angol-finn fordítás erre a szóra: totally

EN

"totally" finn fordítás

EN totally
volume_up
{határozószó}

It is a totally unnecessary intrusion into the freedoms of millions of people.
Direktiivillä puututaan täysin tarpeettomasti miljoonien ihmisten oikeuksiin.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
Kyseisen alueen kalastus on täysin riippuvainen kumppanuuksista ja sopimuksista.
This is totally in line with procedure followed for earlier rounds of enlargement.
Tässä noudatetaan täysin samaa menettelyä kuin aiemmillakin liittymiskierroksilla.
totally (és: barely, merely, purely, solely)
This is a fascinating debate which I realise is not totally Community-related.
Ymmärrän hyvin, ettei se koske pelkästään yhteisöä.
Yet another totally arbitrary proposal. And so on.
Se on taas yksi pelkästään tarkoitushakuinen ehdotus.
This would otherwise be totally incomprehensible, because we are not only talking about trade or economic exchanges.
Muutenhan tämä olisi täysin käsittämätöntä, koska emme puhu pelkästään kaupasta tai taloudellisesta vaihdosta.

Szinonimák (angolul) a(z) totally szóra:

totally
total

Példamondatok a(z) "totally" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe arguments are totally unconvincing, in so far as we have actually heard any.
Perustelut eivät ole lainkaan vakuuttavia - jos meille on niitä edes annettu.
EnglishIf you want to have total personalization, you have to be totally transparent.
Jos halutaan täydellistä personalisointia, täytyy olla täydellisen läpinäkyvä.
EnglishHowever, saying that the ball is solely in Croatia's court is totally unacceptable.
Ei kuitenkaan voida hyväksyä sitä, että sanotaan pallon olevan vain Kroatialla.
EnglishNumerous villages were flooded and many houses were totally immersed under water.
Tulva peitti alleen useita kyliä, ja monet talot jäivät kokonaan veden alle.
EnglishObviously it is totally unacceptable that these people should be in the building.
On selvää, ettei näiden henkilöiden voida missään nimessä antaa liikkua tiloissamme.
EnglishThis sector is, in fact, almost totally dependent on the common fisheries policy.
Tämä sektori on lähes kokonaan riippuvainen yhteisestä kalastuspolitiikasta.
EnglishAfter all it really is outrageous for us to debate a totally obsolete report.
On todella uskomatonta, että keskustelemme asiasta, joka on aivan vanhentunut.
EnglishIncreaisng subsidies over three years to rich countries is totally indefensible.
Rikkaiden maiden tukien lisäämistä kolmen vuoden aikana ei voida mitenkään puolustaa.
EnglishLuckily, the Commission did not go along with this totally unrealistic proposal.
Onneksi komissio ei lähtenyt mukaan tähän aivan epärealistiseen esitykseen.
EnglishThis amendment is totally unacceptable and I will tell you just two reasons why.
Tätä tarkistusta ei voida hyväksyä missään tapauksessa, ja mainitsen vain kaksi syytä.
EnglishThis was a totally arbitrary idea, the brainchild of a purely pro-European ideology.
Tämä esitys oli mielivaltainen ja puhtaasti eurooppalaisen ideologian aikaansaama.
EnglishThis municipality has been totally decimated and has virtually been wiped off the map.
Kunta on tuhoutunut täydellisesti, ja käytännössä se on pyyhkäisty pois kartalta.
EnglishI shall leave it there, as I have covered the agricultural scene totally.
Lopetan tähän, koska olen jo esittänyt kaikki maatalouteen liittyvät näkökohdat.
EnglishSuch a measure would be demagogic and totally ill-suited in the current situation.
Tällainen toimi olisi populistinen ja se ei olisi sopiva nykyisen tilanteen kannalta.
EnglishNo one would argue that the maps that were created many years ago are totally perfect.
Kukaan ei väitä, että monia vuosia sitten laaditut kartat olisivat täydellisiä.
EnglishAll of the points made by Mr Manzella in that respect are totally relevant.
Kaikki herra Manzellan näkemykset tässä mielessä ovat ehdottoman aiheellisia.
EnglishThis will eventually totally disconnect payments to farmers from production.
Uudistuksella irrotetaan lopulta kokonaan viljelijöille maksettavat tuet tuotannosta.
EnglishThis is why we are demanding first of all, a totally efficient warning system.
Sen vuoksi vaadimme ensinnäkin ehdottoman tehokasta varoitusjärjestelmää.
EnglishWe have to control this and get it right, and I am totally in favour of it.
Meidän on hallittava tilanne ja tehtävä asiat oikein, ja kannatan sitä ehdottomasti.
EnglishThe Council totally supports the entire fruitful discussion process we have held.
Neuvosto tukee kaiken kaikkiaan tätä tuloksellista keskusteluprosessia.