angol-finn fordítás erre a szóra: unmitigated

EN

"unmitigated" finn fordítás

FI

EN unmitigated
volume_up
{melléknév}

unmitigated (és: deadly, full, round, solid)
The EU satellite radio navigation programmes are an unmitigated disaster.
EU:n satelliittiradionavigointiohjelmat ovat täysi katastrofi.
The Common Fisheries Policy is untenable, illogical and has been an unmitigated disaster.
Yhteinen kalastuspolitiikkamme on kestämätön, epälooginen ja täysi fiasko.

Példamondatok a(z) "unmitigated" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe Union's management of its own fisheries resources has been an unmitigated disaster.
Unionin pyrkimykset hallita omia kalavarojaan ovat epäonnistuneet täydellisesti.
EnglishMr President, the Horn of Africa is pretty much an unmitigated disaster.
(EN) Arvoisa puhemies, Afrikan sarven alue on täydellinen katastrofi.
EnglishThe CFP has been an unmitigated environmental disaster.
Yhteinen kalastuspolitiikka on ollut täydellinen ympäristökatastrofi.
EnglishWe even set up a special bank to oversee this process, and it has been an unmitigated disaster.
Me perustimme jopa erityisen pankin valvomaan tätä kehitystä, ja tämä on ollut täydellinen katastrofi.
EnglishThis unmitigated rejection poses a problem, however.
Tämä täydellinen hylkääminen aiheuttaa kuitenkin ongelman.
EnglishMr President, it is an unmitigated disaster that Members have only received this amendment at 10 a.m.
Arvoisa puhemies, on katastrofaalista, että me edustajat saamme nämä tarkistukset tänään kello kymmenen aikoihin.
EnglishThe CFP has been an unmitigated disaster and has not promoted a sustainable fishing industry around our coasts.
YKP on ollut täydellinen katastrofi, eikä sillä ole edistetty kalastusalan kestävää kehitystä rannikkoalueillamme.
EnglishThere is a belief still that the endless expansion of air traffic is an unmitigated good, that everyone gains from it.
Yhä uskotaan, että ilmakuljetusten loputon lisääntyminen on yksinomaan hyvä asia ja että kaikki hyötyvät siitä.
EnglishThe uniform annual percentage rate of charges certainly represents unmitigated progress, as does the common uniform right of withdrawal.
Yhdenmukainen vuosikorko edustaa todellista kehitystä samoin kuin yhdenmukainen peruutusoikeuskin.
EnglishThe common fisheries policy is an unmitigated disaster which should be swept away, not perpetuated and exported to third countries.
Yhteinen kalastuspolitiikka on täydellinen katastrofi, ja se olisi lakkautettava sen sijaan, että sitä jatketaan ja laajennetaan koskemaan kolmansia maita.
EnglishLet us hope that both the present and candidate Member Sates will then be ready for an unmitigated deepening of the European integration process.
Toivokaamme, että siinä vaiheessa sekä nykyiset jäsenvaltiot että ehdokasvaltiot ovat valmiita syventämään tuntuvasti Euroopan yhdentymisprosessia.
EnglishWe're either going to have an absolutely unmitigated catastrophe of this oil leak in the Gulf, or we will make the moment we need out of this, as many people have noted today.
Tulemme saamaan Meksikonlahden vuodosta joko täysin rajoittamattoman katastrofin tai tarvitsemamme ulospääsyn vaikeuksista, kuten monet ovat tänään todenneet.
EnglishMr President, enlargement of the EU is an important step, and the right one, on the road that leads to Europe's future, but this is not a time for unmitigated jubilation.
Arvoisa puhemies, unionin laajentuminen on tärkeä ja oikea askel matkalla eurooppalaiseen tulevaisuuteen. Siitä huolimatta ei ole aihetta puhtaaseen yltiöoptimismiin.
EnglishIt is now widely accepted that this policy has been an unmitigated disaster and to a large extent has led to the environmental and economic catastrophe we now find ourselves in.
Nykyään ollaan laajasti sitä mieltä, että tämä politiikka on ollut täydellinen katastrofi ja on vaikuttanut suuresti nykyiseen ympäristö ja talouskatastrofiin joutumiseen.
EnglishYou will be well aware that opinions on this are sharply divided, and I am telling you now that, in terms of its quality, this new evaluation methodology is an unmitigated disaster.
Tiedätte varmaan, että sitä koskevat mielipiteet ovat jakautuneet tiukasti kahtia, ja kerronkin teille nyt, että uusi arviointimenetelmä on laadullisesti ajatellen kertakaikkinen katastrofi.