianmukainen peruste katkaravun, koljan, valkoturskan, punakampelan ja kampelan kalastuksen lopettamiselle.
EnglishFor the waters west of Scotland it means around 1 000 tonnes of cod and 7 200 tonnes of haddock, for the Irish Sea 1 200 tonnes of cod, 7 500 tonnes of haddock and 400 tonnes of whiting.
Länsi-Skotlannin vesien osalta suurin sallittu saalis on 1 000 tonnia turskaa ja 7 200 tonnia koljaa sekä Irlanninmeren osalta 1 200 tonnia turskaa, 7 500 tonnia koljaa ja 400 tonnia valkoturskaa.