angol-finn fordítás erre a szóra: textile

EN

"textile" finn fordítás

EN textile
volume_up
{főnév}

textile
The textile and clothing industry is in a rapidly changing competitive environment.
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus on voimakkaassa kilpailutilanteessa.
   – The textile and clothing industry in Europe is facing a serious crisis.
   – Euroopan tekstiili- ja vaatetusteollisuus on syvässä kriisissä.
Portugal is one of the biggest textile and clothing producers in the Union.
Portugali on yksi suurimmista tekstiili- ja vaatetustuotteiden valmistajista unionissa.
textile (és: canvas, cloth, drapery, fabric)
textile (és: weft, woof)

Szinonimák (angolul) a(z) textile szóra:

textile

Példamondatok a(z) "textile" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn 2009, EUR 832 800 was mobilised following redundancies in the textile sector.
Vuonna 2009 otettiin käyttöön 832 800 euroa tekstiilialan irtisanomisten vuoksi.
EnglishEurope has the resources to go upmarket and to specialise in textile sectors.
Euroopalla on varaa ylellisyystuotteisiin ja se voi erikoistua tekstiilialoilla.
EnglishToday 350 to 400 people already die on a daily basis in China's textile factories.
Tällä hetkellä Kiinan tekstiilitehtaissa kuolee päivittäin jo 350-400 ihmistä.
EnglishI have voted in favour of the report on naming and labelling textile products.
Äänestin tekstiilituotteiden nimityksiä ja merkintöjä koskevan mietinnön puolesta.
EnglishThe poorest states in the world are now losing even their textile industries.
Maailman köyhimmät valtiot ovat kadottamassa kokonaan omat tekstiilitehtaansa.
EnglishThe European Union used to earn billions from the export of textile machinery.
Euroopan unioni tienasi aiemmin miljardeja tekstiiliteollisuuden koneiden viennillä.
EnglishConsumers must be able to make an informed choice when buying textile products.
Kuluttajien on voitava tehdä tietoon perustuva valinta ostaessaan tekstiilituotteita.
EnglishThe European textile industry did not receive any subsidies for this structural change.
Euroopan tekstiiliteollisuus ei saanut mitään tukea tätä rakennemuutosta varten.
EnglishNew programmes specifically to support the textile industry are not the way.
Uudet, erityisesti tekstiilialaa tukevat ohjelmat eivät ole oikea tapa edetä.
EnglishWe have been unable to deal with the ongoing crisis in the textile industry.
Emme ole pystyneet tekemään mitään tekstiiliteollisuudessa vallitsevalle kriisille.
EnglishI voted in favour of the report on proof of origin for certain textile products.
Äänestin tiettyjen tekstiilituotteiden alkuperäselvityksiä koskevan mietinnön puolesta.
English   Mr President, the textile industry is highly wage- and labour-intensive.
   Arvoisa puhemies, tekstiiliteollisuus on hyvin palkka- ja työvoimavaltainen ala.
EnglishThat does not mean there will be no textile industry at all – quite the contrary.
Tämä ei tarkoita, että tekstiiliteollisuus häviäisi kokonaan – pikemminkin päinvastoin.
EnglishThe European textile sector must become more competitive at international level.
Eurooppalaisen tekstiilialan kansainvälistä kilpailukykyä on lisättävä.
EnglishThe crisis in a traditional industry, the European textile industry, comes before them.
Perinteisen teollisuuden, Euroopan tekstiiliteollisuuden kriisi on tärkeämpää.
EnglishThere are already working groups in the ecological area of the textile industry.
Tekstiiliteollisuuden ympäristönäkökohtien parissa toimii jo työryhmiä.
EnglishIt is not true to say that the textile industry was not impacted by the flooding.
Ei ole totta, kun sanotaan, että tulvat eivät olisi vaikuttaneet tekstiiliteollisuuteen.
EnglishThe proposal therefore aims to promote innovation within the textile sector.
Näin ollen ehdotuksen avulla pyritään edistämään tekstiilialan innovointia.
EnglishThat union has informed the debate about the future of the textile industry.
Liitto on osallistunut keskusteluun tekstiiliteollisuuden tulevaisuudesta.
EnglishThe previous French government implemented a plan of support for the textile industry.
Ranskan edellinen hallitus oli pannut täytäntöön tekstiiliteollisuuden tukiohjelman.