angol-finn fordítás erre a szóra: unanimous

EN

"unanimous" finn fordítás

EN unanimous
volume_up
{melléknév}

unanimous
This comprehensive resolution should receive the unanimous support of Parliament.
Tämän perusteellisen päätöslauselman pitäisi saada parlamentin yksimielinen tuki.
I have available to me a unanimous opinion of the Scientific Steering Committee.
Minulla on käytössäni tieteellisen ohjauskomitean yksimielinen lausunto.
This was reflected in the unanimous vote in our committee.
Valiokunnan yksimielinen äänestystulos heijasteli myös vallinnutta tilannetta.

Szinonimák (angolul) a(z) unanimous szóra:

unanimous

Példamondatok a(z) "unanimous" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe Commission cannot, therefore, support the request for a unanimous resolution.
Komissio ei voi tämän vuoksi voi kannattaa pyyntöä yksimielisestä päätöksestä.
EnglishEven though there are still too many issues which will need unanimous decision.
Vaikka on olemassa ehkä vielä liikaa asioita, joista on päätettävä yksimielisesti.
EnglishThis breakdown could be modified only by a unanimous decision by the Council.
Tätä jakosuhdetta voitaisiin muuttaa vain neuvoston yksimielisellä päätöksellä.
EnglishWe know what unanimous votes are and we know what qualified majority votes are.
Tiedämme, mitä yksimieliset äänestykset ovat ja mitä määräenemmistöäänestykset ovat.
EnglishThere was in fact unanimous agreement on this in this very interesting debate.
Tästähän oltiin yksimielisiä tässä erittäin mielenkiintoisessa keskustelussa.
EnglishI am simply asking you to respect the unanimous vote of our Committee on Petitions.
Pyydän vain teitä kunnioittamaan vetoomusvaliokunnan yksimielistä äänestystulosta.
EnglishThe Bureau, which was unanimous in its view, put forward a very humane request.
Puhemiehistö, joka tuki ehdotusta yksimielisesti, esitti hyvin ihmisläheisen pyynnön.
EnglishThis is why I believe I received the unanimous support of the European Council.
Uskoakseni juuri tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto tuki minua yksimielisesti.
EnglishThat committee, in a near unanimous decision, endorsed my opinion on this Constitution.
Valiokunta tuki lähes yksimielisesti lausuntoani tästä perustuslakisopimuksesta.
EnglishI would like to emphasize that our delegation's decision was a unanimous one.
Minun on korostettava, että valtuuskuntamme hoiti tehtävänsä yksimielisesti.
EnglishI am merely thinking of our unanimous agreement in favour of parental leave.
Muistelenpa tässä yhteydessä vain yksimielistä päätöstämme hyväksyä vanhempainloma.
EnglishThey are unanimous in their interest in this new text governing their profession.
Ne ovat yksimielisiä kalastuksen ammatteja sääntelevän uuden tekstin tuomista eduista.
EnglishLet us not forget that the Member States were not unanimous on this agreement either.
Meidän ei pidä unohtaa, etteivät jäsenvaltiotkaan olleet sopimuksesta yksimielisiä.
EnglishAt first reading, Parliament was almost unanimous in approving the repair clause.
Parlamentti hyväksyi korjauslausekkeen lähes yksimielisesti ensimmäisessä käsittelyssä.
English. – I am delighted that our committee is unanimous in its support for this project.
   – Olen iloinen siitä, että valiokuntamme kannattaa tätä hanketta yksimielisesti.
EnglishI think that this is expressed in the unanimous decision in the Committee on Agriculture.
Mielestäni tämä tulee ilmi myös maatalousvaliokunnan yksimielisestä päätöksestä.
EnglishWe made a unanimous request in Parliament for the support of apiculture.
Vaadimme täällä parlamentissa yksimielisesti apua mehiläishoidon säilyttämiseksi.
EnglishThis is not a unanimous position, nor is it equally firm in every country.
Tästä kannasta ei olla yhtä mieltä, eikä se ole yhtä ehdoton kaikissa kehitysmaissa.
EnglishThe Committee on Development was unanimous in supporting the following key principles.
Kehitysyhteistyövaliokunta kannatti yksimielisesti seuraavia keskeisiä periaatteita.
EnglishThe result of that was they came up with the unanimous decision that we are all aware of.
Niiden tuloksena se teki yksimielisen päätöksen, josta me kaikki olemme tietoisia.